Warsztaty Hodowli Lamp z Grzybów podczas MycoRiseUp

location icon
Bajkonur Studio Al. Solidarnosci 95/99 m.9a, Warszawa
calendar icon
Od 29 maj 15:00 do 29 maj 18:00
ticket icon
Od 260,00 zł

*English below
Zapraszamy na nową edycję warsztatów towarzyszącą konferencji MycoRiseUp.
Warsztaty odbędą się w Studio Bajkonur (okolice Kina Femina) potrwają 3 godziny. Podczas warsztatów każdy uczestnik stworzy swoją hodowlę lampy z grzybów Reishi, ponadto odbędzie się prezentacja dotycząca biowytwórczości na świecie, degustacja herbaty z grzybów. Zapraszamy! Pełny opis poniżej

Cena warsztatu: 260 pln/uczestnika
zarejestrowani uczestnicy konferencji mogą liczyć na 10% zniżki (napisz do nas)

Zapisy na mail:
lampyzgrzybow@gmail.com

oraz na Evenea

Nauczymy się jak tworzyć użytecznie przedmioty, wykorzystując materiał, który jest wytrzymały, lekki, nie zawiera toksycznych substancji. Pozwala na tworzenie plastycznych kształtów o każdej formie.Jest to kompozyt, który bazuje na sile grzybni, tworzy sieć cienkich nitek i zachowuje się jak naturalne spoiwo. Nie zostawia żadnego śladu w środowisku. Może zostać zutylizowany w kompostowniku, żeby wzbogacić ziemię w twoim ogródku. W przeciwieństwie do powszechnych technologii produkcji kompozyt grzybowy korzysta z odpadów drewnianych i zmienia je w pełnowartościowy obiekt użytkowy, nie zużywając wiele energii, wody czy innych surowców. Zmieniające się warunki takie jak wybór gatunku, czas i temperatura wzrostu sprawiają, że każdy powstający obiekt jest wyjątkowy.Po wysuszeniu materiał staje się obojętny biologicznie i odporny na pleśnienie, dzięki naturalnej powłoce produkowanej przez grzybnię. Kompozyt bazujący na grzybni jest bezpieczny dla zdrowia.Projekt ma za zadanie przybliżyć przyszłość zrównoważonej produkcji. Łączy ze sobą projektowanie produktu, inżynierię materiałową i biologię. Stworzymy własny kompozyt grzybowy, a potem wykorzystamy gotowy do założenia hodowli lampy.Każdy stworzy własną lampę wiszącą z biomateriału, w komplecie:
- Energooszczędna żarówka LED
- kabel w oplocie ( 3 kolory kabla do wyboru)
- oprawka
- instrukcja opisująca proces wytwarzania krok po krokuuwaga! materiał rośnie 10-28 dni aby stworzyć w pełni użytkowy obiekt


*eng*

We would like to invite you to the new edition of workshops accompanying the MycoRiseUp conference.

The workshop will take place in Studio Bajkonur (near Kino Femina) and will last 3 hours. During the workshop each participant will create their own lamp culture from Reishi mushrooms, there will also be a presentation about biocreativity in the world, tasting of mushroom tea. We invite you! Full description below

Workshop price: 260 pln/participant
Registered participants of the conference can count on 10% discount (write to us)

Registration on e-mail:
lampyzgrzybow@gmail.com

We will learn about the process of cultivation of mushrooms from spore to hat - behind the scenes of the microbiological laboratory. We will learn how to create useful objects using a material that is strong, light, and contains no toxic substances. It allows for the creation of plastic shapes of any form. It is a composite that is based on the strength of the mycelium, forms a network of thin threads, and behaves like a natural binder. It leaves no trace in the environment. It can be disposed of in a composter to enrich the soil in your garden. Unlike common manufacturing technologies, mushroom composite takes wood waste and turns it into a fully usable object without using much energy, water or other raw materials. Changing conditions such as species selection, growth time and temperature make each resulting object unique. Once dried, the material becomes biologically inert and mold resistant, thanks to the natural coating produced by the mycelium. The mycelium-based composite is safe for health. The project aims to bring the future of sustainable production closer. It brings together product design, materials engineering, and biology. We will create our own mushroom composite and then use the finished one to set up a lamp culture. Everyone will create their own pendant lamp from the biomaterial, complete with:
- Energy-saving LED bulb
- braided cable (3 cable colours to choose from)
- holder
- step by step instructions describing the manufacturing process Attention! the material takes 10-28 days to grow to create a fully usable object
Rules for refunds
Participants are entitled to a 100% refund if they inform the organizer of their cancellation within 48 hours of making the payment. After 48 hours the participant is entitled to a 30% refund if he/she cancels up to the day before the workshop, there is also the possibility to change to a workshop at another time. Reishidesign is a good and understanding team, we understand that various random events may happen, so if there are problems, you can not take part in workshops - write to us, we will help and find a way out of the situation 🙂 We are happy to help!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Warsztaty Hodowli Lamp z Grzybów
już niedostępne 260,00 zł -