IT i Nowe technologie Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Projektowanie

Warsztaty Lean Product Management - Jeff Gothelf

location icon
Zebra Tower Mokotowska 1, Warszawa
calendar icon
Od 28 maj 9:00 do 28 maj 17:00

POLISH BELOW

Lean Product Development Workshop with Jeff Gothelf

Good product management is in high demand. And for good reason. While mantras of "build the right product" are common place, very few companies can successfully put in place modern product management practices that drive business results and optimize for customer success. Jeff Gothelf will change that in this workshop.

In this hands-on, fun and interactive 1-day workshop you will learn the essentials to becoming a modern, highly-effective agile product manager. Using Lean Product Management principles and tools learned at the workshop, you will leave the class able to define clear business problems to solve, create a validated business model, move fast on execution and validation, and deliver high value products to a large market.

What is Lean Product Management?

Lean product management evolves classic product management with modern product development business practices -- Agile, design thinking, lean startup, growth hacking, behavioral economics, business model generation and much more. Jeff will teach you how to combine these practices to build a robust view of the business problems you are trying to solve and to focus on the most promising solutions using rigorous validation methods to test, learn and bet on the ideas most likely to be winners.

What will you learn

Using an engaging combination of lecture, hands-on exercises, videos, real-world case studies and facilitated discussion, you will learn how to:

 • Write good, actionable objectives and key results (OKRs) and how to use them for goal setting
 • Get rid of traditional feature-based roadmaps and create agile product plans that are responsive to emerging business needs
 • Define specific business problems for your teams, rather than a specification document
 • Manage a team and a product to outcomes, not outputs
 • Identify risks and assumptions to solving your business problems
 • Write testable hypothesis statements that encourage product discovery and learning
 • Define Minimum Viable Products and explain what they are
 • Design experiments to test your hypotheses
 • Balance a strong product discovery cadence with product delivery efforts (dual-track Agile)

Topics covered will include:

 • Metrics -- One metric that matters -- Pirate metrics
 • Planning, Execution, Validation
 • Framing the work for discovery with business problem statements
 • Setting goals using OKRs
 • Defining risks and assumptions
 • Writing hypotheses
 • Building a cadence of continuous learning (dual-track agile)
 • Defining and working with Minimum Viable Products (MVP's)
 • Customer development -- Why it's so important -- How to do it right

Wrap-up discussion -- Scrum, agile and product ownership -- Building successful product teams -- User experience and design and their role in product management

Who should attend?

This workshop is best suited for people directly involved with development and care of modern digital, software-enabled products. It is recommended for:

 • Product Owners
 • Product Managers
 • User Experience (UX) professionals
 • Executives (CEOs, CIOs) of companies selling and developing software and software-enabled products
 • Agile Coaches and consultants

About Jeff Gothelf

Jeff helps organizations and executives build the cultures that build better products. He is the co-author of the award-winning book Lean UX and the Harvard Business Review Press book Sense & Respond. He works as a coach, consultant, and keynote speaker helping companies bridge the gaps between business agility, digital transformation, product management, and human-centred design. Most recently Jeff co-founded Sense & Respond Press, a publishing house for practical business books for busy executives.

Price includes:

 • Full day dynamic, hands-on workshop with Jeff Gothelf
 • Printed materials to take back with you
 • A copy of Jeff's book Sense & Respond
 • Lunch
 • Drinks & snacks throughout the day
 • Full day networking with likely-minded, high-caliber professionals

Prices are net, 23% VAT will be charged where applicable.


Warsztat Lean Product Management z Jeffem Gothelfem

Skuteczne zarządzanie produktem jest warunkiem sukcesu na współczesnym dynamicznym rynku. Niestety, nie jest ono powszechne, zwłaszcza w Polsce. W wielu firmach mówi się, że "nasze produkty odniosą sukces", ale tylko w nielicznych menedżerowie wdrażają konkretne, sprawdzone praktyki zarządzania produktem, realnie zwiększające korzyści biznesowe - i zadowolenie klientów. Jeff Gothelf pomoże wam dołączyć do tego elitarnego grona.

Podczas naszego intensywnego, praktycznego warsztatu dowiesz się jak zostać skutecznym menedżerem produktu, umiejącym korzystać z możliwości jakie dają nowoczesne metody zarządzania produktami. Po warsztacie dzięki znajomości zasad i narzędzi Lean Product Management będziesz umieć:

 • definiować precyzyjnie problem biznesowy, który Twój produkt rozwiązuje
 • stworzyć i zwalidować jego model biznesowy
 • szybko dostarczać produkt weryfikując jednocześnie jego dopasowanie do rynku
 • dostarczać wartościowych produktów adresowanych do masowego, globalnego rynku (zarówno B2C jak i B2B).

Czym jest Lean Product Management

Lean Product Management jest rozwinięciem tradycyjnego zarządzania tak, by wykorzystać nowoczesne podejścia do zarządzania takie jak Agile, design thinking, Lean Startup, Growth Hacking, ekonomia behawioralna czy szybkie tworzenie modeli biznesowych. Podczas warsztatów Jeff pokaże uczestnikom jak użyć kombinacji tych metod by precyzyjnie określić jaki problem biznesowy rozwiązuje ich produkt, by następnie pokazać jak skupić się na najbardziej obiecujących jego rozwiązaniach. Jeff przekaże też narzędzia umożliwiające określenie, które rozwiązania są właśnie najbardziej obiecujące z pomocą rygorystycznych testów, dzięki czemu zamiast podejmować decyzje intuicyjnie, można wybierać rozwiązania mające realnie największe szanse powodzenia.

Warto podkreślić, że omawiane metody wynikają z doświadczeń ostatnich lat - analizy zarówno sukcesów jak i porażek oraz dzielenia się praktykami przez twórców najbardziej popularnych produktów. Dyscyplina ta rozwija się tak szybko, że jak widać wiele z tych rzeczy nie ma jeszcze swoich polskich nazw. Jeff Gothelf jest świetnym przewodnikiem po tym świecie zna go bowiem na bieżąco, z pierwszej ręki, bo praktycznie uczestniczył w tworzeniu wielu znanych produktów i doradzał znanym firmom.

Czego konkretnie się nauczysz?

Tematy, które zostaną podjęte to:

 • Metryki - w tym jedna najważniejsza metryka i Pirate Metrics
 • Planowanie, Dostarczanie, Walidacja produktów
 • Precyzyjne określenia problemów biznesowych
 • Stawianie celów z użyciem OKR (Objectives & Key Results)
 • Definiowanie ryzyk i założeń
 • Przejrzyste zapisywanie hipotez produktowych
 • Korzystanie z podejścia dual-track Agile
 • Definiowanie i korzystanie z MVP (Minimum Viable Products)
 • Metoda Customer Development - dlaczego jest ważna i jak jej dobrze używać
 • Scrum, Agile - Product Owner a zarządzanie produktem
 • Budowanie skutecznych zespołów produktowych
 • Rola UX i designu w zarządzaniu produktem
 • Podsumowanie warsztatu

Podczas warsztatu nauczysz się:

 • Używać techniki OKR (Objectives & Key Results) do stawiania celów
 • Zastępować tradycyjne roadmapy produktowe oparte o prognozę funkcjonalności zmiennymi planami rozwoju produktu ułatwiającymi dostosowanie do zmiennych potrzeb biznesowych
 • Przekazywać zespołom problemy do rozwiązania a nie specyfikacje rozwiązań - a więc lepiej korzystać z ich możliwości i wiedzy
 • Zarządzać produktem i zespołem pod kątem rezultatów, a nie ilości pracy czy wygenerowanych funkcji
 • Identyfikować ryzyka i niepotwierdzone założenia
 • Formułować testowalne hipotezy umożliwiające sprawdzanie założeń i rozpoznawanie potrzeb, jak również projektować sprawdzające je testy rynkowe
 • Rozumieć co to naprawdę jest MVP (Minimum Viable Product) i definiować go dla swoich produktów
 • Równoważyć systematyczne rozpoznawanie rynku z systematycznym dostarczaniem produktu (tzw. dual-track Agile)
 • Sprawnie prowadzić rozwój produktu od samego początku - koncepcji - jak i w fazie dojrzałej

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat ten jest przeznaczony dla osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwój i zarządzanie produktami, szczególnie tymi, których istotnym elementem jest oprogramowanie. Szczególnie polecamy je:

 • Product Ownerom
 • Menedżerom Produktu
 • UX Professionals
 • Szefom (CEOs, CIOs) firm tworzących i sprzedających oprogramowanie lub produkty, w których duże znaczenie ma oprogramowanie
 • Konsultantom i Agile Coachom

Kim jest Jeff Gothelf

Jeff jest od lat zaangażowany w budowanie produktów, obecnie jako trener i konsultant wspiera organizacje w tworzeniu kultury i procesów sprzyjających tworzeniu świetnych produktów. Wielką wartością spotkania z Jeffem są przykłady i opowieści z jego szerokiego doświadczenia, które niosą w sobie praktyczne lekcje wyniesione z rzeczywistych sytuacji. Jeff jest współautorem znanej i cenionej książki "Lean UX" oraz wydanej przez wydawnictwo Harvard Business Review Press książki "Sense & Respond". Jest także współzałożycielem Sense & Respond Press - wydawnictwa specjalizującego się w praktycznych książkach dla aktywnych menedżerów.

Język warsztatu

Warsztat jest prowadzony w języku angielskim.

Ceny i warunki

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cena warsztatu obejmuje:

 • 1 dzień intensywnych ćwiczeń
 • materiały szkoleniowe
 • lunch, kawę, herbatę, napoje i ciasteczka w ciągu dnia
 • dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztacie
 • Egzemplarz książki Sense and Respond

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Warsztaty Lean Product Management - Standard

dostępnych: 10

już niedostępne 3 936,00 zł -
  Warsztaty Lean Product Management - Last minute

dostępnych: 5

już niedostępne 4 428,00 zł -