Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

JAK PLANOWAĆ I SZACOWAĆ WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ NA 2021 R. Zajęcia praktyczne wg nowej ustawy Pzp - SZKOLENIE ONLINE

location icon
ON-LINE
calendar icon
Od 10 wrz 9:30 do 11 wrz 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Chcesz uzyskać jako pierwszy informacje jak dobrze planować i szacować wartości zamówienia w 2021 roku? Jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy Pzp?

To proste!

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu online, trener przeprowadzi praktyczne warsztaty i omówi najważniejsze zagadnienia dotyczące planowania postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających w 2021 roku.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Strona szkolenia TUTAJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE

Trener: Ewaryst Kowalczyk

PROGRAM

1. Wprowadzenie

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających - moduł porównawczy obowiązujących i nowych regulacji

• Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
• Orientacyjna wartość zamówienia
• Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy.
• Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień
• Zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień
• Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
• Planowanie postępowań w ramach projektów UE
• Planowanie a zasada konkurencyjności

3. Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych

 • Prawidłowa segregacja zamówień
 • Tożsamości a szacowanie wartości zamówień
 • Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane
 • Wartość zamówienia a remonty
 • Wartość zamówienia a wielość obiektów budowlanych
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 • Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

4. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE ONLINE

dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

już niedostępne 995,00 zł -