Rodzina i relacje międzyludzkie

Kurs Uwodzenia NLS - 24-26 kwietnia ONLINE - poziom podstawowy

location icon
Szkolenie ONLINE ---
calendar icon
Od 24 kwi 16:00 do 26 kwi 14:00

Warunki szkolenia stacjonarnego


1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla uczestnika
w dniu i mieście widocznym na bilecie.
2. Szkolenia odbywa się w miejscu określonym na bilecie.
3. Szkolenie jest niepodzielne i musi zostać wykorzystane w terminie rezerwacji.
4. Po rezerwacji terminu co do zasady nie ma możliwości jego zmiany, chyba że zajdą szczególne okoliczności, które uzasadniałyby zmianę terminu szkolenia.
5. W przypadku nie przybycia uczestnika na szkolenie, uznaje się je za wykonane.
6. W razie opóźnienia w przyjeździe uczestnika, grupa nie czeka za uczestnikiem

7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej przeprowadzenie szkolenia z zachowaniem wysokich standardów (np. klęska żywiołowa, zamach, żałoba narodowa w kraju destynacji itp.) Uczestnik jest zobowiązany do konsultacji z Wykonawcą logistyki szkolenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komfortowych warunków nauki, aby kursant mógł w sposób swobodny uczestniczyć w procesie szkoleniowym.

9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość swobodnego rozporządzaniem czasem szkolenia w sposób maksymalizujący korzyści dla Uczestnika. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przygotowywania się do szkolenia oraz aktywnego w nim udziału. 

11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, co do przebiegu szkolenia lub prezentowanego materiału uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania swoich uwag niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1h danego dnia szkoleniowego. Reklamacje składane po tym okresie nie będą uwzględniane. 

12. Wykonawca może odmówić dalszego świadczenia usług bez udzielania rekompensaty, jeżeli uczestnik:

 Przyszedł na szkolenie pod wpływem środków odurzających lub narkotyków, u stanie znacznego upojenia alkoholowego. 

 Zachowuje się agresywnie wobec innych lub trenera.

 Uporczywie utrudnia proces szkoleniowy. 1

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za proces szkoleniowy, Uczestnik za wdrażanie zdobytej wiedzy oraz za rezultaty. 

14. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu lub w jego trakcie, Wykonawca uznaje szkolenie za wykonane. 

15. Nie ukończenie procesu szkoleniowego lub opuszczenie danego dnia bez powiadomienia trenera skutkuje uznaniem szkolenia za wykonane.


Warunki konsultacji telefonicznych - Mentoring/Miesięczne prowadzenie (pakiet konsultacji)

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji telefonicznych, w liczbie niezbędnym w danym procesie szkoleniowym 

2. Wykupiony pakiet jest ważny 30 dni od daty zakupu i jest niepodzielny. 

3. Każda sesja jest niepodzielna i trwa do 50 minut w danym dniu. Sesje odbywają się zazwyczaj 4 razy w tygodniu w dni robocze. 

4. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, w stale określonych porach. Istnieje możliwość zmiany dnia, godzin zajęć oraz cyklu nauki, 

5. Uczestnik ma możliwość przeniesienia sesji z wyprzedzeniem, przy czym przeniesienie musi nastąpić do godziny 21:00 w dniu poprzedzającym dzień wykonania usługi. Chęć przeniesienia należy zgłosić poprzez wysłanie sms na numer telefonu trenera. 

6. W przypadku nie przeniesienia zajęć z zastrzeżeniem terminu ujętego w ust. 4 sesja uważana jest za wykonaną. 

7. W przypadku nie przybycia kursanta na sesję, uznaje się ją za wykonaną. 8. W przypadku opóźnienia, trener czeka do 15 minut, po tym czasie następuje uznanie pkt. 7 

9. W przypadku problemów technicznych występujących podczas zajęć (słaba, jakość połączenia, błąd sieci itp.) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Uczestnikiem dodatkowego terminu odrobienia zajęć. 

10. Notoryczne odwoływanie zajęć tuż przed rozpoczęciem lub na rozpoczęciu, nie odbieranie telefonu (sygnał zajętości) może być uznane za pkt. 15 pkt. 3. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie komfortowych warunków nauki, aby móc w sposób nieskrępowany wypowiadać swoje myśli. 

12. Wykonawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia godziny rozpoczęcia sesji, ale nie więcej niż o 15 minut. Zmiana godziny rozpoczęcia nie ma wpływu na długość sesji. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich udziału. 

14. Wykonawca może odmówić dalszego świadczenia usług bez udzielania rekompensaty, jeżeli uczestnik: 

 Przyszedł na szkolenie pod wpływem środków odurzających lub narkotyków, u stanie znacznego upojenia alkoholowego. 

 Zachowuje się agresywnie wobec innych lub trenera.

 Uporczywie utrudnia proces szkoleniowy. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za proces szkoleniowy, Uczestnik za wdrażanie zdobytej wiedzy oraz za rezultaty. 

16. O wyznaczonej godzinie Uczestnik dzwoni na numer telefonu Wykonawcy. Do pkt. 16 zastosowanie ma odpowiednio pkt. 8. oraz pkt. 7. 

17. Miesięczne prowadzenie nie zastępuje szkolenia stacjonarnego. Służy do udzielania niezbędnych wskazówek w procesie rozwoju Uczestnika. 

18. Uczestnik zachowuje swoją ceną pakietu przez cały okres korzystania pod warunkiem kontynuacji wpłat. Zaprzestanie procesu lub przerwa w płatności powyżej 3 dni kalendarzowych skutkuje zastosowaniem aktualnej stawki cennikowej.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet standardowy - Szkolenie ONLINE
Wyprzedane 770,00 zł Wyprzedane
  Bilet standardowy - Szkolenie ONLINE
Wyprzedane 870,00 zł Wyprzedane
  Bilet standardowy - Szkolenie ONLINE
Wyprzedane 970,00 zł Wyprzedane