LinkedIn Local Rzeszów #7

location icon
Hola Lola Mickiewicza 3, Rzeszów
calendar icon
Od 2 wrz 18:00 do 2 wrz 18:00

Jestem świadom / świadoma, iż zapisanie się na wydarzenie LinkedIn Local Rzeszów #7 wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku, przez LinkedIn Local Rzeszów oraz LinkedIn Local Polska w formie fotografii oraz video wykonanych podczas wydarzenia LinkedIn Rzeszów #7 w dniu 02.09.2021 r. 

Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć oraz materiału video, za pośrednictwem social mediów LinkedIn Local Rzeszów oraz LinkedIn Local Polska zgodnie z obowiązującym prawem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu. Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83, ze zm.): "Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej."

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  LinkedIn Local Rzeszów 7
Wyprzedane 10,00 zł Wyprzedane