Szkolenie online "Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

location icon
Szkolenie online Dostęp zdalny, Dla uczestników
calendar icon
Od 28 sty 10:00 do 28 sty 12:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w regulacjach dotyczących umów o roboty budowlane oraz możliwość wspólnego wykonania zamówienia w ramach umowy konsorcjum.


Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi umowy o roboty budowlane, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.


Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.


Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Maciej Sarnowski - PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych

 • zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczące umów o roboty budowane,
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych,
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych,
 • zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blok II

Prowadzący: Mateusz Zaborowski - Goldwin Wesołowski Wspólnicy

Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu robót budowlanych w formie konsorcjum

Umowa konsorcjalna:

 • forma i treść umowy konsorcjalnej,
 • przedmiot umowy konsorcjalnej,
 • charakter prawny konsorcjum,
 • reprezentacja konsorcjum,
 • cel, dla osiągnięcia którego zawierane są umowy konsorcjalne.

Współdziałanie podmiotów w ramach konsorcjum - przykładowe klauzule umowne:

 • lider konsorcjum - zadania, obowiązki, reprezentacja; wynagrodzenie lidera,
 • partnerzy konsorcjum,
 • podział zadań w ramach konsorcjum,
 • podział korzyści i kosztów w ramach konsorcjum,
 • odpowiedzialność zewnętrzna i wewnętrzna konsorcjum,
 • zasady podejmowania decyzji w ramach konsorcjum.

Szkolenie poprowadzą:

Maciej Sarnowski - doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.


Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia wraz z dalszą instrukcją logowania do wirtualnego pokoju.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na szkolenie online "Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawo Prawo zamówień publicznych", 28.01.2021 r., godz. 10.00-12.00.
już niedostępne -