Montaż i postprodukcja, prow. Elżbieta Manuiło-Lesicka_warsztat

location icon
Budynek Dyrekcji Stoczni cesarskiej Doki 1, Gdańsk
calendar icon
Od 23 kwi 11:00 do 23 kwi 14:00
ticket icon
Od 20,00 zł

23.04.2022 11.00 - 14.00
Budynek Dyrekcji Stoczni cesarskiej, ul. Doki 1, Gdańsk

Montaż i postprodukcja, prow. Elżbieta Manuiło-Lesicka

Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować na paczce materiałów video miksując je na warstwach, używając technik koloryzacji oraz efektów w Adobe Premiere. Nauczą się formatów eksportowych video w różnych kodowaniach, dopasowanych do publikacji w social media (poziom, pion, kwadrat, reels) oraz projekcji multimedialnych (videomapping). Program warsztatów skierowany jest zarówno do osób zainteresowanych tematem jak i dopiero rozpoczynających swoją drogę ze sztukami wizualnymi.Poziom zaawansowania - podstawowy.
Wymagania uczestnictwa: Laptop, Adobe Premiere

REGULAMIN:
1. Organizatorem warsztatu jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Warsztat odbędzie się w dn 23. kwietnia 2022 w g. 11.00-14.00.

3
. Warsztat odbędzie się w Budynku Dyrekcji Stoczni cesarskiej, ul. Doki 1, w Gdańsku.
4. Udział w warsztacie jest płatny i wynosi 20 zł (z vat). Cena zawiera: udział w 3 godzinnym warsztacie, zaświadczenie udziału w szkoleniu wydane przez Instytut Kultury Miejskiej jako instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021
5. Liczba uczestników warsztatu jest ograniczona i wynosi 30 os.
6. Zapisy na warsztat odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 14. kwietnia lub do wyczerpania miejsc.
7. Bezpłatna rezygnacja oraz zwrot za zakupiony bilet jest możliwa do dn. 14. kwietnia 2022 roku.
8. Warsztat nie będzie nagrywany ani transmitowany online.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację wizerunku podczas warsztatów - relację: foto i video, które Organizator będzie mógł wykorzysta w promocji własnych wydarzeń.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w warsztacie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected].
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.
4. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Montaż i postprodukcja, prow. Elżbieta Manuiło-Lesicka_warsztat
już niedostępne 20,00 zł -