IT i Nowe technologie

SPARKcamp Online #1

location icon
calendar icon
Od 28 kwi 17:00 do 28 kwi 19:00
ticket icon
Od 0,00 zł


Zapraszamy na pierwsze spotkanie w formie online. 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się pierwsza edycja SPARKcamp Online - webinar.


Zaprosiliśmy doświadczonych prelegentów gotowych podzielić się swoją wiedzą. Brakuje tylko Ciebie!

Tym razem nawiążemy do obecnej sytuacji związanej z Koronawirusem. Piotr Maszkiewicz i Rafał Malujda przybliżą nam kwestie związane z polską e-Administracją. Piotr wystąpi z tematem "Państwo w czasach zarazy czyli co umożliwia dziś polska e-Administracja". Dowiemy się jakie sprawy urzędowe można już dziś bezpiecznie zrealizować bez konieczności wychodzenia z domu korzystając z rozwiązań tzw. e-Administracji. Rafał natomiast omówi temat "Narzędzia e-Administracji oraz podpisy elektroniczne w obrocie urzędowym, biznesowym i prywatnym od strony prawnej".  Trzecim prelegentem będzie Piotr Kamyk, który opowie o tym jak dzisiejszy internet rozkwita i jakie nowe narzędzia się pojawiły. Tematem jego prelekcji będzie "Najlepsze narzędzia do łączności zdalnej".

Więcej o prelegentach i ich prelekcjach znajdziesz na https://www.sparkcamp.pl/online/ 

Jeśli Cię zainteresowaliśmy to wpiszcie sobie datę najbliższego SPARKcampu do kalendarzy.

Uczestnictwo jest darmowe i ma charakter otwarty. Może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany. Obowiązuje rejestracja, która nam pozwoli sprawnie zarządzać organizacją spotkania. Link do spotkania w ZOOMie zostanie wysłany wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Sponsorem najbliższego SPARKcampa jest firma ZETO Koszalin Sp. z o.o.

Partnerem wydarzenia jest firma GlobalLogic Poland Sp. z o.o.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie SPARK

Spotkanie wspiera grupa #MyKoszalin i Park Technologiczny S.A. w Koszalinie

Serdeczne podziękowania za wspieranie koszalińskiego IT


Na czym polega SPARKcamp Online?

SPARKcamp Online to webinar, alternatywa dla standardowych spotkań SPARKcamp. W związku z obowiązującymi zakazami postanowiliśmy tymczasowo przenieść nasze spotkania do internetu.  

  • W programie każdego z onlineowych eventów znajdują się minimum dwie 25-30 minutowe prelekcje.
  • Prelegentem może zostać każdy - wystarczy zgłosić temat do organizatorów i przebrnąć przez proces weryfikacji.
  • Tematyka zgłaszanych prelekcji, choć w swojej dowolności ma bardzo szerokie spektrum, powinna być związana z branżą IT i/lub z biznesem IT.
  • Po każdym z wykładów pojawia się czas na Q&A, czyli pytania od publiczności (ok. 5 min).


Klauzula informacyjna

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi uczestników wydarzenia.

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701417 , NIP: 6692541116 , Regon: 368685560.

2. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako "Uczestnik").

3. Stowarzyszenie SPARK przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację wydarzenia obsługę jego uczestników, do których między innymi należą:

a) identyfikacja uczestników wydarzenia,

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów),

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

4. Istnieje możliwość, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie SPARK z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17, email: biuro@stowarzyszeniespark.pl

6. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

8. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia i programie umieszonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami i deklaracjami.

9. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

10. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

11. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia;

14. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatny udział
już niedostępne -