Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

PRAWO PRACY 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI COVID 19 - praktyczne warsztaty - ONLINE

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 3 lis 9:30 do 4 lis 15:30
ticket icon
Od 1 463,70 zł

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań.

Ze względu na stan pandemii słuchacze zostaną zapoznani z zasadami stosowania przepisów prawa pracy z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych i zasad stosowania przepisów prawa pracy w tym okresie.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

CENA SZKOLENIA 1190 zł netto

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Piotr Wojciechowski

PROGRAM

Dzień pierwszy.

Blok 1.

Prawo pracy w dobie COVID 19.

1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.

2. Badania lekarskie w dobie COVID 19.

3. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Kwarantanna - zasady postępowania.

5. Rozwiązywanie umów o pracę - zasady postępowania.

6. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z "tarczy antywirusowej" - zasady stosowania.

7. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.

8. Udzielanie urlopu w praktyce.

9. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.

10. BHP - o czym trzeba pamiętać.

Blok 2.

Zatrudnianie i zwalnianie w dobie COVID 19.

1. Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania.

a) umowa o pracę na okres próbny,

b) umowa o pracę na czas określony,

c) umowa o pracę "na zastępstwo",

d) umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Zasady składania oświadczeń woli w prawie pracy - klasycznie - pisemnie i on line.

a) przebieg rozmowy - pismo świadkowie,

b) przesyłki elektroniczne - mail, faks, skan.

c) wirtualne pokoje.

3. Upływ czasu jako przyczyna rozwiązania umów o pracę - jak komunikować, omówienie występujących problemów.

4. Porozumienie stron - praca na dokumencie.

Zasady sporządzania dokumentu - rola działów HR, analiza najczęściej występujących zapisów umownych, jakich błędów unikać.

4. Wypowiedzenie umowy o pracę.

a) zasady przygotowania organizacji do wypowiedzenia umowy o pracę - zbieranie dokumentów, maili, analiza przyczyn wypowiedzenia - rola działów HR.

b) prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia po stronie pracodawcy i pracownika - praca na dokumencie, sformułowania, porządek przyczyn, liczba przyczyn, waga przyczyn.

c) bieg okresu wypowiedzenia - jak liczyć od kiedy do kiedy, czy można przerwać, czy można wydłużyć lub skrócić.

5. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika.

a) analiza przyczyn,

b) sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę.

c) termin na wręczenie oświadczenia woli.

d) zasady rozwiązywania umów z powodu długiego okresu niewykonywania pracy.

6. Procedura zwolnień grupowych "krok po kroku".

a) zasady przygotowania organizacji - rola działów HR.

b) właściwe ustawienie procedury: informowanie urzędów, konsultacje z partnerami społecznymi, wręczenie pierwszego wypowiedzenia.

c) analiza przebiegu procesu - "ucieczki" na zwolnienia, pracownicy chronieni.

d) odprawa pieniężna - zasady ustalania wysokości.

7. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

a) przyczyna,

b) bieg terminów.

Blok 3.

Wybrane prawa i obowiązki pracownika - jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

Dzień drugi.

Blok 4. Czas pracy.

1. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy czy równoważny.

2. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy.

3. Wybór wielkości etatu.

4. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z nim systemu czasu pracy.

5. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
- papierowa czy elektroniczna?
- w jednym czy w wielu dokumentach?

6. Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta.

7. Rozwiązania dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie "antykryzysowej".

Blok 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

2. Zasady udzielania urlopów zaległych.

3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

5. Urlop na żądanie - kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
3 Listopada 2020, 09:30 1 463,70 zł