Usługi dla podmiotów leczniczych w systemie e-Zdrowia

location icon
Hotel “Beskidzki Raj’ Stryszawa 667, stryszawa
calendar icon
Od 3 lut 8:00 do 4 lut 11:00

Usługi dla podmiotów leczniczych w systemie e-Zdrowia


Konferencja ma na celu przedstawienie oraz przedyskutowanie głównych aspektów, wyzwań i kluczowych działań, dotyczących cyfrowej transformacji obszaru zdrowia, w szczególności kwestii obejmujących:

- interoperacyjność pomiędzy podmiotami tworzącymi system zdrowia

- nowe trendy w obszarze e-zdrowia: telemedycyna oraz systemy eksperckie


Aby e-zdrowie było realną korzyścią dla placówek ochrony zdrowia, a w konsekwencji również dla pacjenta na masową skalę, to każdy podmiot tworzący system zdrowia potrzebuje dobrej strategii i jej systematycznego, skutecznego wdrożenia. Dużym wyzwaniem w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia pozostaje optymalizacja zasobów oraz tworzenie nowych procesów wykorzystujących cyfrowe rozwiązania. Podążając za nowymi trendami, a nade wszystko realnymi potrzebami placówek, Pixel Technology proponuje autorskie rozwiązania z zakresu Telemedycyny oraz systemów eksperckich, wspomagających szybką ścieżkę wymiany dokumentacji medycznej oraz diagnostyki medycznej.

Program konferencji zakłada dyskusję dotycząca systemów podmiotów leczniczych, współdziałających ze sobą w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności, udostępniające wspólne zasoby danych medycznych oraz wykorzystujące mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Bilet wstępu na konferencję "Usługi dla podmiotów leczniczych w systemie e-Zdrowia" Dla Informatyków

Bilet wstępu na konferencję "Usługi dla podmiotów leczniczych w systemie e-Zdrowia"

dostępnych: 73

już niedostępne -