Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

PRZYGOTOWANIE POSTEPOWANIA NA PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 25 lut 9:30 do 26 lut 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi najważniejsze zmiany, które obowiązują w nowej ustawie Pzp w w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe.

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na jak najwyższym poziomie.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 •  30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 •  Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Ewa Wiktorowska

PROGRAM

 1. Co to jest zasada efektywności.
 2. Przepisy które ją implementują do praktyki.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe
 4. Analiza potrzeb i wymagań
 • Cel i zakres analizy
 • Termin opracowania
 • Kto opracowuje
 • Gdzie wykorzystujemy wynika analizy
 1. Wskazówki do opracowania przedmiotu zamówienia na prace projektowe
 • wymagania obligatoryjne
 • zrównoważone projektowanie
 • uniwersalne projektowanie
 • koszty cyklu życia
 1. Tryb podstawowy
 • wariant bez negocjacji
 • wariant z fakultatywnymi negocjacjami
 • wariant z obligatoryjnymi negocjacjami
 1. Przetarg nieograniczony
 2. Konkurs czy dialog konkurencyjny na prace projektowe
 3. Podstawy wykluczenia wykonawców
 • które badać
 • jakich dokumentów wymagać dla jakich okoliczności
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • minimalne zdolności projektanta
 • minimalne zdolności wykonawcy robót budowlanych
 • powiązanie dokumentów z warunkami udziału
 1. Podział ryzyk w umowie na prace projektowe
 • identyfikacja ryzyk
 • skutki ryzyk
 • mitygacja ryzyk
 1. Warunki umowy na prace projektowe
 • obowiązki stron
 • podwykonawcy
 • klauzule niedozwolone
 • klauzule przeglądowe
 • warunki odbioru
 • raport z realizacji
 1. Warunki umowy na roboty budowlane
 • współpraca stron umowy - zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 • klauzule niedozwolone,
 • obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 • waloryzacja wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • opcje i wznowienia w umowie,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawcy,
 • zmiany umowy, zmiany istotne, zmiany dopuszczalne,
 • warunki odbiorów
 • odstąpienie od umowy.
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 2. Raport z realizacji zamówienia
 • kiedy sporządzamy,
 • cel sporządzenia,
 • wnioski i rekomendacje
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE ONLINE

dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

już niedostępne 995,00 zł -