SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

location icon
Olivia Business Centre Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk
calendar icon
Od 9 kwi 9:00 do 10 kwi 17:00

TERMIN: 9-10 kwietnia 2020 r (9:00 -17:00)

CENA: 1 250 zł + 23% VAT

MIEJSCE:Olivia Business Centre (Gdańsk, al. Grunwaldzka 472)


Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez zwiększenie efektywności własnej komunikacji interpersonalnej.  

Wielu przedsiębiorców uważa, że do sprawnego funkcjonowania firmy i stworzenia dobrego wizerunku marki, potrzebne są jedynie odpowiednie działania marketingowo-reklamowe. Wewnętrzne życie przedsiębiorstwa schodzi na dalszy plan. 

Tymczasem, aby realizować jak największe zamówienia i jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów, potrzebna jest fachowa i solidna komunikacja wewnątrz firmy.


️Zainwestuj w rozwój firmy lub własny rozwój.
Skorzystaj z naszych skutecznych szkoleń!

 • Uczymy praktycznych umiejętności.
 • Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych metod szkoleniowych.
 • Gwarantujemy profesjonalną kadrę trenerów i doskonałą organizację.

CELE SZKOLENIA

Kluczowym celem szkolenia jest poprawa efektywności komunikacji interpersonalnej w Firmie.

 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Poprawa jakości komunikacji i współpracy.
 • Tworzenie pozytywnego nastawienia do zmian.
 • Wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę.
 • Poznanie i rozwinięcie technik usprawniających umiejętności komunikowania się ze współpracownikami.
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania.
 • Poznanie zasad tworzenia kanałów komunikacji wewnętrznej dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez zwiększenie efektywności własnej komunikacji interpersonalnej.

W szczególności przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać skuteczne sposoby komunikowania się z innymi w sytuacjach, które do tej pory wydawały się trudne, a nawet beznadziejne. Przeznaczone dla każdego, kto chce by ludzie go słuchali, bo tego chcą, a nie muszą.

Szkolenie dedykowane jest dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji, a także osób, odpowiadających za efektywną obsługę klienta, czyli dla:

 • menedżerów każdego szczebla,
 • kierowników działów komunikacji, kierowników działów,
 • wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie,
 • wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie,
 • osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie,
 • osób obsługujących klientów.

DZIĘKI SZKOLENIU SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI NASTĄPI:

 • wzrost wiedzy w pełnym zakresie komunikacji,
 • rozwój umiejętności oraz budowanie postawy otwartej, autentycznej komunikacji.
 • poznanie narzędzi oraz modeli strukturyzujących proces komunikacji w trudnych sytuacjach, co przekłada się na łatwe zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce zawodowej,
 • rozwój świadomości i wpływu komunikacji na wzmacnianie lub wygaszanie przekonań rozmówcy,
 • rozwój umiejętności świadomego zarządzania sobą oraz budowania autentycznych relacji zawodowych w grupie i zespole.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy komunikacji.

 • Co to jest komunikacja.
 • Komunikacja jako proces.
 • Bariery skutecznego komunikowania.

2. Jak usprawnić komunikację - elementy komunikacji werbalnej.

 • Na czym polega umiejętności słuchania.
 • Sztuka zadawania pytań.
 • Parafraza.
 • Zasady komunikacji asertywnej.
 • Rola konstruktywnej reakcji zwrotnej.
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na relacje z innymi.

3. Jak usprawnić komunikację - elementy komunikacji niewerbalnej.

 • Podstawowe kody - postawa, gesty, wzrok, ton głosu.
 • Podstawowe błędy popełniane podczas kontaktu.

4. Komunikacja a role zespołowe.

 • Role w zespole według Balbina.
 • Moja rola w zespole.
 • Typ osobowości a komunikacja w dziale, zespole, grupie projektowej.

5. Wpływ komunikacji na obsługę Klienta.

 • Typologia moich Klientów.
 • Dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości.
 • Trudny klient - jak sobie radzić.
 • Nastawienie warunkiem skutecznej komunikacji.
 • Powody reklamacji i skarg klientów.

6. Komunikacja wewnętrzna - rodzaje.

 • Przekazywanie informacji.
 • Komunikacja ustna i pisemna.
 • Komunikacja pionowa i pozioma.
 • Komunikacja w zespole.
 • Komunikacja formalna i nieformalna.
 • Komunikacja przez telefon.
 • Komunikacja wewnętrzna, a komunikacja zewnętrzna.
 • Prowadzenie prezentacji, spotkań, narad itp.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe).

ZGŁOSZENIA
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora oraz w przypadku niezebrania grupy min. 8 osób. O ewentualnym odwołaniu szkolenia organizator informuje z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel. 501 605 240

profesjonalnytutoring.pl


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 1 537,50 zł -