Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie

Menedżer HR

location icon
online
calendar icon
Od 5 wrz 20:00 do 5 wrz 20:00
ticket icon
Od 267,00 zł

SZKOLENIE JEST JUŻ DOSTĘPNE. DOSTĘP UZYSKASZ DO DWÓCH GODZIN PO ZAKUPIE SZKOLENIA 

Jak wygląda szkolenie?

Na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzymasz ode mnie link do materiałów szkoleniowych

Pamiętaj, że zawsze uczysz się kiedy chcesz - nie wymagamy obecności konkretnego dnia i konkretnej godzinie.

Co dostaniesz?

- dostęp do szkolenia na okres 180 dni ( 6 miesięcy) - linki do filmów szkoleniowych otrzymasz bezpośrednio na swój adres mail przez co nie tracisz czasu na logowanie się na platformę.

- certyfikat po ukończeniu pełnego szkolenia (certyfikat NIE ZAWIERA informacji, że szkolenie odbyło się w formie online)

- ciągły kontakt z prowadzącym szkolenie


PROGRAM SZKOLENIA :

1. Wartościowanie stanowisk pracy:

2. Opracowanie polityki wynagrodzeń w organizacji

3. Budowanie projektów rozwojowych 

4. Praca zdalna/hybrydowa - rola HR w przechodzeniu przez zmianę

5. Zarządzanie wiedzą w organizacji 

6. Kompetencje menedżera HR

7. Wellbeing w organizacji 

8. Budowanie ścieżek kariery 

+ udział w 5 webinarach szkoleniowych (dostępnych również w formie nagrań) : Praca zdalna w HR,  Wartościowanie stanowisk pracy. Budowanie ścieżek kariery, Rola HR w zarządzaniu wiedzą oraz Zarządzanie projektami rozwojowymi.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Opinie o naszych szkoleniach znajdziesz na stronie HR WAY na facebooku

https://www.facebook.com/hrwaykarolinakrzyzaniak/

Trener - Prowadzący Karolina Krzyżaniak

HR interim menedżer, pracuje z organizacjami w procesie wdrożenia polityki HR w przedsiębiorstwach, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na różne poziomy stanowisk, jej szczególnym obszarem zainteresowań jest wdrażanie modeli zarządzania kompetencjami w firmach sektora MŚP. Certyfikowany trener biznesu. Właściciel firmy szkoleniowej HR WAY.

Regulamin szkoleń online organizowanych przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak 1.Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Krzyżaniak prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą:. HR WAY Karolina Krzyżaniak ulica Grabowa 2/4 85-601 Bydgoszcz NIP 554 249 79 85 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności, wystawienie dokumentów księgowych. 3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być, w przypadku kontroli podatkowej lub innych urzędowych kontroli prowadzonych na podstawie przepisów prawa: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty. 4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 6. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 7. W momencie zakupu szkolenia oświadczam, że chcę natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi i rozumiem, że nie będę mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm. 8. W ramach dokonanej opłaty szkoleniowej uczestnik szkolenia w ciągu maksymalnie 12 godzin otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych. Dostęp ten będzie aktywny przez 180 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 9. W momencie zakończenia szkolenia uczestnik zgłasza zakończenie szkolenia na adres biuro@hrway.pl, a organizator przesyła uczestnikowi w ciągu 7 dni certyfikat ukończenia szkolenia (w sposób ustalony między stronami). 10. Udostępnione materiały są przeznaczone tylko dla uczestnika szkolenia (z wyłączeniem materiałów przekazanych w drodze mailowej) Powielanie, udostępnianie (również w social mediach), przekazywanie materiałów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego szkolenie. W przypadku naruszenia zakazu organizator ma prawo do roszczenia w wysokości dziesięciokrotności zakupionego biletu szkoleniowego. 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Menedżer HR - bilet promocyjny
5 Września 2022, 23:59 267,00 zł