Rodzina i relacje międzyludzkie

Kurs Uwodzenia NLS - 15-17 października w Sopocie

location icon
Miejsce zostanie wysłane uczestnikom szkolenia ul. Bohaterów Monte Cassino, Sopot
calendar icon
Od 15 paź 15:30 do 17 paź 18:00

Warunki szkolenia stacjonarnego


1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla uczestnika
w dniu i mieście widocznym na bilecie.
2. Szkolenia stacjonarne standardowo odbywają się w Łodzi, Poznaniu lub Gdyni.
3. Szkolenie jest niepodzielne i musi zostać wykorzystane w terminie rezerwacji.
4. Po rezerwacji terminu co do zasady nie ma możliwości jego zmiany, chyba że zajdą szczególne okoliczności, które uzasadniałyby zmianę terminu szkolenia.
5. W przypadku nie przybycia uczestnika na szkolenie, uznaje się je za wykonane.
6. W razie opóźnienia w przyjeździe uczestnika, grupa nie czeka za uczestnikiem
7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej przeprowadzenie szkolenia z zachowaniem wysokich standardów (np. klęska żywiołowa, żałoba narodowa itp) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Uczestnikiem terminu odrobienia szkolenia.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komfortowych warunków nauki, aby kursant mógł w sposób nieskrępowany wypowiadać swoje myśli
9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia godziny rozpoczęcia szkolenia, ale nie więcej niż o 15 minut. Zmiana godziny rozpoczęcia nie ma wpływu na długość szkolenia.
10. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przygotowywania się do szkolenia oraz aktywnego w nim udziału.
11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do przebiegu szkolenia lub prezentowanego materiału uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania swoich uwag niezwłocznie, najpóźniej na koniec danego dnia szkoleniowego. Reklamacje składane po tym terminie nie będą uwzględniane.
12. Wykonawca może odmówić świadczenia usług bez udzielania rekompensaty, jeżeli uczestnik:

  • przyszedł na szkolenie pod wpływem środków odurzających lub narkotyków
  • zachowuje się agresywnie wobec innych lub trenera
  • uporczywie utrudnia proces szkoleniowy

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za proces szkoleniowy, Uczestnik za wdrażanie zdobytej wiedzy oraz za rezultaty


Warunki konsultacji telefonicznych - Pakiet 2 sztuk

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji telefonicznych, w liczbie 2 konsultacji, ważnych 30 dni od daty zakupu.
2. Każda sesja jest niepodzielna i trwa do 50 minut.
3. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, w stale określonych porach. Istnieje możliwość zmiany dnia, godzin zajęć oraz cyklu nauki, jednakże miesięczny wymiar godzin musi pozostać niezmienny (minimum 2 sesje miesięcznie).
4. Uczestnik ma możliwość przeniesienia sesji z wyprzedzeniem, przy czym przeniesienie musi nastąpić do godziny 21:00 w dniu poprzedzającym dzień wykonania usługi.
Chęć przeniesienia należy zgłosić poprzez wysłanie smsa na numer telefonu trenera.
5. W przypadku nie przeniesienia zajęć z zastrzeżeniem terminu ujętego w ust. 4 sesja uważana jest za wykonaną.
6. W przypadku problemów technicznych występujących podczas zajęć (słaba jakość połączenia, błąd sieci itp.) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Uczestnikiem dodatkowego terminu odrobienia zajęć.
7. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie komfortowych warunków nauki, aby móc w sposób nieskrępowany wypowiadać swoje myśli
8. Wykonawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia godziny rozpoczęcia sesji, ale nie więcej niż o 15 minut. Zmiana godziny rozpoczęcia nie ma wpływu na długość sesji.
9. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności, przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich udziału.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet standardowy - Szkolenie grupowe
Wyprzedane 2 970,00 zł Wyprzedane
  Bilet standardowy - Szkolenie grupowe
Wyprzedane 3 470,00 zł Wyprzedane