Biznes i Przedsiędsiębiorczość Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I COMPLIANCE. MEDIACJE W PRAWIE PRACY I BIZNESIE.

location icon
Hotel Scandic Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
calendar icon
Od 23 maj 9:00 do 23 maj 16:00

Z A P R O S Z E N I E

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na Debatę pt.:


"TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I COMPLIANCE. MEDIACJE W PRAWIE PRACY I BIZNESIE "


Poruszana tematyka:

 • mediacje wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
 • poufność mediacji,
 • zobowiązania stron dialogu czy mediacji do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa vs. prawo do informacji,
 • negocjacje i mediacje - granice poufności, 
 • wyzwania nowych technologii i ochrony danych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu, compliance.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I Panelu- "DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH" 

  Część II Panelu-"SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI" 

   Termin i miejsce

   Panel odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w Hotelu Scandic Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9, w godz. 09:00-16:00.


   Program Panelu Dyskusyjnego.


   8:30-9:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.

   9:00-9:10

   Otwarcie i powitanie uczestników.
   Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, radca prawny
   9:10-9:30 Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o dotychczasowych działaniach dotyczących promowania mediacji.
   m.in.
   • Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
   • Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
   • dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,
   • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
   Moderacja paneli: dr Dorota Majewicz, mediator, Koordynator ds. współpracy z sądami i in. podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Uniwersytet Gdański
   Wystąpienia wstępne:
   9:30-9:50 "Funkcje i zadania mediacji w prawie pracy."
   prof. dr hab. Jakub Stelina, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UG
   9:50-10:10 "Charakterystyka stron dialogu społecznego."
   dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert prawa pracy.
   10:10-10:20 Przerwa kawowa


   Część I -  "DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH" - wystąpienia ekspertów i dyskusja.

   10:20-10:35

   "Doświadczenia mediacji pracowniczej z perspektywy sądu."
   Katarzyna Brzozowska, Sędzia Wizytator ds. Prawa Pracy, Sąd Okręgowy w Gdańsku

   10:35-10:50

   "Oczekiwania związków zawodowych wobec mediacji."
   Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej  NSZZ Solidarność.

   10:50-11:05

   "Oczekiwania pracodawców wobec mediacji."
   Jerzy Jerkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
   11:05-11:20 "Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w dialogu społecznym."
   Paulina Grotkowska, adwokat; Karolina Stawicka, adwokat
   11:20-11:35 "Poufność mediacji zagwarantowana w kodeksie postępowania cywilnego."
   Magdalena Dittmer, mediator

   11:35-12:40

   Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

   12:40-13:20 

   Przerwa obiadowa 
   Wystąpienie wstępne:
   13:20-13:50 "Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez przedstawicieli pracowników i ich ekspertów - problem społeczny i prawny."
   dr hab. Monika Gładoch Prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UKSW


   Część II -  "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI" - wystąpienia ekspertów i dyskusja.

   13:50-14:05 "Compliance - kilka uwag praktycznych."
   Marek Korcz, radca prawny
   14:05-14:20 "Whistleblowing, konflikt interesów i społeczna odpowiedzialność biznesu jako elementy systemu compliance."
   Agnieszka Zalewska, radca prawny

   14:20-14:35

   "Mediacja jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu: relacje z kontrahentami i kształtowanie wizerunku firmy na rynku.
   Sławomira Pastuszak - Nicewicz, radca prawny, mediator

   14:35-14:50

   "Mediacja z punktu widzenia związku zawodowego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu."
   Anna Urbanowicz, Forum Związków Zawodowych
   14:50-15:00 Przerwa kawowa

   15:00-16:00

   Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

   16:00-16:30

   Zakończenie panelu dyskusyjnego.

   Sylwetki prelegentów (alfabetycznie):

   Magdalena Dittmer

   Mediator, trener biznesu, facylitator, wykładowca. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Praktykującym mediatorem jest od 2013 roku. Przeprowadziła ponad 350 mediacji. Wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Właścicielka firmy Mediacje MD, ekspert w dziedzinie mediacji dla menedżerów - właścicielka marki Menadżer Mediator.

   dr hab. prof. UKSW Monika Gładoch

   dr hab. nauk prawnych, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny od 2001 r., wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2016-2018, członkini zespołów Rady Dialogu Społecznego, obecnie ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Kodeksu Pracy, uczestniczka prac legislacyjnych w komisjach sejmowych i senackich. Jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej i usługowej. W rankingu "Gazety Prawnej" czterokrotnie uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Jest autorką kilku monografii, komentarzy oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa.

   Paulina Grotkowska

   Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Jest ekspertem w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

   Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Brała udział w transakcjach fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektach restrukturyzacyjnych zakładów pracy, analizując m.in. zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami prawa pracy, doradzając w kwestiach związanych z transferem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych odejść oraz alokacją wewnętrzną.

   Marek Korcz

   Radca prawny, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Doradza w zakresie prawa telekomunikacyjnego i ochrony prywatności oraz w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.

   Sławomira Pastuszak-Nicewicz

   Absolwentka aplikacji sądowej, studiów doktoranckich na WPiA UG oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w branżach: stoczniowej, energetycznej, finansowej i budowlanej. Uczestniczyła w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań mających na celu rozwój procesów operacyjnych przedsiębiorstw. Współpracowała z KPF- Związkiem Pracodawców, członkiem EUROFINAS. Od roku 2011 zajmuje się obsługą prawną strategicznej spółki z sektora gazownictwa. Stały mediator sądowy, aktywny uczestnik salonów mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

   dr Ewa Podgórska-Rakiel

   Doktor nauk prawnych, prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową RAKIEL Prawo pracy doradztwo i szkolenia oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w BRIEF&CASE Kancelarii Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Od ponad 16 lat współpracuje z partnerami społecznym w zakresie spraw pracowniczych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR; przez kilka lat członek Zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego; w latach 2017-2018 członek krajowej delegacji na Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Aktywnie zaangażowana w prace grup roboczych ds. delegowania pracowników przy Komisji Europejskiej.

   Karolina Stawicka

   Adwokat, kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i compliance. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów, w pełnym procesie proceduralnym oraz podczas negocjacji. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach i mediacjach z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników. Jako ekspert wspierała Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), IBA oraz OBWE.

   prof. dr hab. Jakub Stelina, 

   Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UG

   Agnieszka Zalewska

   Radca prawny, doradca podatkowy, członek gdańskiej OIRP oraz KIDP. Współpracownik w BRIEF&CASE Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć oraz Complaince. Expert w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, whistleblowingu oraz zapobieganiu konfliktom interesów. Wykładowca, doświadczony trener.

   Katarzyna Zimmer-Drabczyk

   Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii "Europa2020." Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości III Kadencji; Kieruje Biurem Eksperckim Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Członek Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i praw socjalnych. Ekspert NSZZ "Solidarność" w zakresie ochrony zdrowia. Zajmuje się dialogiem społecznym, prawami pracowniczymi i związkowymi, polityką budżetową państwa, migracjami. Jest współtwórcą podstaw programowych projektów finansowanych ze środków UE oraz ekspertem wewnętrznym w obszarach: rynek pracy, ochrona zdrowia, mediacje, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego związków zawodowych, monitoring prawa . Szczególne miejsce wśród jej zainteresowań zajmują prawa pacjentów, medycyna pracy i mediacje.


   Zgłoszenia:

   Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W trakcie panelu przewidziana jest dyskusja.

   Uczestnicy panelu otrzymają na życzenie, zaświadczenie uczestnictwa.

   Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.


   Dołącz do wydarzenia

   Dołącz do wydarzenia
     Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
     JESTEM PRZEDSTAWICIELEM SĄDOWNICTWA (sędzią, urzędnikiem lub innym pracownikiem zatrudnionym w sądach powszechnych)

   dostępnych: 2

   już niedostępne -
     JESTEM PRZEDSTAWICIELEM PROKURATURY (prokuratorem, urzędnikiem lub innym pracownikiem zatrudnionym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury)

   dostępnych: 7

   już niedostępne -
     POZOSTAŁE ZGŁOSZENIA

   dostępnych: 0

   Wyprzedane Brak wolnych miejsc