Komunikacja i wystąpienia publiczne Zarządzanie Rozwój osobisty

Szkolenie Komunikacja kryzysowa

location icon
Centrum Szkoleniowe Żoliborz Plac Inwalidów 10, Warszawa
calendar icon
Od 20 kwi 10:00 do 21 kwi 17:00


Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu Komunikacja Kryzysowa?Fundamentalna zasada dobrze prosperującej organizacji to sprawna komunikacja. Większego znaczenia komunikacja nabiera w dobie pojawiającego się kryzysu wewnątrz organizacji. Na szkoleniu zyskasz wiedzę, która pozwoli dowiedzieć się: 1. Jakie są skuteczne narzędzia prowadzenia polityki komunikacyjnej firmy w sytuacji kryzysu;
 2. Jak komunikować się ze swoimi pracownikami w sytuacji kryzysu;
 3. O metodach radzenia sobie z niekorzystnym zainteresowaniem mediów;


Do kogo kierujemy program szkolenia?Zapraszamy na szkolenie: • Team liderów
 • Menedżerów
 • Kierowników
 • Dyrektorów
 • Prezesów
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi


Na czym polega skuteczność szkolenia Komunikacja Kryzysowa?
[ ] BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów - wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji kryzysowej przyniosło oczekiwany efekt.

[ ] PROGRAM SZKOLENIA szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji kryzysowej.

[ ] MATERIAŁY SZKOLENIOWE Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji kryzysowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.

[ ] TRENER PRAKTYK szkolenie z Komunikacji kryzysowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk.

[ ] HOT-LINE Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem - możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji kryzysowej.

[ ] RAPORT SZKOLENIOWY Po realizacji Szkolenia z Komunikacji kryzysowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.


Forma prowadzenia szkolenia komunikacja kryzysowa
Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. 

Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza

.

.

.

"Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem."

.

.

.

W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.


Program szkolenia komunikacja kryzysowa
1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Kryzys w organizacji - typy i charakterystyki;
 • Definiowanie kryzysów: identyfikacja zagrożeń;
 • Fazy kryzysu i odpowiadające im kroki zaradcze: dlaczego coraz rzadziej działają;
 •  Rozlewanie się kryzysu na kolejne obszary aktywności firmy - czyli dlaczego kryzysy są jak wirusy;
 • Zarządzanie kryzysowe i jego przełożenie na działania komunikacyjne w firmie;
 • Komunikacja kryzysowa w organizacji - podstawowe schematy działań i uwarunkowania ich skuteczności;

2. PRZYGOTOWANIE NA CZARNĄ GODZINĘ

 • Działania zapobiegawcze: mailing i monitoring mediów i potencjalnych zagrożeń;
 • Przygotowanie planu kryzysowego. Wybór osób odpowiedzialnych za jego realizację oraz pierwszy kontakt z mediami;
 • Ewaluacja planu kryzysowego - ocena potencjalnych zagrożeń wokół firmy;
 • Zawartość planu kryzysowego - tworzenie planu, określanie procedury i kompetencji poszczególnych osób w firmie, definiowanie kryzysów firmowych;
 • Wewnętrzna Komunikacja kryzysowa;
 • Osoby pierwszego kontaktu medialnego;

3. KOMUNIKACJE WEWNĘTRZNA W WARUNKACH KRYZYSU

 • Komunikacja w firmie a identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem;
 • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji z pracodawcą;
 • Przedkryzysowe stosunki na linii pracownicy-organizacja. Używane narzędzia internal relations (biuletyny, strona www, intranet, wydawnictwa firmowe, akcje i konkursy);
 • Reakcja pracowników na kryzys. Zasady wpływania na ich stosunek emocjonalny do firmy i percepcję jej problemów;
 • Techniki przekonywania pracowników do "zaciskania pasa";
 • Pracownicy jako rzecznicy firmy i droga do wyjścia z kryzysu;
 • Błędy szefostwa w komunikacji kryzysowej z pracownikami;

4. KOMUNIKOWANIE KRYZYSOWE NA ZEWNĄTRZ: MEDIA TRADYCYJNE

 • Zasady działania mediów: jak pracują i czego szukają dziennikarze prasy, radia i TV?
 • Dlaczego media uwielbiają trzęsienia ziemi: kryzys jako wzrost nakładu, widowni lub słuchalności;
 • Sposoby reagowania na kampanie negatywne w zależności od fazy kryzysu;
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy;
 • Sytuacja kryzysowa w firmie - jak radzić sobie z dziennikarzami. Standardy postępowania w kontaktach z mediami w okresie problemów;
 • Kryzysowe kampanie wizerunkowe i ocena ich skuteczności. Trudności z zaprojektowaniem i wdrożeniem kampanii;
 • Dobór dziennikarzy, z którymi rozmawiamy - zasady, strategie, niebezpieczeństwa;
 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z własną wersją wydarzeń;
 • Wywiad w trudnych czasach. Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy;
 • Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Zasady odpowiadania nieprzychylnym dziennikarzom;
 • Ocena rezultatów kryzysowej kampanii wizerunkowej w mediach tradycyjnych;

5. WALKA O WIZERUNEK FIRMY W INTERNECIE

 • Komunikacyjna specyfika internetu: zasady tworzenia komunikatów dla użytkowników sieci;
 • Portale, czyli jak przebić się z informacją do internetowego mainstreamu;
 • Sensacyjne agregatory treści typu Wykop - jak niwelować powstające za ich sprawą szkody wizerunkowe;
 • Media społecznościowe: szanse i zagrożenia w dobie kryzysu;
 • Marketing szeptany na forach i blogach, czyli jak anonimowo walczyć o własne imię;

6. KRYZYSOWA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

 • Przeciwdziałanie odchodzeniu klientów w sytuacji kryzysowej: polityka informacyjna firmy;
 • Rekompensaty i oferty specjalne dla wiernych klientów - jak je komunikować;
 • Przyciąganie nowych klientów w sytuacji kryzysowej - czy tylko ceną?
 • Kryzysowe relacje z trudnymi i konfliktowymi klientami;
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie odpowiadać?

7. KOMUNIKACJA KRYZYSOWA - INNE ASPEKTY

 • Kryzys w innych firmach i sposoby jego prezentacji w mediach;
 • Informacje poufne firmy w czasie kryzysu i ich znaczenie;
 • "Efekt bumerangowy" przy kampanii negatywnej i próbach cenzury;

8. GRY SYMULACYJNE

 • Przygotowanie planu kryzysowego własnej firmy;
 • Tworzenie kryzysowej informacji prasowej;
 • Wywiad dla mediów - trening technik odpowiadania na niewygodne pytania;
 • Konferencja prasowa szefów w organizacji dotkniętej kryzysem;

9. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji kryzysowej;


Informacje o trenerze
|   MAGDALENA GUILlET   |

*** Trener dedykowany do szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich oraz rozwojowych.

*** Ekspert z zakresu zarządzania ludźmi oraz HR, dyplomowany trener, coach i wykładowca z piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu umiejętności menedżerskich.

|   Doświadczenie trenerskie   |

*** Trener z 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w obszarze HR (strategia HR, rekrutacja i selekcja, szkolenia pracowników, oceny okresowe, system kompetencyjny, itd.), umiejętności kierowniczych i umiejętności osobistych.

*** Zajmuje się również szeroko rozumianą tematyką zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach.

*** W psychologii biznesu zajmuje się m. in. zarządzaniem konfliktem w przedsiębiorstwie, motywacją, komunikacją, integracją ekipy i zarządzaniem zmianą. Prowadzi zajęcia m. in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP zajęcia z zakresu projektów innowacyjnych, prezentacji i autoprezentacji a także podyplomowe studia Komunikacja w biznesie.

|   Liczba przeprowadzonych dni szkoleniowych ogółem: ok. 2000 dni.   |

 Przykładowe projekty:

*** Udział w projektach międzynarodowych (w ramach koncernu szkoleniowego Cegos S.A.)

***  Szkolenia z zarządzania ludźmi, rekrutacji, HR, motywowania m.in. dla: Instal Lublin, International Paper Kwidzyn, PGE Obrót SA, TP SA, NBP, BZWBK, Dalkia Polska, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus" w Warszawie S.A., Renault, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, BRE Leasing, Eurest, Promod, l'Oreal, Ikea, Herbapol, DataContact, Louvre Hotels (Campanile), Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ZUS, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Urząd Miasta Legionowo, Colmec, PAŻP, Politechnika Warszawska i wiele innych.

|   Kluczowe doświadczenia zawodowe   |

*** W latach 2005 -2009 członek zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz jej wiceprezes. Kierowała też w ramach PIFS Komisją Jakości Rynku Szkoleń oraz stworzyła Kodeks Dobrych Praktyk branży szkoleniowej. Była inicjatorem powstania Komisji coachingu.

*** Posiada duże doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach. Była dyrektorem HR sieci hipermarketów Carrefour od początku istnienia w Polsce do 3 tys. pracowników, gdzie odpowiedzialna była m.in. za stworzenie działu HR oraz stworzenie i wdrożenie całości procesów zarządzania personelem rekrutację pracowników dla powstających sklepów.

*** Prowadziła polską filię międzynarodowej firmy pracy czasowej Ecco, gdzie odpowiedzialna była również za rekrutację do supermarketów i sklepów sieciowych, rekrutowała oraz doradzała pracownikom w rozwoju ich kariery zawodowej.

*** Przez 10 lat była prezesem filii polskiej międzynarodowej firmy doradczo szkoleniowej Cegos oraz partnerem zarządzającym Cegos S.A. Francja: zarządzanie 20-osobowym wewnętrznym zespołem trenerskim, prowadzenie szkoleń doskonalących warsztat trenerski; opracowanie i prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych m. in. z zakresu zarządzania i HR: Ewaluacja szkoleń i wdrażanie planu rozwoju, Motywacja, Zarządzanie zmianą, Menadżer Coach, Rekrutacja, Leadership, Zarządzanie Zespołem, Zarządzanie przez kompetencje, Zarządzanie przez cele

 Opinie o trenerze:

.

.

.


*** "Duże doświadczenie praktyczne, liczne odnośniki do sytuacji realnych, dobra komunikacja, wykłady zrozumiałe.
*** Trener jest najwyższej klasy profesjonalistą z bardzo dużym doświadczeniem. Rewelacyjnie zostały przedstawione materiały. "
*** "Pani Magda jest osobą otwartą, potrafi słuchać innych i potrafiącą przekazać wiedzęSzkolenia komunikacja kryzysowa

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Komunikacja kryzysowa
Wyprzedane 1 709,70 zł Wyprzedane