IT i Nowe technologie Przemysł Polityka i Gospodarka Transport i logistyka Środowisko naturalne

3rd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2020)

location icon
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, gdynia
calendar icon
Od 28 wrz 12:00 do 29 wrz 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł


About the conference

In October 2019 PCHET 2nd edition was a breakthrough in terms of attendance, promotion and visibility. It was also a beginning for a new regional cutting-edge initiative called Pomerania Hydrogen Valley, which is going to lead regional hydrogen projects and gather stakeholders willing to contribute to development and implementation of zero emission technologies. Decisions and declaration were made and 2020 will be year to see how far we all manged to go with introducing and testing hydrogen in many areas of transportation means in Pomorskie region.

Let's meet at 3rd PCHET and help us to contribute and promote H2 as an energy carrier and fuel.

Preliminary Agenda

28th September 2020 at 14.00 - 17.30

Welcoming and introductions followed by a workshop sessions

  • Gas or electric - buses of the future (TBC)

18.30 Hotel Nadmorski
Networking evening - paid in advance, reservations required

29th September 10.00 - 17.00

  • Presentations, Q/A sessions and discussions about H2 in society and economy.
  • Legislation or investment incentives - priorities and first steps for H2 technologies implementation.


Contributions - Call for abstracts

We are open for keynote speakers for lectures not longer than 20 minutes, with slideshow/pdf for display.

Please send your abstracts to:
Marek.Foltynowicz@grupalotos.pl

p.maksys@rigp.pl

Venues

Pomeranian Science and Technology Park, Gdynia, Poland

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Aleja Zwycięstwa 96 / 98
81-451 Gdynia

Registration:

Free of charge register at:
https://evenea.pl/event/pchet2020/

If you wish to highlight your offer in front of the audience and support the event as a SPONSOR or PARTNER please contact:
Mr. Piotr Maksyś, +48 882 430 983,
p.maksys@rigp.pl

              

O konferencji

Październikowa konferencja PCHET 2019 była przełomem w zakresie frekwencji, promocji i siły oddziaływania. Był to również początek nowej regionalnej inicjatywy o nazwie Pomorska Dolina Wodorowa. Dzięki podpisanej deklaracji zamierzamy budować konsorcja i prowadzić regionalne projekty wodorowe, które przyczynią się do rozwoju oraz wdrożenia technologii zerowej emisji. Decyzje i deklaracja zostały podpisane, a rok 2020 będzie okazją do weryfikacji naszych założeń koncepcyjnych na wdrażane w pomorskim transporcie, technologii wodorowych.

Spotkajmy się na trzeciej edycji PCHET 2020. Pomóż nam przyczynić się do promocji H2 jako nowoczesnego paliwa nośnika energii.

Wstępna agenda konferencji

28 września 2020 14.00 - 17.30

Powitania i wprowadzenia, a następnie sesje warsztatowe

  • Gaz czy "elektryk" - autobusy przyszłości (TBC)

18.30 Hotel Nadmorski - Networking - wydarzenie płatne, wymagana rejestracja.

29 września 10.00-17.00

  • Prezentacje, sesje Q/A i dyskusje na temat zastosowania i wdrożeniu wodoru w gospodarce i społeczeństwie.
  • Prawodawstwo lub zachęty inwestycyjne - priorytety i pierwsze kroki w zakresie wdrażania technologii H2.


Zapraszamy do zaangażowania

Zapraszamy do zgłaszanie prelekcji i abstraktów. Jesteśmy otwarci na prelegentów i wykłady nie dłuższe niż 20 minut, z pokazem slajdów/PDF do wyświetlania.

Prosimy o przesłanie streszczenia do: Marek.Foltynowicz@grupalotos.pl i p.maksys@rigp.pl

Miejse

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Aleja zwycięstwa 96/98
81-451, Gdynia

Rejestracja:
https://evenea.pl/event/pchet2020/

Jeśli chcesz zaprezentować swoją ofertę wzmocnić wizerunek marki oraz wesprzeć wydarzenie jako SPONSOR lub PARTNER
prosimy o kontakt:
Piotr Maksyś t.: + 48 882 430 983,

p.maksys@rigp.pl


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  3rd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2019)

dostępnych: 297

28 września 2020, 17:00 bezpłatny
  Networking

dostępnych: 150

29 września 2020, 17:00 61,50 zł