Zarządzanie

"Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych (zmiany wewnętrznych regulaminów, planowanie, szacowanie, sprawozdawczość, etc.) NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [z uwzględnieniem nowelizacji]"

location icon
calendar icon
Od 22 sty 9:30 do 22 sty 13:30

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu on-line  "Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych (zmiany wewnętrznych regulaminów, planowanie, szacowanie, sprawozdawczość, etc.) NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [z uwzględnieniem nowelizacji]"

Data szkolenia: 22.01.2021 w godz. 9.30-13.30 + BONUS !! KONSULTACJE TELEFONICZNE PRZEZ 1 GODZINĘ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:

 • Zamawiający i Wykonawcy,
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą,
 • osoby sporządzające oferty,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Podczas naszego szkolenia:

- Dokonamy szczegółowej analizy porównawczej zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. złotych [nowe prawo zamówień publicznych] z dotychczas obowiązującym wyłączeniem ustawowym wynikających z nieprzekroczenia kwoty 30 tys. euro.

- Równocześnie, uwzględniając powyższe stany prawne dzięki naszemu szkoleniu poznasz:

 • Nowe definicje ustawowe i ich zmiany
 • Modyfikacje w zakresie szacowania wartości zamówienia
 • Warunki realizacji zamówienia (optymalizacja postanowień kontraktowych)
 • Konieczne zmiany w zakresie regulaminu wydatkowania środków publicznych poniżej progu ustawowego i wiele innych.
- Zdobędziesz wiedzę potrzebną do prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem instytucji planowania i agregacji zamówień. - Przygotujesz się do wypełnienia obowiązku sprawozdawczego za rok 2020.

Prowadzący szkolenie: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Program szkolenia - do pobrania

Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT

Kontakt w sprawie szkoleń: Tel. (+48) 59 848 19 87, Kom. (+48) 601 730 271, e-mail: biznes@parr.slupsk.pl 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  normalny
już niedostępne 430,50 zł -