Święto Jordanu w Kostomłotach i tajemnice tatarskiego mizaru

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 6 sty 6:30 do 6 sty 20:00

 Zbiórka uczestników o godz. 6:40 na parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki od strony Kinoteki. O godzinie 6.50 wyjazd w kierunku Terespola.

UWAGA: Pomimo stanu ograniczeń w strefie granicznej z Białorusią będziemy mogli wziąć udział w uroczystościach w Kostomłotach!

Trasa, którą pokonamy z Warszawy do Kostomłotów będzie znakomitą okazją do poznania historii unii brzeskiej oraz unitów na Podlasiu i Lubelszczyźnie.

• Kostomłoty - W roku 1875 wędrujący doliną Bugu, Zygmunt Gloger w pobliżu dzisiejszej wioski natknął się na szereg niezwykłych zabytków archeologicznych. Były to narzędzia krzemienne, w tym groty strzał będące pozostałością osady lub obozowiska ze schyłku epoki kamienia.
Kostomłoty to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem. Została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1412 roku, kiedy to książę Witold przekazał nadbużańską wieś augustianom z pobliskiego Brześcia, następnie wieś przeszła w ręce Sapiehów.
W Kostomłotach skupimy uwagę na cerkwi neounickiej p.w. św. Nikity. Budynek cerkwi unickiej wzniesiono około 1631 roku. Po likwidacji unii z ukazu cara została ona przemianowana na cerkiew prawosławną, zaś latach dwudziestych stała się cerkwią obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. cerkiew neounicka). Dramatyczne losy jej mieszkańców - wiernych, na przestrzeni dwóch ostatnich wieków - przedstawimy państwu szerzej przed rozpoczynającym się o godzinie 11.00 nabożeństwem święta Jordan.

• Święto Jordanu jest obchodzone na pamiątkę chrztu Chrystusa. Po nabożeństwie w cerkwi wierni, w uroczystej procesji o niezwykłej oprawie wyruszą do pobliskiej studni cerkiewnej, gdzie poświęcona zostanie woda na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Tego dnia przypisuje się wodzie cudowne właściwości.
Święto Jordanu rozpoczyna okres, kiedy duchowni odwiedzają domy swoich parafian.
W jedynej w Polsce cerkwi neounickiej w Kostomłotach święto to obchodzone jest według kalendarza gregoriańskiego i przypada na dzień 6 stycznia.
Po mszy gospodarze uroczystości podejmą nas posiłkiem. (UWAGA! Cena wyjazdu nie zawiera zwyczajowej ofiary za obiad).

• Lebiedziew / Zastawek - jeden z największych i zarazem najmniej znanych cmentarzy tatarskich w Polsce. Osadnictwo tatarskie w Lebiedziewie sięga czasów króla Jana III Sobieskiego. Niestety w chwili obecnej nie spotkamy w Lebiedziewie przedstawicieli polskich Tatarów, gdyż około 1915 roku opuścili oni swoje domy. Najprawdopodobniej również w 1915 roku w czasie wielkiego odwrotu Rosjan uległ zniszczeniu meczet, który według ustnej tradycji został podpalony przez Kozaków. Odwiedzimy wyjątkowy mizar, będący jedynym śladem po osadnictwie tatarskim. Na jego terenie odszukamy m.in. najstarszy tatarski nagrobek w Polsce pochodzący z 1704 roku, skrywający prawdopodobnie szczątki pułkownika Samuela Murzy Koryckiego.
Wyjazd w drogę powrotną w kierunku Warszawy.

Powrót do Warszawy planujemy około godziny 20:00.

Wyjazd prowadzi Adrian Pogorzelski.

CENA: 130 zł/uczestnik.
Cena zawiera: całkowity koszt realizacji programu (przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW do kwoty 100 000 PLN, podatek VAT - marża)

CENA NIE ZAWIERA: kosztu obiadu w Kostomłotach, płatne dodatkowo 35 zł/uczestnik.

REJESTRACJA I INFORMACJE DODATKOWE:
Adrian Pogorzelski tel. 511 630 598 lub mail: info@wawagra.waw.pl

Serdecznie zapraszamy,
Adrian Pogorzelski

Dołącz do wydarzenia

W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.