"Profilaktyka Połączeń" - ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży

location icon
Warsaw Plaza Hotel w Warszawie ul. Łączyny 5, Warszawa
calendar icon
Od 13 cze 8:30 do 13 cze 8:30

"Profilaktyka Połączeń" - ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży prezentująca nowoczesne narzędzia i sposoby radzenia z dotykającymi nas kryzysami (pandemia, kryzys wojenny i związany z nim uchodźczy, trudności gospodarcze, etc.). W konsekwencji wydarzeń światowych, przez ostatnie dwa lata większość działań profilaktycznych w szkołach nie odbyła się ze względu na ich stacjonarny charakter. Zawieszone zostały działania skierowane do uczniów, które w swym założeniu mają zapobiegać pojawieniu się, czy eskalacji zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka).
Konferencja jest podsumowaniem postpandemicznych prac naukowych, obserwacji i analiz zachowań młodzieży w wieku szkolnym. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem "Profilaktyka połączeń" służy promocji nowego spojrzenia na współczesne wyzwania, które stoją przed profilaktyką. Konferencja składać się będzie z trzech segmentów zakończonych panelami eksperckimi (szczegóły w podpunkcie "program").
Profilaktyka połączeń to współczesne podejście do kształtowania postaw prozdrowotnych wśród młodych, wspierając wzrost świadomości dotyczący zdrowia społecznego zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Dostarcza wiedzy i umiejętności wspierających nie tylko rozwój osobisty, ale rozwój życia społecznego np. poprzez zachętę do udziału w: wolontariacie, działaniach lokalnych grup, tworzeniu aktywnej polityki małych ojczyzn. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Uczestnictwo stacjonarne - NA ŻYWO
Wyprzedane Brak wolnych miejsc