Trener biznesu

location icon
online
calendar icon
Od 17 paź 19:00 do 17 paź 19:00
ticket icon
Od 317,00 zł


Szkolenie ma charakter kursu on line - sam wybierasz kiedy i jak się uczysz!

Jak wygląda szkolenie?

Po zakupie na adres mailowy w ciągu ok. 2  godzin otrzymasz link do szkolenia. Jeśli Twój adres pocztowy jest w serwisie wp.pl sprawdź folder Oferty, ponieważ tam najczęściej "wpada" nasz dostęp do szkolenia.

Co dostaniesz?

- dostęp do szkolenia na zawsze

- certyfikat po ukończeniu szkolenia

- ciągły kontakt z prowadzącym szkolenie, dostęp do zamkniętej grupy na FB


PROGRAM SZKOLENIA

  • 1.Kim jest trener biznesu? Kluczowe kompetencje trenera biznesu
  • 2.Proces szkoleniowy w biznesie
  • 3.Analiza potrzeb szkoleniowych
  • 4.Psychologia uczenia dorosłych
  • 5.Badanie efektywności w szkoleniach biznesowych
  • 6.Mity szkoleniowe
  • 7.Prowadzenie biznesu szkoleniowego 
Informacje i rekomendacje znajdziesz na naszym profilu na FB

https://www.facebook.com/hrwaykarolinakrzyzaniak/


Regulamin szkoleń online organizowanych przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak 1.Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Krzyżaniak prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą:. HR WAY Karolina Krzyżaniak ulica Grabowa 2/4 85-601 Bydgoszcz NIP 554 249 79 85 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności, wystawienie dokumentów księgowych. 3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być, w przypadku kontroli podatkowej lub innych urzędowych kontroli prowadzonych na podstawie przepisów prawa: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty. 4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 6. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 7. W momencie zakupu szkolenia oświadczam, że chcę natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi i rozumiem, że nie będę mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm. 8. W ramach dokonanej opłaty szkoleniowej uczestnik szkolenia w ciągu maksymalnie 12 godzin otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych. Dostęp ten będzie aktywny przez 180 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 9. W momencie zakończenia szkolenia uczestnik zgłasza zakończenie szkolenia na adres biuro@hrway.pl, a organizator przesyła uczestnikowi w ciągu 7 dni certyfikat ukończenia szkolenia (w sposób ustalony między stronami). 10. Udostępnione materiały są przeznaczone tylko dla uczestnika szkolenia (z wyłączeniem materiałów przekazanych w drodze mailowej) Powielanie, udostępnianie (również w social mediach), przekazywanie materiałów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego szkolenie. W przypadku naruszenia zakazu organizator ma prawo do roszczenia w wysokości dziesięciokrotności zakupionego biletu szkoleniowego. 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Trener biznesu - bilet promocyjny

dostępnych: 1

17 Października 2022, 19:00 317,00 zł
  Trener biznesu

dostępnych: 50

17 Października 2022, 19:00 457,00 zł