Nauka i Edukacja Rozwój osobisty

Seminarium 11: Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) - kogeneracja i instalacje hybrydowe​

location icon
AGH w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, sala 121 B-1 AGH, Kraków
calendar icon
Od 20 lut 10:30 do 20 lut 10:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne (3) - kogeneracja i instalacje hybrydowe", które odbędzie się 20 lutego 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.

Tworzone w ramach klastrów lokalne obszary bilansowania zawierają źródła/zasobniki gwarantujące redukcję poboru energii z sieci publicznej, a w krańcowym przypadku autonomiczną pracę tak utworzonych mikrosieci. W ich strukturze znajdują się często źródła oparte o różne technologie generacji energii, tym samym różniące się charakterystykami eksploatacyjnymi. To sprawia, że ich agregacja nie jest zadaniem łatwym i wymaga niekiedy zaawansowanych układów zarządzania przepływami energii.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy o własnościach eksploatacyjnych wyróżnionych, często spotykanych lokalnych źródeł energii. Przedstawione zostaną przykładowe efekty pracy istniejących instalacji.


Szczegółowy program seminarium:


10:30 - 10:40    Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:40 - 10:55    Układy poligeneracyjne do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu

Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:55 - 11:10     Małe urządzenia kogeneracyjne do zastosowania w budownictwie jedno-wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej

Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:10 - 11:30     Instalacje biogazowe

Tadeusz Żaba, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

11:30 - 11:50     Możliwości techniczne generacji energii elektrycznej w elektrowni wodnej

Aleksander Kyć, ZEW Niedzica SA

11:50 - 12:10     Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia

Politechnika Łódzka

12:10 - 13:00     P R Z E R W A

13:00 - 13:20     Przykład 1 - Uzyskane efekty współpracy mikrokogeneracji gazowej z kolektorami słonecznymi

 Andrzej Jurkiewicz, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

13:20 - 13:40     Przykład 2 - Analiza wykorzystania produkcji energii elektrycznej w instalacji do 10 kW

 Waldemar Milej, Akademia Górniczo-Hutnicza

13:40 - 14:00     Przykład 3 - Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła

 Edmund Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza

14:00 - 14:30     Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:30 - 15:15     L U N C H


Kwestie organizacyjne:

Katarzyna Faryj
nr tel.: +48 12 888 55 29
adres e-mail:


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych 

"Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" 

GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc