Narzędzia coachingowe i Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) w profilaktyce i terapii kryzysów emocjonalnych. Wrzesień 2022 r.

location icon
calendar icon
Od 28 wrz 9:00 do 30 wrz 15:00

Zapraszamy na wakacyjną edycję szkolenia "Narzędzia coachingowe i Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) w profilaktyce i terapii kryzysów emocjonalnych."

ONLINE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami coachingowymi i metodami terapii poznawczo - behawioralnej w pracy profilaktycznej i terapeutycznej nad trudnościami zaburzeniami emocjonalnymi. Na szkoleniu będziemy poznawać rolę i znaczenie przekonań w myśleniu i zachowaniu człowieka. Podczas treningu i pracy nad studium przypadku Uczestnicy będą poznawać metody pracy nad własnymi przekonaniami i przekonaniami swoich podopiecznych.

Szkolenie rozpoczyna się od części teoretycznej, z omówionymi podstawowymi mechanizmami myślenia i działania człowieka. Zostaną przedstawione podstawy psychologii emocji, motywacji, tworzenia się nawyków, wpływających na reakcje i decyzje każdego dnia. Następnie odbywają się zajęcia warsztatowe, podczas których w praktyce będą wykorzystywane narzędzia coachingowe i psychologiczne w podejściu poznawczo-behawioralnym do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Pomiędzy zajęciami warsztatowymi uczestnicy otrzymują ćwiczenia do treningu samodzielnego oraz do pracy z innymi. Ostatnie zajęcia warsztatowe będą poświęcone omówieniu wniosków z pracy własnej, superwizji i podsumowaniu.

Program szkolenia:

Blok treningowy - na żywo

 1. Podejście psychologii poznawczej i poznawczo-behawioralnej w rozumieniu zachowań człowieka.
 2. Podstawy neurofizjologii trudnych emocji.
 3. ABCD Emocji
 4. Założenia i zasady RTZ w praktyce terapeutycznej.
 5. Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej.
 6. Trening umiejętności na studium przypadku.
 7. Różnice indywidualne w postrzeganiu rzeczywistości w kontekście teorii komunikacji interpersonalna F.S. von Thuna.
 8. Przekonania - źródła, metody utrwalania i zmiany.
 9. Coachingowe narzędzia zmiany przekonań.
 10. Rezyliencja - metody pracy nad odpornością psychiczną.
 11. Model stadiów zmiany (według Prochaska): Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie.
 12. Praktyczna praca nad RSA i RTZ na studium przypadku.
 13. Symulacja spotkania profilaktycznego i terapeutycznego.

Blok e-learningowy:

 1. Podstawy teoretyczne RTZ.
 2. Neurobiologiczne podstawy powstawania i trwania emocji.
 3. Znaczenie emocji w życiu człowieka.
 4. Temperament, osobowość, nawyki jako elementy budowania systemu zarządzania swoimi przekonaniami.
 5. Psychosomatyczna Teoria Uczenia.
 6. Teorie psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne powstawania przekonań.
 7. Narzędzia do badania i zmiany przekonań.
 8. Wykorzystanie teorii komunikacji von Thuna w projektowaniu komunikacji z wybraną grupą odbiorców.

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne (w tym: 22 godziny dydaktyczne, 10 godzin e-learning oraz praca nad studium przypadku)

Inwestycja: 590 zł (Przy zgłoszeniach kilku osób - zniżki)


Termin edycji weekendowej

🟢 IV edycja: Tryb online dzienny: 28-30.09.2022 r. (w godzinach 9.00 - 15.00)


Więcej informacji i zapisy na stronie: http://instytutinspira.pl/szkolenia-otwarte/

Zapraszamy!!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Bilet upoważnia do rezerwacji udziału w szkoleniu.
Po zatwierdzeniu udziału w szkoleniu przez organizatora - należy uiścić pozostałą część opłaty za szkolenie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
Rezerwacja udziału w szkoleniu

Bilet upoważnia do rezerwacji udziału w szkoleniu.
Po zatwierdzeniu udziału w szkoleniu przez organizatora - należy uiścić pozostałą część opłaty za szkolenie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

już niedostępne 100,00 zł -