Rachunkowość i Księgowość

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

location icon
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa Kraków
calendar icon
Od 9 maj 9:00 do 9 maj 9:00


Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU SPECJALISTY
DS. RACHUNKOWOŚCI 
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS 
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

W 2019 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
został oceniony na: 5,28/6
Sprawdź opinie


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

MODUŁ I. Rozliczenia międzynarodowe w praktyce - warsztaty księgowe i podatkowe (8h) 

MODUŁ II. Leasing finansowy i operacyjny, rozliczenia w czasie kosztów i przychodów oraz podatek dochodowy odroczony w praktyce (8h)

MODUŁ III. Wynik finansowy w praktyce (8h) 

MODUŁ IV. Podatki i prawo podatkowe (16h) 

MODUŁ V. Praktyczna analiza finansowa od podstaw i wprowadzenie do controllingu (8h)

MODUŁ VI. Podstawy prawa pracy i kalkulacje wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe - praktyczne warsztaty dla księgowych (16h) 

MODUŁ VII. Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa - warsztaty (16 h)

Sprawdź pełny program


TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 • Jeśli rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
 • jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw(nie jest to jednak wymóg - wystarczy, że masz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić
 • chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 • chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie. 

JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT?

Dzięki zajęciom z praktykami rachunkowości zdobędziesz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI.

Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu.

Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować,
jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać
i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.

                          

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?


UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE!

W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm.


POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych).KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW!

Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.


JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM

W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.


30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.


SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%

Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 400 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).


 INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 


   

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101)  oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.JAKIE REALNIE OSIĄGNIESZ EFEKTY?

 • Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
 • Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
 • Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Zyskasz umiejętność SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości firm.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH:

09.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
10.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
16.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
17.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
23.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
24.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
30.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
31.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
06.06.2020 r. w godz. 09.00-15.00
07.06.2020 r. w godz. 09:00-15:00


Egzamin odbędzie się: 07.06.2020 r. o godz. 14.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.


..zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)
już niedostępne 1 916,00 zł -