NAJCZĘSTSZE SPORY PRZETARGOWE W ORZECZNICTWIE KIO - jak przeprowadzać i wygrywać przetargi bez ryzyka błędów proceduralnych - SZKOLENIE ONLINE

location icon
SZKOLENIE ON-LINE
calendar icon
Od 20 sie 9:30 do 21 sie 15:30
ticket icon
Od 1 223,85 zł

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom od strony praktycznej najczęstszych obszarów ryzyk w przetargu nieograniczonym skutkujących licznymi sporami przed Krajową Izba Odwoławczą.

Zakres szkolenia obejmuje kluczowe obszary przetargu nieograniczonego, które omówione zostaną przez pryzmat orzecznictwa KIO. Co ważne, prezentowane zagadnienia i wnioski z orzecznictwa zachowają najprawdopodobniej swoją aktualność także w świetle nowej ustawy PZP.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE TUTAJ!

ZGŁOSZENIE ON-LINE.

Trener: Damian Michalak

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

PROGRAM

 • 1.Warunki udziału w postępowaniu - kiedy są nieproporcjonalne?
 • 2.Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
 • 3.W jakiej formie skutecznie udostępnić zasoby podmiotu trzeciego
 • 4.Przesłanki wykluczenia - kiedy i na jakich zasadach stosować self-cleaning
 • 5.Aktualność dokumentów i oświadczeń w kontekście wykluczenia z postępowania
 • 6.Sposoby wykazywania zdolności finansowej i ekonomicznej - czym jest "informacja z banku"?
 • 7.Nienależyte wykonanie zamówienia publicznego a wykluczenie z kolejnych postępowań
 • 8.Wprowadzenie w błąd zamawiającego - jak ustalić tę kwestię i jakie są skutki dla wykonawcy?
 • 9.Rażąco niska cena główna i składowa - kiedy oferta powinna być odrzucona?
 • 10.Najczęstsze błędy we wnoszeniu wadium (w tym elektronicznie) i zasady zatrzymywania wadium
 • 11.Termin związania ofertą - czy zawsze jego upływ skutkuje odrzuceniem oferty?
 • 12.Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO
 • 13.Elektronizacja zamówień publicznych - brak możliwości złożenia lub otwarcia oferty z uwagi na problemy techniczne dotyczące platformy zakupowej
 • 14.Skan oferty w postępowaniach 'elektronicznych'
 • 15.Praktyczne wątpliwości związane z pełnomocnictwami przetargowymi
 • 16.Dokumenty przedmiotowe składane przez wykonawców a prawo do ich uzupełnienia

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE ONLINE
20 Sierpnia 2020, 09:30 1 223,85 zł