Motywowanie pracowników i delegowanie zadań. Akademia Menadżera MŚP

location icon
Bydgoszcz
calendar icon
Od 19 paź 9:00 do 20 paź 17:00

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW i DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ. AKADEMIA MENADŻERA MŚP.

CEL SZKOLENIA:

Podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie motywowania pracowników i delegowania zadań i uprawnień.

EFEKTY SZKOLENIA.

Uczestnik po szkoleniu zna:

 • podstawowe teorie motywacji i tworzenie systemów motywacyjnych oraz narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników,
 • koncepcje zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym,
 • zasady zarządzania przez cele.

Uczestnik po szkoleniu wykazuje się umiejętnością:

 • dopasowania metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy,
 • określania i komunikowania pracownikom kryteriów doboru metod i narzędzi motywowania,
 • stworzenia spójnego systemu motywacyjnego opartego na jasnych zasadach,
 • dokonywania wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników,
 • przewidywania zachowania pracowników,
 • powiązania motywowania z innymi obszarami zarządzania zespołem.

Uczestnik po szkoleniu wykazuje się postawą:

 • docenia wkład pracy podwładnych,
 • jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika,
 • tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania,
 • jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników
LOGISTYKA:
Cena obejmuje:
 • 16 godzin szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy, 
 • certyfikat uczestnictwa.
Szkolenie może być dofinansowane w ramach Usługi Rozwojowe z projektu Akademia Menadżera MSP
* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na 5 dni warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 5 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu
już niedostępne 1 845,00 zł -