Seminarium 15: Energetyka rozproszona w przemyśle

location icon
on-line
calendar icon
Od 9 lip 10:00 do 9 lip 12:30

Dostęp gospodarki, zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora MŚP, do źródeł taniej i czystej energii ma nie tylko wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale wręcz warunkuje ich utrzymanie na rynku. Tymczasem, głównie z powodu wysokiej emisyjności polskiej energetyki, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce rosną szybciej niż w innych krajach UE.

Szansę na obniżenie kosztów energii daje przyłączanie do zakładowych sieci elektroenergetycznych źródeł rozproszonych, w tym zwłaszcza OZE. Obiecującym kierunkiem wydaje się być zwłaszcza dążenie do tworzenia zamkniętych i samobilansujących się w możliwie wysokim stopniu systemów energetycznych, opartych na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Istotną rolę może odegrać także współpraca w ramach klastrów energii.

To piętnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Rozmowy podczas seminarium mają dać impuls do dyskusji nad koncepcjami, metodami działania i wizjami rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Szczegółowy program seminarium:

Formuła: zdalna

9 lipca 2021 r., godz. 10:00 - 12:30

10:00 - 10:15    Otwarcie - Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Informacja o projekcie KlastER - Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:15 - 10:35    Referat wprowadzający - Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii

10:35 - 10:50    Potrzeby przemysłu energochłonnego i planowane działania - Henryk Kaliś, Prezes Izby                                Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

10:50 - 11:05    Perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej z OZE w specjalnych strefach ekonomicznych -                         Paweł Kurtasz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11:05 - 11:20    Rola klastrów energii w OZE dla przemysłu - Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego                         Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej - ZKlaster

11:20 - 11:35    Inteligentny kampus AGH jako "żywe laboratorium" rozwijania innowacyjnych rozwiązań -                                 Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:35 - 12:05    Jak sprostać wyzwaniom i wykorzystać okazje? - dyskusja panelowa

Moderator: Andrzej Kaźmierski, MRPiT

Paneliści:

Zbigniew Hanzelka, AGH

Henryk Kaliś, IEPiOE

Paweł Kurtasz, WSSE

Agnieszka Spirydowicz, ZKlaster

12:05 - 12:25    Dyskusja ogólna

12:25 - 12:30    Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań - Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Kwestie organizacyjne:

Katarzyna Faryj 

nr tel.: +48 12 888 55 29

adres e-mail:          


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Seminarium 15
już niedostępne -