Południk21.pl: szlakiem dzieł profesora Nowosielskiego

location icon
Warszawa (zbiórka uczestników przed Pałacem Kultury i Nauki od strony Kinoteki)
calendar icon
Od 29 sty 6:00 do 29 sty 21:00

Zapraszamy na podlaską wyprawę szlakiem dzieł profesora Jerzego Nowosielskiego, artysty silnie kojarzącego się z Podlasiem i sztuką cerkiewną, chociaż często to właśnie tam niedocenianego.
Już 29 stycznia postaramy się opowiedzieć Wam o prof. Nowosielskim, jego fascynacji prawosławiem i jego dziełach, które można spotkać w wielu miejscach na Podlasiu i w całej Polsce.


Zbiórka uczestników w dniu 29.01.2022 (sobota) o godzinie 6.00 na Pl.Bankowym, w pobliżu pomnika Słowackiego. Wyjazd z Warszawy o godzinie 6.35, podróż w kierunku Gródka. Planowany powrót do Warszawy około godziny 21.30.


GRÓDEK - to nasz pierwszy przystanek na szlaku. Dzisiaj to niewielkie miasteczko, ale kiedyś miasto, którego historia wiąże się z rodami Chodkiewiczów, Sapiehów, Paców i Radziwiłłów. W Gródku odwiedzimy cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać polichromie, których współautorem był właśnie Jerzy Nowosielski. Polichromie powstały w latach 50-tych XX wieku i były jednymi z pierwszych autorstwa profesora Nowosielskiego. Poza polichromiami w cerkwi znajduje się jeszcze 6 ikon jego autorstwa, które umieszczone są na carskich wrotach.


MICHAŁOWO - niewielkie miasteczko 36 km od Białegostoku. Przed wojną, podobnie jak Gródek, wielokulturowe, gwarne i tętniące życiem. Tutaj odwiedzimy cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy. Świątynia powstawała niemalże w błyskawicznym tempie - budowa trwała niecałe 2 lata i ukończono ją w 1908r. Pierwsza wojna światowa, bieżeństwo i kolejna wojna nie obeszły się z cerkwią łaskawie. Dopiero po II wojnie światowej, staraniami ówczesnego proboszcza, rozpoczęto remont świątyni. Autorami polichromii w wyremontowanej świątyni byli (tak jak w Gródku) Adam Stalony - Dobrzański i jego ówczesny uczeń - Jerzy Nowosielski.


HAJNÓWKA - tutaj odwiedzimy Sobór Św. Trójcy, zaprojektowany przez Aleksandra Grygorowicza, najprawdopodobniej przy współudziale prof.Nowosielskiego. Sama świątynia jest dwupoziomowa i uchodzi za jedną z największych cerkwi w Polsce. W Hajnówce odwiedzimy również niewielką kapliczkę przycmentarną pw. Wszystkich Świętych. Tutaj będziemy mogli podziwiać przepiękny ikonostas autorstwa artysty, którego śladów szukamy w trakcie tej wyprawy.


BIELSK PODLASKI - czeka tutaj na nas cerkiew i baptysterium, którego wnętrze zaprojektował profesor Nowosielski. W trakcie prac przy świątyni prof. Nowosielski ponownie miał okazję współpracować z Aleksandrem Grygorowiczem. Chronologicznie świątynia w Bielsku pozostaje ostatnią realizacją Nowosielskiego zarówno na Podlasiu, jak i w świątyni prawosławnej.


GRABARKA
- to święta góra polskiego prawosławia, na szczycie której ustawionych jest kilka tysięcy krzyży wotywnych przyniesionych przez pątników. Tutaj także odnajdziemy ślady twórczości prof. Nowosielskiego. W latach 60-tych XX w., w jednej z trzech cerkwi, które znajdują się na Grabarce, prowadzono prace restauracyjno-ikonograficzne. W trakcie prac współpracowali ze sobą mistrz i uczeń - Adam Stalony-Dobrzański i Jerzy Nowosielski.

GRODZISK (pow. Siematycze) - ostatni przystanek na naszej trasie - odwiedzimy cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy i odnajdziemy wykonaną przez Jerzego Nowosielskiego Pasję.

W trakcie wyjazdu planowana jest przerwa na posiłek: obiad regionalny (dla chętnych, płatny dodatkowo 35 zł/uczestnik).

UWAGA! - Wydarzenie zostanie zorganizowane przy grupie minimum 25 uczestników

W Z ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZACHOWAMY WSZYSTKIE ZALECANE PRZEZ RZĄD ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA DZIEŃ 29.01.2022.


CENA: 150 zł/uczestnik

CENA ZAWIERA: transport autokar lub bus (klimatyzacja, DVD), opiekę pilota/przewodnika na całej trasie, ubezpieczenia NNW (Signal Iduna), opłaty drogowe, parkingowe.

CENA NIE ZAWIERA: zwyczajowych ofiar w świątyniach (płatne obligatoryjnie w dniu wyjazdu 15 zł/uczestnik), ewentualnych kosztów obiadu (35 zł/uczestnik)


Ważne informacje:

- zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się na podstawie kolejności zakupu biletu

- wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępne pod linkiem: https://poludnik21.pl/wazne-dokumenty/  oraz dodatkowy regulamin obowiązujący uczestników w czasie trwania wycieczki (przedstawiony powyżej)

- zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

- podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

- po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

- dane zbierane są poprzez Platformę Biletową "Evenea" przestrzegającą zasad polityki ochrony prywatności: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci


Serdecznie zapraszam!

Adrian Pogorzelski tel. 511 630 598 lub mail: info@wawagra.waw.pl

Wpis do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystycznych Woj. Mazowieckiego nr 1694 (WawaGra Adrian Pogorzelski ul. Andriollego 16 lok. 14, 05-400 Otwock


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Rezerwacja
już niedostępne 150,00 zł -