Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty

Akredytowana Szkoła Team Coachingu_Akredytacja ICF 46 pkt CCE

location icon
Coaching & Training House Gliwicka 12, Katowice
calendar icon
Od 20 mar 9:00 do 20 mar 9:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Coaching zespołowy i grupowy - szkolenie TEAM COACH w Katowicach

Kurs nastawiony jest na praktyczną, treningową stronę tak aby dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do zarządzania grupami w sytuacji rozwojowej, w praktyce biznesowej oraz w obszarze kreatywności (design thinking).
Każdy dzień szkoleniowy obfituje w ćwiczenia, techniki oraz modele warsztatowe zaś uczestnicy zachęcani są do aktywnego ćwiczenia, testowanie i uczenia się poznanych narzędzi. Koncentrujemy się na stronie praktycznej kursu. Działamy w pętli edukacyjnej wiedza - działanie - wnioski - dalsza wiedza.
Całość procesu zakończona jest wykonaniem i obronie zadania domowego, które skupia się na praktycznych aspektach coachingu grupowego.

Jest to 9 dniowy kurs zawodowy (72 h szkoleniowe) skierowany do coachów, mentorów, liderów, menadżerów, nauczycieli - osób w szerokim rozumieniu kierujących lub zarządzających pracą oraz edukacją ludzi. Kurs kończy się certyfikacją potwierdzającą profesjonalne umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu grupowego.

Każdy dzień szkoleniowy rozpoczyna się od superwizji grupowej podsumowującej dokonania z poprzedniego dnia szkoleniowego.
Dzień szkoleniowy przebiega według krótkich modułów wiedzowych
ilustrowanych przykładami.

Uczestniczy zostaną podzieli na podgrupy ćwiczeniowe (czteroosobowe), w których będą trenować (ćwiczyć) poznane metody i modele warsztatowe.
Każdy z uczestników w czasie trwania Modułu I otrzyma indywidualne zadania dotyczące coachingu grupowego.

Terminy szkoleń:
20-21-22 marca 2020
7-8 maja 2020
29-30 maja 2020
3-4 lipca 2020
Łącznie 9 dni szkoleniowych i 46 pkt CCE ICF.

Program warsztatów:
Moduł I ( 3 dni)
Uzyskanie podstawowych kompetencji coacha, coaching indywidualny vs zespołowy, narzędzia - kontrakt, toksyny komunikacyjne, praca z konfliktem, praca z procesem (wg Arnodla Mindela)landswork, praca z perspektywami w zespole, docenienie i feedback w zespole.

Moduł II ( 2 dni)
Role w zespole, budowanie efektywnej komunikacji w zespole, budowanie postawy coacha zespołu i facylitatora, tworzenie planu pracy z zespołem, doskonalenie pracy z drugim prowadzącym, transformacyjne metody pracy z zespołami (teoria U, model VUCA, model DISCO)

Moduł III i IV (2 dni każdy moduł)
Sztuka budowania wpływu w pracy teamcoacha -metodogia "kolory", umiejętność czytania emocji zespołowych i adekwatnego odpowiadania na nie -metodologia - kolory, weryfikacja umiejętności prowadzenia procesów zespołowych

cz 1.  weryfkacja umiejętności prowadzenia procesów zespołowych
cz. 2  podsumowanie procesu szkoleniowego i weryfikacja nabytych umiejętności prowadzenia procesów teamcoachingowych.

Inwestycja: 6800 zł netto + 23 % VAT


Prowadzące: Joanna Kubik Zawada i Beata Rycymbel - specjalistki od Team Coachingu z akredytacją ICFJOANNA ZAWADA-KUBIK, Master Certified Coach (MCC)
"Każda nowa sytuacja oczekuje od Ciebie odpowiedzi, której
nie da się uprzednio przygotować. Oczekuje obecności i odpowiedzialności
- oczekuje Ciebie". Marshall B. Rosenberg
Od 2006 roku, zafascynowana coachingiem, była jednocześnie
coachem i trenerem dla swoich pracowników. Nieustannie zgłębia
wiedzę na temat coachingu, przecierając nowe szlaki w pracy indywidualnej
i zespołowej. Pracując z Klientem pracuje z człowiekiem-
nie z jego stanowiskiem, rolą lub kompetencją. To sprawia,
że ma łatwość pracy zarówno z osobami na wysokich stanowiskach,
jak i uczniami, rodzicami, nauczycielami. Pasjonuje ją zmiana,
w najgłębszym, transformacyjnym wymiarze. Szybko dociera do
sedna i buduje prawdziwą, żywą relację. W coachingu daje przestrzeń,
akceptację i uważność. Lubi podążać za swoimi Klientami i
wspólnie z nimi zatrzymywać się w kluczowych momentach, w
których budują nowy sposób widzenia siebie i otaczającej rzeczywistości.
Widzi świat jako system w którym wszystko się ze sobą
łączy - nie ma dla niej rzeczy bez znaczenia. W relacjach coachingowych
jej Klienci odkrywają mądrość i nowe możliwości,
ukryte w codziennych wyzwaniach i życiowych paradoksach: zaczynają
czerpać moc z wrażliwości i znajdują spokój we własnym
wnętrzu. Cieszy ją i wzrusza, kiedy z odwagą podejmują nowe
wyzwania by żyć i pracować z przyjemnością i głębokim poczuciem sensu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży
Detalicznej. Zajmowała się wdrażaniem i nadzorowaniem standardów bezpieczeństwa, komunikacją
wewnętrzną w strategicznych dla firmy projektach, obsługą klientów i windykacją należności. Różnorodne
doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w
korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Obszary, w które angażowała się ze szczególną
pasją i zaangażowaniem dotyczyły kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji,
postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE
Od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje w środowisku biznesowym i korporacyjnym, ale z
ogromną przyjemnością udziela się jako wolontariusz w szkołach prowadząc zajęcia dla nauczycieli, rodziców
i dzieci. Jest coachem indywidualnym i zespołowym - najczęściej na poziomie zarządu i
wyższej kadry managerskiej. Bywa trenerem coachingu i umiejętności teamcoachingowych. Prowadzi
warsztaty z zakresu przywództwa, komunikacji i współpracy w korporacjach: realizowała duże
projekty rozwojowe - ostatnio dwuletni program Customer Experience Movement w zakresie budowania
świadomości udoskonalającej doświadczenie Klienta dla marki FORD. Ma bogate doświadczenie
w pracy z przedsiębiorcami - przez kilka lat prowadziła szkolenia z komunikacji, coachingu, team
coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 300 przedsiębiorców z Krakowa i Kielc.

Bywa wykładowcą na uczelniach warszawskich i krakowskich. Wraz z Beatą Rycembel prowadzi Team
Coaching Lab - akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu. Udziela się w międzynarodowych
organizacjach coachingowych ( ICF) tworząc i dbając o utrzymanie wysokich standardów coachingu
na świecie. Jest mentorem i akredytuje coachów na poziomie PCC i MCC dla International Coach
Federation.

Z pasją rozpowszechnia na rynku polskim transformacyjne podejście w coachingu i
przywództwie, buduje społeczność osób zainteresowanych pracą tą innowacyjną metodą.
Uczestniczyła i uczestniczy w projektach coachingowych takich firm jak: BP Polska, ING Nationale Nederlanden,
Hydro Aluminium Chrzanów, PARP, Grupa Pracuj.pl, Abra, Jansen Cilag, Vattenfall,
Shell Polska, ITI, DHL, Veolia Water Systems, Tesco Polska, PKP, Tetra Pak, Mattel Polska, Coca-
Cola HBC Polska, T-Mobile, Volkswagen Bank, Teva Operations Poland, Teva Pharmaceuticals,
Mondial Assistance, Glaxo Smith Kline, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ernst& Young, Capgemini,
Zelmer, Amer Sport, BPH, Cargill, Cisco, Philip Morris, Ford, BZWBK, Mc Donald's, Azimo, Andea,
Azelisi in. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

Edukacja i certyfikaty:

Joanna jest akredytowanym coachem ICF na poziomie MCC (Master Certified Coach), oraz asesorem
i mentorem umiejętności coachingowych.
Ukończyła:
• Akademię Coachingu - roczna szkoła dla coachów przy Gdańskim Wydawnictwie
Psychologicznym
• Coaching Curriculum - roczny program coachnigu w The Coaches Training Institute, który zakończyła
akredytacją CPCC ( Certified Professional Co-Active Coach)
• Team Coaching Diagnostic - kurs podczas którego została autoryzowanym facylitatorem teamcoachingowej
pracy z zespołami przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Od 8 lat prowadzi teamcoachingi
w oparciu o tę metodę.
• Transforming Communication - kurs trenerski dzięki którego jest licencjonowanym trenerem
Komunikacji Transformującej - opartej na porozumieniu bez przemocy, (Richard Bolstad)
• Organisational Relationship System Coaching (ORSC) - roczny kurs pogłębiający wiedzę I
umiejętności w zakresie pracy z zespołami I relacjami
• Proces dynamiki grupowej - program główny i masterclasy ( Opus, Lionel Stapley)
• Co -active Leadership Program- roczny kurs Przywództwa (The Coaches Training Institute),
San Francisco
• Meaningful Existence - kurs coachingu transformacyjnego, wg Davida Gordona
• Masterful Coach (Kurs coachingowy przygotowujący do akredytacji MCC -Master Certified
Coach)
• Mentor Coaching ICF - półroczny kurs przygotwujący do roli akredytowanego mentora ICF
• Transformational Presence Coaching & Leadership - jest pierwszą polską absolwentką tranformacyjego
podejścia w coaching i przywództwie ( Alan Seale)
• Co -active Leadership Program - asystowała w 20 dniowym kursie przywództwa ( the Coaches
Training Institute) w Karolinie Północnej
• Kurs dla asesorów ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach), Berlin
• Transforming Business Society and Self - kurs rozwoju przywództwa, coachingu i współpracy
na MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston)
• Social Presencing Theatre - zaawansowany kurs pracy z zespołami w oparciu o metodę "embodyment",
Arawana Hayachi, Berlin
• Manifestation Wheel - manifestowanie i osiąganie celów, Alan Seale, Holandia
• Kurs mentorigu - dla osób prowadzących warsztaty transformacyjne - Alan Seale, Costa
Rica 2018
• Design Thinking, warsztat dla facylitatorów, 2018
• Transformational Presence Leadership in Action, Alan Seale, Holandia, 2018


BEATA RYCEMBEL, Professional Certified Coach (PCC)

Executive Coach for Individuals, Relationships and Teams

_ND39956_k"Jeśli nie pokażesz ludziom, kim Jesteś, nigdy nie będą mogli Cię zobaczyć".

Z wykształcenia jest psychologiem.Przygodę z coachingiem Beata rozpoczęła wiele lat temu, nie wiedząc nawet, że to co robi, to coaching. To był jej naturalny sposób bycia z ludźmi zarówno w relacjach zawodowych jak i prywatnych. Posiadane intuicyjne umiejętności coachingowe uzupełniła w szkołach coachingu spełniających najwyższe światowe standardy. To, co robi jest jej pasją. Każdy klient zarówno indywidualny jak i grupowy jest dla niej kimś wyjątkowym. Klient dla Beaty jest partnerem, któremu daje swoją uważność, pełną obecność i zaangażowanie. W relacji coachingowej stwarza atmosferę poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, które z koleji otwiera przestrzeń do największych nawet wyzwań. Wierzy w ludzi i ich potencjał, zazwyczaj wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu. Uczestniczy w odkrywaniu przez klienta nowych możliwości i jednocześnie jest świadkiem realizacji stawianych przez niego celów. Nie boi się trudnych tematów. Nie boi się emocji, które często towarzyszą klientom w momentach odkrywania i dokonywania zmian. Klienci Beaty biorą odpowiedzialność za swoje życie. Spełniają marzenia, realizują cele zawodowe i uczą się sięgać dalej. Marzeniem Beaty jest aby każdy człowiek budził się codziennie rano pełen energii, entuzjazmu i prawdziwej ciekawości tego co przyniesie nowy dzień.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przez ponad 11 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach. Tam zyskała wiedzę i praktyczne doświadczenie, które obecnie wykorzystuje w swojej pracy. Pierwsze kroki stawiała w dziale marketingu i sprzedaży. Następnie przez ponad 7 lat z powodzeniem i ogromną pasją pracowała na stanowiskach menadżerskich w działach HR. Jako Dyrektor Personalny odpowiadała za Europe Centralną i Wschodnią. Rozumie realia biznesowe oraz dostrzega rolę i miejsce każdej osoby, która jest częścią systemu korporacyjnego. Ma szerokie doświadczenie w obszarze HR - zarządzania ludźmi w zakresie planowania strategicznego, wdrażania systemów motywacyjnych, systemu ocen pracowniczych, rekrutacji, planowania i prowadzenia szkoleń, rozpoznawania potencjału i planowaniu dróg rozwoju.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje przede wszystkim w środowisku biznesowym. Jest coachem indywidualnym, relacji oraz zespołowym, jest również trenerem coachingu.

Prowadzi rozwojowe programy team-coachingowe dla zespołów w zakresie rozwoju przywództwa, współpracy, efektywnej komunikacji i in.

Pracuje przede wszystkim z zarządami oraz zespołami top managementu w korporacjach ale również z kadrą menadżerską średniego szczebla. Wdraża autorskie programy warsztatowe dla menadżerów w zakresie przywództwa, umiejętności coachingowych i team-coachingowych.

Beata aktywnie współpracuje ze środowiskiem międzynarodowym. Jako Executive Coach jest członkiem zespołu międzynarodowej organizacji Intergal Leadership & Coaching.

Uczestniczyła i uczestniczy w projektach coachingowych takich firm jak: Ericsson (Region Azji i Środkowego Wschodu, zespoły Top Managementu firmy), Philip Morris, T-Mobile, Bayer Bonduelle, Volkswagen Bank, Kompania Piwowarska, McDonald's, Orkla, Savills, Enel-Med, Mylan, Amica, Dr. Gerard, Media Saturn, Zelmer, Beckers, Prudential, PUMA, EGIS, Genpact, Teva Operations Poland, Teva Pharmaceuticals, Mondial Assistance, Johnson & Johnson, Unilever, DHL, Goodyear, PKN Orlen, Coca - Cola HBC Polska, Glaxo Smith Kline, Lufthansa, DBM Polska, Grupa Pracuj, BRE Bank, ING Nationale Nederlanden, ING Bank Śląski, Capgemini, Ernst & Young, Deloitte, Axa, PZU, Raben, Dendrite, BP Polska, Shell Polska, FM Logistic, Salans, ITI, TetraPak, Bank Handlowy Citibank, Netia, NBP, PKP SA, MSZ i in. Prowadzi praktykę w języku polskim i angielskim.

Edukacja i certyfikaty:

Beata jest akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach).

Ukończyła:

  • The Coaches Training Institut (CTI) - Co-Active Academy oraz Certification Program, gdzie uzyskała tytuł Certified Professional Co-Active Coach (CPCC). - Jest to jedna z czołowych szkół coachingu na świecie w zakresie coachingu indywidualnego.
  • Team Coaching International (TCI) - Authorized Facilitator of Team Diagnostic, coaching zespołów z użyciem narzędzia Team Diagnostic Assessment, które z powodzeniem stosuje w organizacjach. Jest również superwizorem tej metody. To dzięki Beacie to narzędzie jest dostępne w języku polskim.
  • Organizational & Relationship System Coaching (ORSC) - Center for Right Relationship - zaawansowany program obejmujący coaching relacji, coaching zespołów, coaching systemowy.
  • The Leadership Circle Profile - certyfikat narzędzia stosowanego dla rozwoju przywództwa (pogłębione badanie 360)
  • Facilitator Horse Assisted Education - członek Europejskiego Stowarzyszenia Horse Education (EAHAE)
  • Transformational Presence Leadership & Coaching - Center for Transformational Presence, Alan Seale
  • Licensed HorseDream Partner (EAHAE) - oficjalny Partner EAHAE w międzynarodowych programach rozwoju przywództwa z użyciem koni jako naturalnych nauczycieli.
  • Techniki dramowo - teatralne w pracy z grupą - STOP-KLATKA - praktyczne wykorzystanie elementów technik dramy w programach rozwojowych.
  • Alchemy of 3rd entity - Center for Right Relationship - program doskonalący sztukę współprowadzenia programów i warsztatów grupowych.
  • Leadership Program - The Coaches Training Institut (CTI) - ukończyła zaawansowany, 10 - miesięczny zaawansowany międzynarodowy program przywództwa.

Beata jest współtwórcą i wraz z Joanną Zawadą Kubik współautorem akredytowanej przez ICF szkoły team coachingu - Team Coaching Lab. 


Inwestycja w szkolenie wynosi 6 800 zł netto + 23% VAT przy płatności jednorazowej.
Możliwa jest również płatności w 3 ratach: 3 raty x 2 366 zł netto + 23 % VAT
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez przesłanie wplaty rezrwacyjnej 2 366 zł netto + 23 % VAT na konto bankowe

Miejsce gwarantuje wpłata zaliczki na konto w wysokości pierwszej raty na konto bankowe.

REJESTRACJA DARMOWA ONLINE za pośrednictwem EVENEA
z opisem: Szkolenie Team Coach Katowice, 20 marca 2020 + imię i nazwisko uczestnika

Na kursie obowiązuje limit miejsc i kolejność zgłoszeń wg. kolejności wpłat.

W razie pytań zapraszam do kontaktu
Masz pytania ? Napisz do nas:

Coaching & Training House Katowice
Adres szkolenia: ul. Gliwicka 12/11

Zgłoszenia są przyjmowane także tutaj:
- mailem: info@coaching-house.pl
- telefonicznie: 535 418 390 lub 32 781 77 81

Zadzwoń do nas!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Akredytowana Szkoła Team Coachingu _bilet

dostępnych: 9

już niedostępne -