Poszukując relacji, konfrontując racje - czekamy na siebie nawzajem, czyli o dostępności i komunikacji między edukacją a biznesem

location icon
Debata w formule think tank
calendar icon
Od 24 lut 16:00 do 24 lut 18:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Zapraszamy do posłuchania i uczestnictwa w debacie ekspertów ze świata edukacji i rynku pracy. Spotkanie odbywa się w ramach projektu "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji".


Podczas debaty porozmawiamy o przestrzeni współpracy edukacji i biznesu oraz wzajemnej dostępności obu środowisk.

W pierwszej części spotkania zastanowimy się, gdzie jest najlepszy grunt na rozwinięcie skutecznej współpracy?

 • Przeanalizujemy jaką rolę we współpracy szkół i biznesu może pełnić doradztwo zawodowe i poszukamy nowych, skutecznych pomysłów na jego wykorzystanie przez oba środowiska w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy.
 • Zapytamy ekspertów jaką rolę pełnią w szkołach nauczyciele doradztwa zawodowego, podstaw przedsiębiorczości oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie/ kierownicy praktyk zawodowych?
 • Zbadamy, jak w szkołach wykorzystywane są osoby pełniące w/w funkcje do budowania relacji z biznesem?
 • Czy są to kluczowe role i czy wymagają nowego spojrzenia, dookreślenia nowej jakości zadań?
 • Czy obecne podmioty biznesowe pozostają w dostępności? Jak szukać kontaktu z nimi?
 • Zapytamy przedstawicieli rynku pracy, czy działy HR nawiązują i budują relacje z w/w pracownikami szkół widząc w tym szansę na pozyskanie kandydatów do pracy?
 • Czy obecne podmioty edukacyjne pozostają w dostępności? Jak szukać kontaktu?

W drugiej części spotkania zastanowimy się nad tym kto tak naprawdę wyznacza trendy, jeśli chodzi o styl pracy. Pokolenia obecnie pracujące funkcjonują w swoim stylu, który ze względu na szybką zmienność rzeczywistości jest już dość mocno modyfikowany. Kolejne pokolenia, które dopiero zasilą rynek pracy opierają się na wartościach, które mogą (acz nie muszą) odbiegać od obecnych trendów. Technologie, e-relacje, pandemia i zdalna szkoła, to wszystko ma duży wpływ na to jak wszyscy odkrywamy rolę technologii w naszym otoczeniu.

Chcemy zastanowić się zatem, kto tak naprawdę będzie bardziej wpływać na styl pracy i komunikacji, aby była ona wciąż efektywna.

 • Czy będzie to pracodawca i "stary", doświadczony pracownik, który wdroży kolejne pokolenie do zadań?
 • A może na odwrót - młodzi ludzie zrewolucjonizują rynek nowym podejściem odnoszącym się do ich doświadczeń?
 • Gdzie na tej wadze sił znajduje się najbardziej prawdopodobna odpowiedź?
 • Jaki wpływ z perspektywy edukacji i biznesu możemy mieć na ten układ?

Debata będzie moderowana przez dwie doświadczone doradczynie zawodowe Annę Dukowską i Agnieszkę Marusiak, które od kilku lat aktywnie śledzą i badają grunt relacji pomiędzy edukacją a biznesem, a także zbierają wnioski wypływające z bieżącej pracy doradczej z młodzieżą.


Anna DukowskaAnna Dukowska - doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Od 2006 roku prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.


Aga M

Agnieszka Marusiak - doradczyni zawodowa, coach kariery. Absolwentka studiów z zakresu: edukacji ustawicznej, doradztwa personalnego i organizacyjnego, doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana i uprawniona do stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. Obecnie z energią odnajduje się w roli integratora podmiotów obszaru edukacji i rynku pracy poprzez szkolenia, warsztaty, coaching kariery oraz organizację debat służących wymianie doświadczeń. Na co dzień etatowo zasila zespół doradców zawodowych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

.

Więcej o projekcie "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji": https://now.inkubatorstarter.pl

Organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Facebook STARTERA dedykowany edukacji: https://www.facebook.com/StarterEdukacja/

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska

Patronat Merytoryczny Centrum Edukacji nauczycieli w Gdańsku

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Debata w formularze think tank
już niedostępne -