Sprzedaż

TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING

location icon
Rzeszów
calendar icon
Od 9 lis 9:00 do 9 lis 17:00
ticket icon
Od 650,00 zł

UWAGA: Każde szkolenie może być zrealizowane w formie szkolenia ZDALNEGO / ON-LINE
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu


TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING

Przekazanie narzędzi pozwalających:

 • Skutecznie umawiać spotkania z Klientem
 • Podnieść efektywność kontaktów telefonicznych,
 • Prowadzić rozmowy z osobami na różnych stanowiskach w firmie,
 • Budować profesjonalny wizerunek firmy,
 • Rozwinąć umiejętności interpersonalne,
 • Dotrzeć do osób decyzyjnych w firmach
 • Poradzić sobie z "bramkarzem"
 • Wykazywać pro efektywną postawę w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Rozwinąć umiejętności panowania nad emocjami.

Czas trwania:

1 dzień - 8 h

CENA SZKOLENIA:

650 zł netto / os (szkolenie zwolnione z VAT)

PRZY ZGŁOSZENIU MIN. 3 OSÓB CENA 550 zł brutto/os

Cena szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad + przerwy kawowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • opcjonalnie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia celem omówienia istotnych dla siebie, indywidualnych kwestii


PROGRAM:

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALISTY

 • Budowanie pierwszego wrażenia- autoprezentacja na miarę oczekiwań Klienta
 • Jakość rozmowy i jej wpływ na wizerunek i postrzeganie firmy.

KIEDY NIE WIDZISZ KLIENTA, CZYLI PRACA Z TELEFONEM W DŁONI

 • Organizacja pracy
 • Budowanie pewności siebie oraz radzenie sobie z odmową
 • Jak zwiększyć własną skuteczność w umawianiu spotkań?
 • Filtry i zakazane zwroty na początku rozmowy
 • Jak radzić sobie z uprzedzeniami wobec osób dzwoniących?
 • Skuteczna struktura rozmowy telefonicznej.
 • Najczęstsze błędy
 • Kultura rozmowy telefonicznej.
 • Prezentacja i ćwiczenia praktyczne, umawianie się na spotkania
 • Właściwa argumentacja
 • Dopasowanie się do typu rozmówcy
 • Jak fachowo ustalić warunki spotkania (czas, miejsce, osoby na spotkaniu)?
 • Jak rozmawiać z bramkarzem

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

 • Zrozumieć klienta - postawa pro-kliencka.
 • Emocje w kontaktach z klientem.
 • Jak pracować z trudnym klientem?

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W KONTAKCIE Z KLIENTEM

 • Inteligencja emocjonalna - znaczenie emocji w życiu zawodowym.
 • Samoświadomość emocjonalna - jak powstają i jakie są skutki emocji.
 • Samokontrola - świadome zarządzanie własnymi emocjami.
 • Umiejętności społeczne - jak wzbudzać u innych pożądane reakcje?
 • Efektywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

ZAUFALI NAM:KIM JESTEŚMY ?
Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń. Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych oraz miękkiej windykacji należności. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności. Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości. Wysoką efektywność i skuteczność szkoleń SOLBERG podnoszących umiejętności biznesowe zapewniamy dzięki trenerom posiadającym wieloletnie doświadczenie biznesowe i szkoleniowe. Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych. Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo-szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.Doświadczenie doradcze i szkoleniowe trenerów jest źródłem procesów doskonalenia naszej oferty szkoleniowej, dopasowania programów do potrzeb klientów, a także wdrażania nowych technik i metod pracy. METODOLOGIA SZKOLEŃDużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.- gry/symulacje,
- mini- wykłady
- ćwiczenia
- odgrywanie roli
- testy
- uczenie się przez działanie (action learning)
- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera,
- burze mózgów,
- studium przypadku (case study).
Szkolenia zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne. Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.Warsztatowy charakter szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.Zasadą pracy jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój.
Przewagi Grupy Szkoleniowej S O L B E R G • Nasi eksperci posiadają doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.
 • Przygotowujemy dedykowane, indywidualne materiały szkoleniowe
 • Zapewniamy szeroki zakres wsparcia poszkoleniowego
 • Nasze warsztaty szkoleniowe mają praktyczny oraz interaktywny charakter
 • Oferujemy ciekawe szkolenia, które intrygują, inspirują, zmuszają do myślenia i motywują do dalszej pracy.
 • Na bieżąco weryfikujemy działania i dostosowujemy się do zmieniającej sytuacji

Zapraszamy do współpracy.Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014 Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS Rekomendują nas:
Otrzymaliśmy tytuły uznania Klientów Oferteo.pl
Zdobyliśmy I miejsce w plebiscycie ORŁY Kształcenia, Strumień Z radością informujemy, iż jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat wysokiej jakości szkoleń ISO29990- Akredytowany przez EUROPEJSKIEGO CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJINr certyfikatu: 22/06/2018/TS/WA/484/04Norma ISO 29990:2010 jest standardem skierowanym do dostawców usług szkoleniowych działających głownie w obszarze edukacji pozaszkolnej i szkoleń. Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania jakością w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowo/edukacyjnej. Norma ISO 29990 kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcję uczestników szkoleń.
oraz ISO 9001


Masz pytania? Z przyjemnością udzielimy wszelkich odpowiedzi. Skontaktuj się z nami:

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

tel. (33) 300 31 45

mail: biuro@solberg-szkolenia.pl

www.solberg-szkolenia.pl

www.solberg.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOŚ UDZIAŁ
7 listopada 2020, 17:00 650,00 zł