MEDIACJE - SPECYFIKA ROZSTRZYGANIA SPORÓW W GOSPODARCE MORSKIEJ

location icon
Hotel Scandic Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
calendar icon
Od 6 cze 9:00 do 6 cze 16:00

  Z A P R O S Z E N I E

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku 

mają zaszczyt zaprosić na Debatę pt.:


"MEDIACJE - SPECYFIKA ROZSTRZYGANIA SPORÓW W GOSPODARCE MORSKIEJ"


Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I - "MEDIACJA GOSPODARCZA W BRANŻY MORSKIEJ."

Część II - "IZBA MORSKA SĄDU OKRĘGOWEGO - MEDIACJA A INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW."


Termin i miejsce

Panel odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 r. w Hotelu Scandic Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9, w godz. 09:00-16:00.


Program Panelu Dyskusyjnego.

8:30-9:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.

9:00-9:15

Otwarcie i powitanie uczestników.
dr hab. Anna Machnikowska Prof UG -Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji UG
mec. Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
9:15-9:30 Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o dotychczasowych działaniach dotyczących promowania mediacji.
m.in.
  • Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsk
  • Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
  • dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,
  • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
Wystąpienie wstępne
9:30-9:50 "Dynamika rynkowa i wyzwania dla sektorów żeglugowego i portowego. Spojrzenie globalne i bałtyckie."
Bogdan Ołdakowski, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, prezes zarządu, Actia Forum sp. z o.o.
Część I -  "MEDIACJA GOSPODARCZA W BRANŻY MORSKIEJ." - wystąpienia ekspertów i dyskusja. Moderacja - mediator Magda Bellwon.

9:50-10:10
"Rola mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach gospodarczych w gospodarce morskiej."
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego Wydział Prawa i Administracji UG, Przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN
10:10-10:20 Przerwa kawowa

10:20-10:40

"Międzynarodowe reguły ADR w gospodarce morskiej."
Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, radca prawny.
10:40-11:00
"Specyfika sporów gospodarczych w branży morskiej."
dr Krzysztof Kochanowski, radca prawny
11:00-11:20
"Kompetencje mediatora w sprawach przedsiębiorców z branży morskiej"
Bartosz Poćwiardowski, mediator

11:20-12:40

Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

12:40-13:20 

Przerwa obiadowa 

Część II -  "IZBA MORSKA SĄDU OKRĘGOWEGO A MEDIACJA I INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW." - wystąpienia ekspertów i dyskusja.

13:20-13:40
"Funkcje i zadania Izby Morskiej w Sądzie Okręgowym."
Sędzia Izby Morskiej - Wojciech Midziak, Odwoławcza Izba Morska, Zastępca Przewodniczącego Wydziału.
13:40-14:00 "Główne przyczyny i skutki wypadków i zdarzeń na morzu - wnioski dla firm związanych z transportem morskim."
dr hab. Marek Grzybowski, prof. AM, Prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Barbara Matysiak, mediator sadowy, członek Klastra.
14:00-14:20 "Czy mediacja w Izbie Morskiej jest możliwa - z punktu widzenia mediatora"
Radosław Lenarczyk, mediator sądowy
14:20-14:40
"Mediacja jako alternatywa do rozstrzygania sporów w sprawach morskich"
Magda Bellwon, mediator
14:40-14:50 Przerwa kawowa

14:50-16:00

Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

16:00-16:30

Zakończenie panelu dyskusyjnego.

Prelegenci w kolejności alfabetycznej:

Magda Bellwon

Mediator, trener, wykładowca . Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo. Ukończyła Podyplomowe Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne kursy i warsztaty z zakresu mediacji gospodarczych i polubownych metod rozwiązywania sporów. Od dziewięciu lat praktykujący mediator. Prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze oraz cywilne. W swojej pracy wspiera tych, którzy doświadczyli sytuacji konfliktowych tak aby znaleźli pozytywne rozwiązanie mimo różniących ich zdań.

dr hab. Marek Grzybowski, prof. AM

Prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Zajmuje się ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej oraz rozwojem gospodarek innowacyjnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Jako Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w Akademii Morskiej w Gdyni wraz zespołem zajmuje się transferem wiedzy między nauką i przedsiębiorcami oraz administracją. Jako Członek ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych związanych z globalną gospodarką morską. Jako członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne" i 17. Krajowej Morskiej Specjalizacji Innowacyjne Technologie Morskie uczestniczy w generowaniu projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w polskiej gospodarce morskiej. Prowadzi międzynarodowy MARITIME THINK TANK na portalu www.linkedin.com. Jest członkiem Zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania SUERMB w Polsce przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspierając działania MSZ w obszarze współpracy międzynarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Autor i współautor publikacji zwartych nt. organizacji i zarządzania, metodyki projektowania, modelowania i wdrażania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.

Zbigniew Jaś

Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskie, radca prawny.

dr Krzysztof Kochanowski

Ukończył Wydział Prawa UG. W 1993 został radcą prawnym. W latach 1988-1999 pracował w Morskiej Agencji Gdynia jak likwidator szkód, a następnie jako radca prawny tej firmy. W latach 1994-1990 obsługiwał Polskie Linie Oceaniczne. Obecnie pracuje mn. dla Warty, Chipolbroku, Remontowa Shipbuilding oraz firm i kancelarii zagranicznych. Od 20 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztof Kochanowski Mar-Consult. W roku 2010 obronił na UG pracę doktorską pod tytułem "Areszt statku morskiego". Jest Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni, ekspertem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do sprawy zmian w kodyfikacjach oraz ekspertem Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Od 2007 r. jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.

Radosław Lenarczyk

Mediator sądowy. 

Barbara Matysiak

Mediator sądowy. Członek Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w kierunku psychologii, z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania i kierowania zespołem, z uwzględnieniem zarządzania, administracji, PR, marketingu, dokumentacji w obrocie gospodarczym oraz organizacji pracy. Brała udział w dwóch start-upach bankowych, zarządzała kancelarią prawną. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących mediacji. Mediator w sprawach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, cywilnych i karnych, wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do postępowania mediacyjnego w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, mediator PCAiM, koordynator mediatorów przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Wojciech Midziak

Sędzia Izby Morskiej , Odwoławcza Izba Morska, Zastępca Przewodniczącego Wydziału.

Bogdan Ołdakowski

Prezes zarządu i założyciel Actia Forum Sp. z o.o. Od 2006 pełni jednocześnie funkcję Sekretarza Generalnego Organizacji Portów Bałtyckich. Prezes zarządu Baltic Press Sp. z o.o. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Motus. W latach 2003 - 1996 związany z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA na różnych stanowiskach. W tym okresie brał udział w pracach Organizacji Portów Bałtyckich (BPO), Europejskiej Organizacji Portów Morskich (ESPO) i innych organizacjach międzynarodowych. W latach 2003-2000 pracował jako doradca w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. W latach 1994 - 1998 związany z firmą doradczą GEOMOR, gdzie zakończył współpracę na stanowisku członka zarządu, dyrektora zarządzającego. Uczestniczy w pracach organizacji branżowych i gospodarczych, członek grup ekspertów i grup doradczych, m.in. członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek European Sustainable Shipping Forum i European Ports Forum- grupy doradczej przy Komisji Europejskiej. Uczestnik wielu projektów konsultingowych z zakresu sektorów morskich, portów, infrastruktury, transportu, energetyki, ochrony środowiska. Organizator, prelegent i prowadzący konferencji i forów międzynarodowych.

Bartosz Poćwiardowski

Mediator od 2005 r. z liczbą ponad 1500 przeprowadzonych mediacji, głównie w sprawach gospodarczych, jak również pracowniczych i cywilnych. Zwolennik wspierania i wzmacniania osób będących w konflikcie w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Współtwórca "Salonu Mediatora" oraz szeregu innych działań propagujących mediację. Właściciel Centrum Zgody - firmy zajmującej się polubownym rozwiązywaniem sporów pozasądowych. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji mediacyjnych krajowych i zagranicznych (w tym praktyka mediacyjna w Dayton Mediation Center, Ohio, oraz praktyka mediacyjna w amerykańskim sądzie). Szkoleniowiec i trener mediacji. Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Wykształcenie wyższe prawnicze.

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Kierownik Katedry Prawa Morskiego Wydział Prawa i Administracji UG, Przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN


Zgłoszenia:

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja dostępna jest do dnia:
Wyprzedane Brak wolnych miejsc