Prawo i Podatki

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku w spółce komandytowej

location icon
Internet
calendar icon
Od 26 sty 10:00 do 26 sty 10:00
ticket icon
Od 859,77 zł

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest do biur księgowych i podatkowych obsługujących spółki komandytowe. Zapraszamy także przedsiębiorców prowadzących własne firmy, w tym tych którzy myślą o zmianie formy prowadzenia swojej firmy oraz wspólników innych spółek osobowych (szczególnie jawnych).

Jakie korzyści da Ci szkolenie?

WIEDZA

1) Przedstawimy Ci istotne aspekty podatkowe i rachunkowe związane z prowadzeniem księgowości spółki komandytowej.
2) Dowiesz się jak poprawnie złożyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej do KRS
3) Nauczysz się jak poprawnie dokonywać rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych dotyczących spółki komandytowej i jej wspólników.
4) Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie cen transferowych związanych z rozliczeniami pomiędzy wspólnikami a spółkami komandytowymi.
5) Dowiesz się jak poprawnie wykazać w sprawozdaniu transakcje pomiędzy spółką komandytową a jej wspólnikami.
6) Wyjaśnimy Ci czy powinieneś przygotowywać sprawozdanie skonsolidowane sp. z o.o. jako komplementariusza oraz spółki komandytowej.
7) Zdobędziesz aktualną wiedzę na temat poprawności przygotowania sprawozdania finansowego spółki komandytowej.

PRAKTYKA

1) Dowiesz się jak w praktyce zastosować skomplikowane przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg spółki komandytowej i na co zwracać szczególną uwagę.
2) Pokażemy Ci jakie błędy rachunkowe są najczęściej popełniane przy prowadzeniu ksiąg spółki komandytowej i jak ich unikać.
3) Będziesz mógł zastosować zdobytą wiedzę w praktyce w swoich spółkach.

KONTAKT Z DOŚWIADCZONYMI SPECJALISTAMI

1) Będziesz mieć możliwość zadania pytań doradcom podatkowym oraz osobom posiadającym uprawnienia głównego księgowego zajmującym się na co dzień spółkami komandytowymi.
2) Otrzymasz materiał szkoleniowy, dzięki któremu w łatwy i czytelny sposób dotrzesz do istotnych dla ciebie zagadnień.

Szkolenie poprowadzą:

Prawnicy i doradcy podatkowi z Kancelarii Prawnej PragmatIQ, twórcy i redaktorzy portalu Komandytowa.pl oraz autorzy książki Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach: Maria Ratajczyk, Dominika Widła

Miejsce i termin:

Internet - szkolenie prowadzone On-line przez platformę Zoom.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • dużą dawkę praktycznej wiedzy.

Koszt szkolenie:

  • 699 zł + VAT 
  • PAKIET szkolenie "Spółki komandytowe dla zaawansowanych" (więcej o szkoleniu tutaj) + szkolenie "Podatkowe i bilansowe rozliczenia w spółce komandytowej"- 1398zł 1198zł + VAT 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

I. Księgi rachunkowe w spółce komandytowej

1.Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową
2.Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
3.Otwarcie i zamknięcie ksiąg w spółce komandytowej
4.Polityka rachunkowości - obowiązek posiadania
5.Kapitały w spółce komandytowej - kiedy i jak powstają?
6.Sprawozdanie spółki komandytowej i komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

II. Przygotowanie do zamknięcia roku

1.Rok obrotowy spółki komandytowej
2.Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
3.Inwentaryzacja: spis z natury lub potwierdzenie sald
4.Rozliczenia ze wspólnikami

III. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej

1.Elementy sprawozdania finansowego (w zależności od stosowanych uproszczeń)
2.Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg
3.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4.Sprawozdanie z działalności
5.Podział lub pokrycie wyniku finansowego
6.Błędy lat ubiegłych i ich korekty
7.Zdarzenia występujące po dniu bilansowym
8.Wspólnik sp. k. jako podmiot powiązany
9.Dane porównawcze w sprawozdaniu spółki (w tym aspekty związane z przekształceniem w sp. k.)
10.Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
11.Przygotowanie i publikowanie sprawozdania finansowego - elektroniczne sprawozdanie finansowe w formie JPK
12.Przechowywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

IV. Aspekty rachunkowe i podatkowe zamknięcia roku

1.Wybrane różnice w wyniku podatkowym i bilansowym
a)amortyzacja
b)rezerwy
c)odpisy aktualizujące
d)podróże wspólników
e)zaliczki
f)kary umowne i odszkodowania
g)straty
2.Źródło przychodów wspólnika spółki komandytowej - PIT i CIT
3.Wynik finansowy netto a brutto spółki komandytowej (obowiązek wykazania ich w informacji dodatkowej)
4.Obowiązki podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych
5.Wybrane aspekty związane z ulgą B+R oraz Innovation Box

V. Charakterystyczne transakcje w spółce komandytowej (schematy księgowań)

1.Wniesienie do spółki komandytowej wkładów pieniężnych i niepieniężnych
2.Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
3.Rozliczenie nadwyżki lub niedoboru wkładu w spółce komandytowej
4.Ewidencja pracy własnej jako wkładu do spółki
5.Zaliczki na poczet zysku i ich rozliczenie na koniec roku
6.Wynagrodzenie wspólnika spółki (działalność indywidualna, umowa o pracę, umowa zlecenie)
7.Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce / wystąpienie wspólnika / częściowe wycofanie wkładu
8.Dofinansowanie spółki przez wspólników
a)pożyczki
b)podwyższenie wkładów
c)dopłaty
9.Wykazanie zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych wspólnika

VI. Podsumowanie - harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia roku obrotowego spółki komandytowej 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie podatkowe i bilansowe
już niedostępne 859,77 zł -