IT i Nowe technologie Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

Personal Data Protection Conference

location icon
Hotel Fabryka Wełny Grobelna 4, Pabianice
calendar icon
Od 4 mar 8:30 do 5 mar 13:30

PERSONAL DATA PROTECTION CONFERENCE 

(Wszelkie informacje dostępna na stronie: konferencja.pdps.eu) 

Masz problem z wykonywaniem obowiązków, które spadły na Ciebie po wejściu w życie RODO? W ramach organizowanej konferencji PDPC mamy odpowiedź na najczęstsze problemy:

  • Analiza ryzyka i ocena skutków bez tajemnic,
  • Jak przeprowadzić audyt 
  • Jak skutecznie zrealizować obowiązek informacyjny 
  • Zachowanie ciągłości działania przy incydentach i naruszeniach
Oprócz tego na konferencji dowiesz się o najnowszych trendach dla bezpieczeństwa IT:
  • Cyberprzestępczość
  • Polskie kampanie socjotechniczne
  • Analiza incydentów

Możecie również liczyć, że konferencja nie będzie skupiona na monologu wykładowców, a pojawią się na niej także stoliki tematyczne, warsztaty i ćwiczenia.

Każdy z obecnych prelegentów przedstawi jedynie praktyczne przykłady z własnego doświadczenia, potwierdzających tezy stawiane w ramach swojego wystąpienia tzw. studium przypadku.

AGENDA

Dzień Pierwszy - 04.03.2019r.

Godziny:

Prelekcje:

8:30 - 9:00

Rejestracja i przerwa kawowa

9:15 - 10:00

"Dowody rozliczalności jako mechanizm obrony przed odpowiedzialnością administracyjną i cywilną." - dr Jakub Rzymowski

10:00 - 10:45

"Analiza ryzyka metodyka FBI" - Kamil Pszczółkowski & Adam Danieluk

10:45 - 11:30

"Zamówienia publiczne w świetle RODO" - Piotr Sperczyński

11:30 - 12:30

Przerwa lunch

12:45 - 13:30

"Odpowiedź organów ścigania na
migrację przestępczości do sieci
Internet" - Dominik Rozdziałowski Policja

13:30 - 14:15

"Jak się bronic przed cyberatakami" - Marcin Nowak Policja, Grzegorz Basiński

14:15 - 15:00

"Phishing w świetle RODO" - Adam Danieluk

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa


15:30 - 16:15

"Klauzule informacyjne i rejestry czynności z punktu widzenia praktyka"  - Agnieszka Kociełkiewicz

16:15- 17:00"Asymetryczność działań cyberterrorystycznych"  - dr inż. Rafał Kołodziejczyk

19:00 - 23:00

Afterparty - kręgielnia 

Dzień Drugi - 05.03.2019r.

Godziny:

Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty

8:00 - 12:00

Warsztat pt.:

"Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych w publicznych służbach zatrudnienia" - Grzegorz Basiński

Warsztat pt:

"Przeprowadźmy audyt (lista kontrolna, raport i plan) - Mateusz Borowski

Warsztat pt.:

"Gra sytuacyjna atak i obrona w cyberbezpieczeństwie" - Marcin Nowak

12:00 - 12:30

Zakończenie konferencji


NASI PRELEGENCI TO M.IN.:

Dr Jakub Rzymowski

Danymi osobowymi zajmuje się od 15 lat. Pracownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współpracuje z kancelarią adwokacką Eurokancelaria prof. M. Królikowska - Olczak. Autor wielu publikacji. Naukowiec, szkoleniowiec, praktyk.

Piotr Sperczyński

Pracownia Zamówień Publicznych

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju.

Cezary Majcherski

Wody Polskie

Specjalista ds. obronnych, w zakresieopracowań, aktualizacji dokumentacji dotyczącej funkcjonowania podmiotów w zakresie spraw obronnych, współpracy z TOAW ,
opracowywania zgodnie z wytycznymi szkoleń obronnych dla pracowników podmiotów, opracowywania zabezpieczenia potrzeb wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG).

Mateusz Borowski

Elit Partner Sp. z o.o.

Rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów audytowych i szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych. W przeciągu ostatnich 5 lat przeszkolił kilka tysięcy osób z zakresu danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada takie certyfikaty jak Audytor Wiodący ISO/IEC 27001:2013, Audytor Wiodący ISO/IEC 22301:2013, MCP, MCSA. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, autor opracowań i artykułów ochronie danych osobowych.

Grzegorz Basiński

Niezależny ekspert

specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń oraz tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001.

Agnieszka Kociełkiewicz

Niezależny ekspert

Inspektor ochrony danych, a w latach 2015-2018 administrator bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe " Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Kamil Pszczółkowski

Freelancer

posiada 14-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM). Wykładowca Akademii Sztuk Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Pełnił obowiązki ABI w podmiotach z branży: medycznej, teleinformatycznej, informatycznej, administracji publicznej i e-commerce. Odpowiadając za bezpieczeństwo danych ponad 500 tys. Klientów oraz nadzorując ponad 6 tys. podmiotów, którym dane zostały powierzone. Audytor Wiodący ISO27001, Audytor Wiodący ISO22301, Audytor Wiodący ISO2000, CompTIA Advanced Security Practitioner (CSAP), ITILv3 Foundation, Lean IT Foundation, PRINCE2 Practitioner, Certified Internal Controls Auditor (CICA), Data Protection Coordinator, Inspektor BTI (ABW), IBM Security Qradar SIEM, UML Professional Advanced.

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Adiunkt w Katedrze Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy i problematyka badawcza mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych i obejmują kwestie: bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej oraz technologii informatycznej. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dominik Rozdziałowski 

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Poprzednio Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, a teraz Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,

Adam Danieluk 

Zajmuje się bezpieczeństwem IT od ponad 15 lat, doświadczony menedżer bezpieczeństwa o dużej wiedzy i doświadczeniu praktycznym w obszarze technologii IT którą łączy z wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Doświadczenie zdobywał w branżach telekomunikacji, finanse, ubezpieczenia i ochrona zdrowia. Zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów bezpieczeństwa w oparciu o normy: ISO 27001, PCI DSS, PA DSS, PCI Card Production, CIS CSC 20, NIST Cybersecurity Framework. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zabezpieczeń technologicznych rozwiązań IT w tym bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, zarządzania ryzykiem. Tworzył i zarządzał procesem Ochrony Danych Osobowych zgodnie w wymogami regulacyjnymi. Zajmuje się między innymi kwestiami związanymi ze skuteczną budową świadomości bezpieczeństwa pracowników, w tym kwestiami związanymi z ochroną przed różnymi formami ataku phishingowego.

Posiada certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, CRISC, ISO 27001 Audytor Wiodący, Cyber Security First Responder, prezes Information Systems Security Association Polska w latach 2011-2017.

Marcin Nowak

Funkcjonariusz Policji wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Biegły Sądowy z zakresu Cyberprzestępczości i Informatyki Śledczej. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Świętokrzyskie. 

Patronat:


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet standard (dowolny wstęp na wszystkie prelekcje 4 marca + upominki organizatora, lunch, przerwy kawowe)
Wyprzedane 615,00 zł Wyprzedane
Uczestnicy otrzymają dokumentację zawierającą celowe błędy składającą się z polityk ochrony, klauzul, umów powierzenia do zapoznania przed warsztatem, następnie w ramach warsztatu będziemy odgrywać rolę audytujących i klientów, którzy podlegają audytowi. W ramach warsztatów powstanie plan audytu i raport a lista kontrolna zostanie szeroko omówiona. Serdecznie Zapraszam, Mateusz Borowski Warsztat 5 Marca - Przeprowadźmy audyt ochrony danych (lista kontrolna, raport i plan) 4h prowadzący: Mateusz Borowski

Uczestnicy otrzymają dokumentację zawierającą celowe błędy składającą się z polityk ochrony, klauzul, umów powierzenia do zapoznania przed warsztatem, następnie w ramach warsztatu będziemy odgrywać rolę audytujących i klientów, którzy podlegają audytowi. W ramach warsztatów powstanie plan audytu i raport a lista kontrolna zostanie szeroko omówiona. Serdecznie Zapraszam, Mateusz Borowski

już niedostępne 442,80 zł -
W ramach warsztatu zostanie przedstawiony realny scenariusz ataku na infrastrukturę IT, zadaniem uczestników będzie podejmowanie działań tak aby opanować skutecznie pojawiający się incydent będą zarówno przedstawione elementy samego ataku jak i skutecznych działań obronnych. Warsztat 5 Marca - Gra sytuacyjna atak i obrona w cyberbezpieczeństwie 4h prowadzący: Marcin Nowak & Grzegorz Basiński

W ramach warsztatu zostanie przedstawiony realny scenariusz ataku na infrastrukturę IT, zadaniem uczestników będzie podejmowanie działań tak aby opanować skutecznie pojawiający się incydent będą zarówno przedstawione elementy samego ataku jak i skutecznych działań obronnych.

już niedostępne 430,50 zł -
Warsztat skierowany do pracowników publicznych służb zatrudnienia, na podstawie wieloletniej praktyki prowadzącego zostaną zaprezentowane najczęściej pojawiające się ryzyka i zagrożenia w tym sektorze dla uczestników przekazana zostanie gotowa metodyka do wdrożenia oraz formy możliwych zabezpieczeń przed ryzykiem. Serdecznie Zaprasza, Grzegorz Basiński Warsztat 5 Marca - Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych w publicznych służbach zatrudnienia - 4h prowadzący: Grzegorz Basiński

Warsztat skierowany do pracowników publicznych służb zatrudnienia, na podstawie wieloletniej praktyki prowadzącego zostaną zaprezentowane najczęściej pojawiające się ryzyka i zagrożenia w tym sektorze dla uczestników przekazana zostanie gotowa metodyka do wdrożenia oraz formy możliwych zabezpieczeń przed ryzykiem. Serdecznie Zaprasza, Grzegorz Basiński

już niedostępne 467,40 zł -
Dostęp do następujących prelekcji i panelów:

9:15 - 10:00

"Audyt ochrony danych osobowych - metodyka i przeprowadzenie" - Mateusz Borowski

"Aspekty techniczne zabezpieczeń" - Grzegorz Basiński

10:15 - 11:00

"Analiza ryzyka metodyka FBI" - Kamil Pszczółkowski & Adam Danieluk

"Odpowiedź organów ścigania na
migrację przestępczości do sieci
Internet" - Dominik Rozdziałowski Policja

14:15 - 14:30

"Klauzule informacyjne z punktu widzenia praktyka" - Agnieszka Kociełkiewicz

"Jak się bronic przed cyberatakami" - Marcin Nowak

15:00 - 15:45

"Ciągłość działania organizacji" - Cezary Majcherski

"Asymetryczność działań cyberterrorystycznych" - dr Rafał Kołodziejczyk

16:00 - 16:30

Panele dyskusyjne

"Obowiązki Inspektora Ochrony Danych - Praktyczny punkt widzenia"

"Regulacje a bezpieczeństwo IT"
Bilet early bird -15% (dowolny wstęp na wszystkie prelekcje 4 marca + upominki organizatora)

Dostęp do następujących prelekcji i panelów:

9:15 - 10:00

"Audyt ochrony danych osobowych - metodyka i przeprowadzenie" - Mateusz Borowski

"Aspekty techniczne zabezpieczeń" - Grzegorz Basiński

10:15 - 11:00

"Analiza ryzyka metodyka FBI" - Kamil Pszczółkowski & Adam Danieluk

"Odpowiedź organów ścigania na
migrację przestępczości do sieci
Internet" - Dominik Rozdziałowski Policja

14:15 - 14:30

"Klauzule informacyjne z punktu widzenia praktyka" - Agnieszka Kociełkiewicz

"Jak się bronic przed cyberatakami" - Marcin Nowak

15:00 - 15:45

"Ciągłość działania organizacji" - Cezary Majcherski

"Asymetryczność działań cyberterrorystycznych" - dr Rafał Kołodziejczyk

16:00 - 16:30

Panele dyskusyjne

"Obowiązki Inspektora Ochrony Danych - Praktyczny punkt widzenia"

"Regulacje a bezpieczeństwo IT"

Wyprzedane 528,90 zł Wyprzedane