Seminarium 7: Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

location icon
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, Budynek B1, sala H24, Kraków
calendar icon
Od 14 lis 11:00 do 14 lis 11:00

Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Społeczne aspekty energetyki rozproszonej", które odbędzie się 14 listopada br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala H24.

Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. 

W szczególności skoncentrujemy się na trzech centralnych obszarach problemowych:

  • edukacja na rzecz energetyki rozproszonej i konkurencyjne modele komunikacji z użytkownikiem końcowym,
  • energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
  • kwestie uspołecznienia energetyki rozproszonej, w tym rola prosumentów, wspólnot energetycznych czy spółdzielczości energetycznej.

Tłem do dyskusji będą doświadczenia wybranych krajów oraz wyniki badań społecznych nad energetyką.

Rezultaty

W wyniku seminarium:

● przedyskutujemy problemy społeczne zdiagnozowane wcześniej przez podmioty uczestniczące w projekcie KlastER,

● zmapujemy główne pojęcia i problemy istotne dla dyskusji nt. energetyki rozproszonej - zarys mapy stworzymy na podstawie wcześniejszych badań i dyskusji, a w toku seminarium uzupełnimy ją o kolejne zagadnienia,

● zidentyfikujemy główne problemy społeczne związane z funkcjonowaniem klastrów (prezentacje i dyskusje), wskażemy o czym i w jaki sposób mówić, by popularyzować energetykę rozproszoną,

● wskażemy na możliwe rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym (prezentacje i dyskusje),

● przedyskutujemy szanse i zagrożenia, jakie dają wspólnoty energetyczne w formule spółdzielni energetycznych.

Role

Uczestnicy i uczestniczki w ramach Seminarium zapraszani są do aktywnego udziału i dzielenia się doświadczeniami z panelistami. Każda sesja panelowa kończy się 20-min. serią pytań z sali i moderowaną dyskusją panelistów i publiczności.

Zasady

Głosy w dyskusji są ważną częścią seminarium i będą odnotowywane przez moderatorów. Zostaną zaprezentowane w formie raportu po spotkaniu. Wszystkie wątki postaramy się zwizualizować za pomocą mapy problemów tworzonej na bieżąco podczas spotkania.


Program

11:00 - 11:20   Otwarcie seminarium, informacje o projekcie, dr Sławomir Kopeć, AGH

    Wprowadzenie do seminarium, dr hab. Jacek Gądecki, AGH

11:20 - 11:40   Energetyka demokratyczna, dr hab. Aleksandra Lis, UAM

11:40 - 12:00   Społeczne wyzwania energetyki rozproszonej na świecie - mapowanie problemów, dr hab. Łukasz Afeltowicz, AGH

12:00 - 12:15   P R Z E R W A

12.15 - 13.00    Edukacja dla energetyki rozproszonej

W ramach panelu zajmiemy się kwestią edukowania na rzecz energetyki rozproszonej, procesach budowy wspólnot energetycznych, zarówno jako indywidualnych prosumentów jak i członków społeczności, a wreszcie jako obywateli.

Dyskusja panelowa:

Koordynacja panelu: dr Radosław Tyrała, AGH

prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

Katarzyna Stadnik, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kamil Szydłowski, InnoEnergy

13.00 - 13.45    Energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne

W ramach panelu zajmiemy się kwestiami społecznymi i mikroekonomicznymi. Spojrzymy z perspektywy socjologia ekonomiczna na zagadnienia ubóstwa energetycznego i możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w skali mikro.

Dyskusja panelowa:

Koordynacja panelu: dr hab. Maria Nawojczyk, AGH

Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strategicznych

Jan Frankowski, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, UG

13:45 - 14.15    L U N C H

14:15 - 15:00    Wyzwania dla uspołecznienia

W ramach panelu zajmiemy się wyzwaniami dla uspołecznienia energetyki rozproszonej, sposobami włączania użytkowników we wspólnoty energetyczne.

Dyskusja panelowa: 

Koordynacja panelu: dr hab. Jacek Gądecki, AGH

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

Adam Flaga, LGD Zielony Pierścień Tarnowa
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Społeczne aspekty energetyki rozproszonej
już niedostępne -