20. Przegląd Sztuki SURVIVAL // SURVIVAL Art Review

location icon
dawny szpital Betania gen. Romualda Traugutta 118, Wrocław
calendar icon
Od 24 cze 12:00 do 28 cze 22:00

🖼️ Przed nami jedno z najciekawszych wydarzeń eksplorujących wrocławską przestrzeń miejską. Artyści SURVIVALU już po raz 20. podejmą wyzwanie miejskiej dżungli - tym razem sztuka wypełni wnętrza budynków dawnego szpitala Betania.

🏥 LOKALIZACJA
Kompleks budynków szpitalnych przy ulicy Traugutta powstał w latach 1852-1916. To 𝗷𝗲𝗱𝗲𝗻 𝘇 𝗻𝗮𝗷𝗰𝗶𝗲𝗸𝗮𝘄𝘀𝘇𝘆𝗰𝗵 𝘇𝗮𝗯𝘆𝘁𝗸𝗼́𝘄 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗸𝘁𝘂𝗿𝘆 𝘀𝘇𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷 𝘄 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗰𝗲, niemal kompletny - z dziesięciu obiektów wchodzących w jego skład do naszych czasów przetrwało aż dziewięć, wzniesionych w różnych stylach architektonicznych. Szpital jest także 𝗷𝗲𝗱𝘆𝗻𝗮̨ 𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗪𝗿𝗼𝗰ł𝗮𝘄𝗶𝗮 𝘁𝗮𝗸 𝗱𝘂𝘇̇𝗮̨ 𝗶𝗻𝘀𝘁𝘆𝘁𝘂𝗰𝗷𝗮̨ 𝘇𝗮ł𝗼𝘇̇𝗼𝗻𝗮̨ 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗸𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝗮̨ 𝗮𝘇̇ 𝗱𝗼 𝟭𝟵𝟰𝟱 𝗿𝗼𝗸𝘂. Leczono w nim wszystkich niezależnie od wyznania na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgicznym, laryngologicznym oraz ginekologicznym. W skład kompleksu wchodziły także budynki dla zakaźnie i przewlekle chorych. Po 1945 roku szpital otrzymał imię Tadeusza Marciniaka, a jeden z jego obiektów został przeznaczony na oddział dziecięcy. Szpital zlokalizowany jest na 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱𝗺𝗶𝗲𝘀́𝗰𝗶𝘂 𝗢ł𝗮𝘄𝘀𝗸𝗶𝗺 - pod względem różnorodności zabudowy jest to jedno z najciekawszych wrocławskich osiedli.

💊 IDEA
𝘞𝘦𝘻́ 𝘯𝘪𝘦𝘣𝘪𝘦𝘴𝘬𝘢̨ 𝘱𝘪𝘨𝘶ł𝘬𝘦̨, 𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘴𝘬𝘰𝘯́𝘤𝘻𝘺, 𝘰𝘣𝘶𝘥𝘻𝘪𝘴𝘻 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘸𝘦 𝘸ł𝘢𝘴𝘯𝘺𝘮 ł𝘰́𝘻̇𝘬𝘶 𝘪 𝘶𝘸𝘪𝘦𝘳𝘻𝘺𝘴𝘻 𝘸𝘦 𝘸𝘴𝘻𝘺𝘴𝘵𝘬𝘰, 𝘸 𝘤𝘰 𝘻𝘦𝘤𝘩𝘤𝘦𝘴𝘻. 𝘞𝘦𝘻́ 𝘤𝘻𝘦𝘳𝘸𝘰𝘯𝘢̨ 𝘱𝘪𝘨𝘶ł𝘬𝘦̨, 𝘢 𝘻𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘪𝘦𝘴𝘻 𝘸 𝘬𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘦 𝘤𝘻𝘢𝘳𝘰́𝘸 𝘪 𝘱𝘰𝘬𝘢𝘻̇𝘦̨ 𝘤𝘪, 𝘥𝘰𝘬𝘢̨𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘸𝘢𝘥𝘻𝘪 𝘬𝘳𝘰́𝘭𝘪𝘤𝘻𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘢…Hasło PIGUŁY to wielowątkowe podejście do tematu zdrowia psychicznego, stanów świadomości i wyboru percepcji rzeczywistości (metafora niebieskiej i czerwonej pigułki z kultowego filmu Matrix), a także środków psychoaktywnych i kontekstów wynikających z przemian kulturowych, społecznych i politycznych.

[EN]
🖼️ One of the most interesting events exploring the Wrocław urban space is about to take place. For the 20th time, the SURVIVAL artists will take up the challenge of the urban jungle - this time, art will fill the interiors of the buildings of the former Bethany hospital.

🏥 VENUE
The hospital complex at Traugutta Street was built in various architectural styles in 1852-1916. It is 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱, almost complete - nine out of ten buildings originally comprising it have survived to our times. The hospital is also 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗶𝘇𝗲 𝗶𝗻 𝗪𝗿𝗼𝗰𝗹𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘄𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗿𝘂𝗻 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟭𝟵𝟰𝟱. All patients, regardless of religion, were treated in the internal medicine, surgical, laryngological and gynaecological wards. The complex also included buildings for infectious and chronically ill patients. After 1945, the hospital was named after Tadeusz Marciniak, and one of its buildings was allocated to a children's ward. The hospital is located in 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱𝗺𝗶𝗲𝘀́𝗰𝗶𝗲 𝗢ł𝗮𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲, which is one of the most interesting districts in Wrocław in terms of the variety of buildings.

💊 IDEA
𝘠𝘰𝘶 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘶𝘦 𝘱𝘪𝘭𝘭, 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘦𝘯𝘥𝘴. 𝘠𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘬𝘦 𝘶𝘱 𝘪𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘸𝘩𝘢𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦. 𝘠𝘰𝘶 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘥 𝘱𝘪𝘭𝘭, 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘪𝘯 𝘞𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘐 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘰𝘸 𝘥𝘦𝘦𝘱 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘢𝘣𝘣𝘪𝘵 𝘩𝘰𝘭𝘦 𝘨𝘰𝘦𝘴…The slogan 𝑷𝑰𝑳𝑳𝑺 encapsulates a multi-threaded approach to the topic of mental health, states of consciousness and the choice of perception of reality (the metaphor of the blue and red pills from the cult film Matrix), as well as psychoactive substances and contexts resulting from cultural, social and political changes.***

Organizator | Organizer: Fundacja Art Transparent
Dyrektor Przeglądu / Director: Michał Bieniek
Kuratorzy | Curators: Michał Bieniek, Daniel Brożek (Scena Dźwiękowa), Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz (Scena Wideo), Ewa PlutaPartner strategiczny | Partner: OKRE Development / www.okre.pl
Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław | Survival Art Review id co-financed by the Municipality of Wrocław

Strona wydarzenia: https://www.survival.art.pl

Facebook: https://fb.me/e/2nM5LCyy7

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES [email protected]

PLEASE SEND ANY QUESTIONS REGARDING REGISTRATION TO [email protected].

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
KAW! Kid Art Walk - guided tour for children aged 6-12, led by Ewa Pluta.
Oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat.
25.06, godz. 15:00 KAW! - Kids Art Walk / Ewa Pluta

KAW! Kid Art Walk - guided tour for children aged 6-12, led by Ewa Pluta.
Oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
5 PM SOUND ART FORUM - Tour led by curator Daniel Brożek.
Oprowadzanie po Scenie Dźwiękowej SURVIVAU.
25.06, godz. 17:00 Oprowadzanie kuratorskie / Daniel Brożek

5 PM SOUND ART FORUM - Tour led by curator Daniel Brożek.
Oprowadzanie po Scenie Dźwiękowej SURVIVAU.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
5 PM Queerstory-herstory guided tour, led by Ewa Pluta
Queerstoryczno-herstoryczny spacer po dzielnicy z historycznymi opowieściami o "Trókącie".
26.06, godz. 17:00 Oprowadzanie queerstoryczno-herstoryczne / Ewa Pluta

5 PM Queerstory-herstory guided tour, led by Ewa Pluta
Queerstoryczno-herstoryczny spacer po dzielnicy z historycznymi opowieściami o "Trókącie".

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
5 PM Tour led by curator Michał Bieniek
Oprowadzanie kuratora generalnego Przeglądu.
26.06, godz. 17:00 Oprowadzanie kuratorskie / Michał Bieniek

5 PM Tour led by curator Michał Bieniek
Oprowadzanie kuratora generalnego Przeglądu.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
9 PM Tour led by curator Małgorzata Miśniakiewicz 26.06, godz. 21:00 Oprowadzanie kuratorskie / Małgorzata Miśniakiewicz

9 PM Tour led by curator Małgorzata Miśniakiewicz

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
4 PM SAW! Senior Art Walk - guided tour for seniors, led by Ewa Pluta
Oprowadzanie dla seniorów
27.06, godz. 16:00 SAW! - Senior Art Walk / Ewa Pluta

4 PM SAW! Senior Art Walk - guided tour for seniors, led by Ewa Pluta
Oprowadzanie dla seniorów

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
5 PM Tour in English led by curator Małgorzata Miśniakiewicz 27.06, godz. 17:00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim / Małgorzata Miśniakiewicz

5 PM Tour in English led by curator Małgorzata Miśniakiewicz

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
1 PM BAW! Baby Art Walk - guided tour for parents with small children, led by Aleksandra Jach
Oprowadzanie dla rodziców z małymi dziećmi.
28.06, godz. 13:00 BAW! - Baby Art Walk / Aleksandra Jach

1 PM BAW! Baby Art Walk - guided tour for parents with small children, led by Aleksandra Jach
Oprowadzanie dla rodziców z małymi dziećmi.

już niedostępne -
5 PM Tour with interpretation into Ukrainian, led by curator Anna Kołodziejczyk
17:00 Екскурсія з перекладом українською мовою під керівництвом куратора Anna Kołodziejczyk
28.06, godz. 17:00 Oprowadzanie kuratorskie z tłumaczeniem na ukraiński / Anna Kołodziejczyk

5 PM Tour with interpretation into Ukrainian, led by curator Anna Kołodziejczyk
17:00 Екскурсія з перекладом українською мовою під керівництвом куратора Anna Kołodziejczyk

Wyprzedane Brak wolnych miejsc