Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Polityka i Gospodarka

Mediacje - certyfikowane szkolenie - mediator sądowy i pozasądowy

location icon
Kielce Tarnowska, Kielce
calendar icon
Od 13 cze 8:30 do 21 cze 17:00

Szkolenie: mediacje - kwalifikacje zawodowe - "Mediator sądowy i pozasądowy"

Certyfikowane szkolenie: mediacje przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

🧿 "Mediator sądowy i pozasądowy" 🧿

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 8:30 - 17:00 oraz w niedziele w godz. 8:30 - 17:00.

TERMINY: 13-14 oraz 20-21 czerwca 2020

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

PROWADZĄCY: Renata Segiecińska mediator rodzinny / Paweł Siejak, dr nauk prawnych, mediator gospodarczy.

Cel szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenie ma przygotować Państwa do pełnienia roli mediatora -w sprawach sądowych i pozasądowych poprzez wzbogacenie Państwa o wiedzę i narzędzia praktyczne do prowadzenia mediacji.

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
- efektywnej komunikacji,
- budowania porozumienia,

- wygaszania emocji
- prowadzenia dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach,
- efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
- prezentowania własnego stanowiska

Uwaga!

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Co zyskasz:
▶️ wiedzę na temat konfliktu i jego diagnozowania
▶️
umiejętności pomagające zapanować nad kryzysem, nauczysz się lepiej słuchać i zabierać głos w newralgicznych momentach
▶️ kompetencje niezbędne do rozwiązywania sporów (rodzinnych, pracowniczych, cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych)
▶️
dzięki symulacjom i warsztatom przećwiczysz zdobytą wiedzę
▶️ poznasz warsztat pracy mediatora sądowego oraz pozasądowego
▶️ otrzymasz wzory dokumentów niezbędne i pomocne w dalszej pracy zawodowej
▶️ każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT z unikalnym numerem rejestrowym dający podstawę do wpisania na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w całej Polsce
▶️
BONUS: ❗️❗️podzielimy się z Tobą wiedzą na temat marketingu dla mediatorów, dowiesz się, jak skutecznie zaistnieć na rynku usług mediacyjnych ❗️❗️

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

Adresaci szkolenia:

Nasze szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu rodzinnym (w pracy lub w domu).

Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z oraz daje możliwość zostania mediatorem sądowym: kod 263507 wg kwalifikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

Szkolenie może ukończyć każdy, kto ma zapał bez względu na wykształcenie.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Idea mediacji oraz efektywność stosowania w Polsce i na świecie.

 1. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
 2. Przebieg postępowania mediacyjnego.
 3. Zasady mediacji.
 4. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.
 5. Osoba mediatora, jego rola, prawa i obowiązki mediatora
 6. Etyka zawodowa mediatorów.
 7. Standardy prowadzenia mediacji i działania mediatora.

II. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:

1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych (z uwzględnieniem zmian prawnych w 2019 roku)
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Dokumentacja - przygotowanie, administrowanie, archiwizacja.
5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

III. Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów - analiza porównawcza.
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 4. Techniki komunikacji w mediacji.

IV. Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. "monologu mediatora" i zawierania umowy o mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętności sporządzania ugody - prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Umiejętności współpracy ze współmediatorem/ką.
8. Umiejętności współpracy ze specjalistami merytorycznymi.

V. Bonus

👉 Zostałem mediatorem i co teraz? Ścieżka kariery, marketing mediatora, mediator w social-mediach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Jako Uczestnicy szkolenia otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentacji sporządzanych w procedurze mediacji.

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.


▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu,

materiały szkoleniowe

przerwy kawowe

wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia

konsultacje poszkoleniowe dla każdego z uczestników

Szkolenie dla maksymalnie 15 osób w kameralnej atmosferze umożliwiającej efektywne zdobycie przez Państwa umiejętności praktycznych.


Prowadzący:

Renata Segiecińska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach . Od trzech dekad pracuje w obszarze polityki społecznej na rzecz drugiego człowieka. Przez 14 lat była wicedyrektorem i dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pełniła funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Koordynatora ds. Równego Traktowania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Była także Komendantką Hufca ZHP Kielce. Z wykształcenia jest pedagogiem i nauczycielem - była Dyrektorem Domu Dziecka KAMYK w Kielcach, nauczycielem w szkole podstawowej Humberside Montessori School w Toronto oraz wychowawcą przedszkolnym w szkole i klubie sportowym Sporting w Lizbonie. Uważa, że tylko rozmowa i umiejętność prowadzenia dialogu jest kluczem do rozwiązania większości problemów. Dlatego od wielu lat zdobywa wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych oraz mediuje w Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Daleszycach. Prowadzi mediacje pozasądowe z osobami dorosłymi oraz mediacje rówieśnicze. Wierzy, że zwaśnione strony mogą się porozumieć w odpowiednio stworzonych przez mediatora warunkach-liczy się odpowiednio dobrany stół do mediacji oraz wyszukane słowa sprzyjające atmosferze wzajemnego zaufania.

Paweł Siejak - doktor nauk prawnych, mediator, rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego.

Prawnik, specjalizuje się w prawie gospodarczym i mediacjach w tym właśnie obszarze. Jest mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i Izbie Administracji Skarbowej.

Dlaczego mediuje?

Uważa, że mediacja może w znaczący sposób poprawić jakość życia społecznego i uprościć wiele spraw. Daje mu wielką satysfakcję, kiedy może pomagać ludziom dojść do porozumienia w wielu sprawach
i zakończyć spory.

Cena za szkolenie wynosi: 1290 zł

RABAT:

✅ szkolenie znajduje się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH I PODLEGA DOFINANSOWANIU

przy zgłoszeniach wcześniejszych (wg dat w zakładce szkolenia)

-10% dla Absolwentów EDUTRENER

TERMINY

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

▶️  EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16 ◀️

▶️ W tytule poproszę podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia, lokalizację i termin ◀️

Zapraszamy na szkolenie - zostań dobrym mediatorem!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet I transza

dostępnych: 10

już niedostępne 1 290,00 zł -
  Bilet II transza

dostępnych: 15

już niedostępne 1 390,00 zł -