Biznes i Przedsiędsiębiorczość Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

Polski Ład

location icon
calendar icon
Od 9 gru 17:00 do 9 gru 19:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają na bezpłatne szkolenie online pt. ,,Polski Ład".

Krajowa Izba Doradców Podatkowych ponownie łączy siły z Urzędem Miasta Poznania w pomocy dla poznańskich przedsiębiorców. Tym razem spotkanie dotyczy zmian dla przedsiębiorców w ramach przepisów "Polskiego Ładu".

Termin: 9 grudnia 2021 r., godz. 17:00 - 19:00

Aktualizacja: Konferencja z uwagi na duże zainteresowanie transmitowana będzie w formie relacji na YouTube. Link do transmisji zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

I. Program szkolenia:

1. Wspólne rozliczanie małżonków.

2. Likwidacja możliwości wspólnego rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie odliczenia od podatku (art. 27ea)

3. Zmiany w zakresie opodatkowania niektórych źródeł przychodów.

a) Opodatkowanie składników majątku ruchomego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

b) Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego.

c) Zmiana w zakresie nieodpłatnego świadczenia dla pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego.

d) Zmiany w zakresie działalności wykonywanej osobiście (przychody i koszty podatkowe).

4. Zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

a) Ryczałt - najważniejsze zmiany.

b) Likwidacja karty podatkowej.

5. Przychody wolne od podatku - zmiany i nowe kategorie przychodów zwolnionych.

6. Koszty podatkowe a źródła przychodów wolne od podatku (zasady ustalania kosztu podatkowego).

7. Zmiany w zakresie amortyzacji.

a) Wartości niematerialne i prawne - zmiana art. 22b updof.

b) Wyłączenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków/lokali mieszkalnych.

c) zmiana w zakresie ceny nabycia środka trwałego.

d) Wysokość odpisu amortyzacyjnego od spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - art. 22m ust. 4 updof.

e) Ewidencja środków trwałych - czego się nie ujmuje? - art. 22n ust. 3 updof

8. Nowe kategorie przychodów w ramach działalności gospodarczej:

a) Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.

b) Nielegalne zatrudnienie.

c) Płatność gotówką przez konsumenta powyżej 20.000 zł.

9. Koszty niestanowiące kosztów podatkowych - nowe wyłączenia (nielegalne zatrudnienie).

10. Przesyłanie ksiąg podatkowych do organu podatkowego.

11. Nowe odliczenia od dochodu.

a) ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

b) odliczenie składki na związek zawodowy.

c) ulga na nowy produkt dla przedsiębiorców.

d) ulga na koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

e) zmiana w uldze termomodernizacyjnej.

f) odliczenie na działalność sportową, kulturalną i szkolnictwo wyższe.

g) odliczenie na nabycie terminala płatniczego.

h) ulga na robotyzację - art. 52jb.

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej.

13. Zmiana skali podatkowej.

14. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

15. Zmiana w zakresie zasad stosowania ulgi prorodzinnej.

16. Właściwość urzędu w zakresie składania zeznań podatkowych - art. 45

17. Przepisy przejściowe.

II. Wykładowca

Barbara Spychała-Krzesaj, doradca podatkowy nr 11186, wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział w Wielkopolsce, MDDP Akademia Biznesu); Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W latach 2004-2007 pracowała Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; prowadziła szkolenia dla pracowników administracji. W latach 2008-2009 pracowała w Kancelarii Podatkowej. Od 2010 roku prowadzi Kancelarię Podatkową, w ramach której świadczy usługi doradztwa podatkowego (m.in. występuje jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowych).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet
już niedostępne -