Pomorska podróż- kierunek innowacje. WEBINAR "Napisz sam biznesplan. O czym warto pamiętać startując z innowacyjnym biznesem?"

location icon
PLATFORMA ZOOM
calendar icon
Od 25 maj 10:00 do 25 maj 13:00

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na webinar pt. "Napisz sam biznesplan. O czym warto pamiętać startując z innowacyjnym biznesem?" webinar jest realizowany w ramach szerokiego cyklu spotkań pn. "Pomorska podróż. Kierunek innowacje!".

Cykl organizowany jest przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania", finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje,
Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne.

Cel spotkania:

1. Zapoznanie się z podstawowymi definicjami związanymi z innowacjami oraz środowiskiem start-upów.
2. Przedstawienie podstawowych założeń dotyczących opracowania biznesplanu i jego elementów składowych.
3. Omówienie różnych schematów budowy biznesplanów.
4. Poznanie zasady tworzenia modeli biznesowych wg metodyki Business Model Canvas.


PROGRAM

10:00-10:05          Powitanie zaproszonych gości, krótkie omówienie agendy spotkania.
Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP
10:05-11:30 Wprowadzenie - podstawowe definicje związane z innowacjami, start-upami, rozpoczynaniem działalności gospodarczej, biznesplanem, omówienie funkcji biznesplanu.

Opracowanie biznesplanu - podstawowe założenia, w tym: zakres przedmiotowy, zakres działalności objętej planem, zakresu czasowy, cel - główny i szczegółowe, metody budowy - diagnostyczne, analityczne, planistyczne oraz standardy opracowania biznesplanu.

Zasady konstruowania biznesplanu, w tym zasady: długofalowości, wykonalności, zgodności wewnętrznej, operatywności (użyteczności, funkcjonalności), wariantowości, adekwatności, czytelności, wiarygodność danych, poufności, zwięzłości.

Konstrukcje biznesplanu i różne schematy jego budowy, w tym uwzględnienie elementów: podsumowanie wykonawcze (streszczenie), ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, plan strategiczny, analiza strategiczna i podstawowe cele działalności, plany szczegółowe - marketingowy, operacyjny, organizacyjny i finansowy, załączniki.

Szczegółowy opis etapów występujących w procesie przygotowania oraz wdrażania
i weryfikacji biznesplanu. Podmioty zaangażowane w realizację biznesplanu -  odbiorcy, czynniki wpływające na wdrażanie biznesplanu, kryteria weryfikacji wdrażania biznesplanu.
11.30-11:45 PRZERWA
11:45-12:50 Business Model Canvas - założenia, istota, historia. Elementy modelu biznesowego - Propozycja wartości, segmenty klientów, relacje z klientami kanały dystrybucji, kluczowe działania, kluczowe zasoby, kluczowi partnerzy, struktura kosztów, strumienie przychodów. Zasady prezentacji modeli biznesowego podczas sesji pitchnigowych przed inwestorami.

Business Model Canvas a Lean Canvas. Value Proposition Canvas. Rynkowa weryfikacja modelu biznesowego - krótki przegląd metodyk.
12:50-13:00Podsumowanie spotkania wraz z sesją "Pytań i odpowiedzi" do eksperta prowadzącego.PROWADZĄCY WEBINAR: Marcin Jerzynek

Trener biznesu, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Nobel Manhatan Coaching; nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie przedsiębiorczości akademickiej typu spin-off. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju dla przedsiębiorstw z branży wysokich technologii. Prowadzi szkolenia i doradztwo m.in. w obszarach: zarządzanie zespołem, świadome przywództwo, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, przedsiębiorczość akademicka, ochrona własności intelektualnej, tworzenie modeli biznesowych oraz planów rozwoju, design thinking, lean startup, customer development, strategia błękitnego oceanu.

 
ZASADY REKRUTACJI I UDZIAŁU

1.Rejestracja na spotkanie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem serwisu Evenea.

2.Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres e-mailowy podany w formularzu), w którym zostanie przesłany link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.

3.Osoby posiadające specjalne potrzeby dostępności informacyjno-komunikacyjnej wynikające z niepełnosprawności powinny poinformować o tym na etapie wypełniania formularza.

4.Spotkanie będzie rejestrowane nagraniem video. W trakcie uczestnictwa w spotkaniu on-line Uczestnik może udostępniać swój wizerunek. Skorzystanie z linku i przystąpienie do udziału w spotkaniu będzie uznane jako zgoda na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku Organizatorowi wydarzenia i podmiotom działającym na jego zlecenie w związku z utrwaleniem i prezentacją nagrania spotkania. Uczestnik może w każdym momencie wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym utrwaleniu swojego wizerunku. Uczestnik może również na etapie dołączania do "pokoju webinaru" zadecydować jakie dane profilu będą prezentowane (np. imię i nazwisko/ imię/inicjały)

5.Udział w webinarium jest bezpłatny.


ZAŁĄCZNIKI:

1. PROGRAM

2. REGULAMIN UCZESTNICTWA W WEBINARIUM

3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Smart Progress - "Napisz sam biznesplan. O czym warto pamiętać startując ze swoim biznesem?"
już niedostępne -