Szkolenie otwarte w Warszawie Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych 05-06.11.2020

location icon
Human Skills Widok 18/2, Warszawa
calendar icon
Od 5 lis 9:30 do 6 lis 16:00

SZKOLENIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH. TYPOLOGIA KOLORÓW OSOBOWOŚCI E.HARTMANA ORAZ DISC.

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia -relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ osobowości, przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.

Z badań dr. Taylora Hartmana związanych z typologią osobowości (każdy typ osobowości to odrębny kolor), wynika, że 25 % badanych to czerwoni, 35 % niebiescy a zieloni i żółci stanowią 20%. Czy te badania są wiarygodne? Czy przekładają się na nasze codzienne doświadczenia? Dowiedz się na szkoleniu jak rozpoznawać określone kolory i sam zdefiniuj siebie oraz swoje otoczenie.

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzia DISC to dobra inwestycja w rozwój kompetencji pracowników.

Program szkolenia: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych. Typologia Kolorów Osobowości E.Hartmana oraz DISC. Poznaj swój kolor osobowości, styl postrzegania, styl działania by zwiększyć swoją efektywność zawodową. Buduj świadomie relacje interpersonalne.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu komunikacji:

 • Typologii osobowości wg. T. Hartmana.
 • Własnym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z różnymi typami osobowości
 • Różnicach w typologiach osobowości (w tym w typologii DISC Williama Marstona).
 • Różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych typów osobowości.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz otoczenia dostosowanej do naszego rozmówcy.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu komunikacji:

 • Rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych, sprzedawców i innych zgodnie z metodologią T.Hartmana.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Rozpoznawania kiedy można o kimś powiedzieć, że jest "dominant", "inspiring", "cautious" oraz "supportive".
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania miedzy poszczególnymi typami osobowości.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, obsługi reklamacji.

Uczestnicy nabędą kompetencje związane z:

 • Komunikacją ustną, komunikacją pisemną, budowaniem relacji z klientem, autoprezentacją, wywieraniem wpływu, współpracą zespołowa, przywództwem, tworzeniem potencjału kadrowego, efektywnością osobista, efektywnym wykorzystanie zasobów, motywowaniem i delegowaniem.

Adresaci szkolenia z zakresu komunikacji:

 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji pisemnej, ustnej, oraz wstępu do poznania technik wywierania wpływu.
 • Kadra zarządzająca, kierownicy projektów.
 • Pracownicy działów sprzedaży, marketingu, działów personalnych, działów finansowych, logistyki, IT oraz innych, w których bez odpowiedniej komunikacji nie będzie możliwa efektywność zawodowa i osobista.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji DISC.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności modułów.

09:30 - 10:30 Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu kolorów osobowości oraz potrzeb uczestników.

10:30 - 12:00 I Moduł KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA a kolory- wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce - wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T.Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników - zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w kolorach osobowości. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

12:00 - 12:15 - Przerwa kawowa

12:15 - 13:30 II Moduł KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana - wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

13:30 - 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 - 15: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - wywieranie wpływu w komunikacji

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

15:45 - 16:00 Przerwa kawowa

16:00 - 16:30 Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- plan wdrożenia usprawnień w komunikacji

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi.

II DZIEŃ SZKOLENIA

09:00 - 11:30 Moduł I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa

11:45 - 13:15 Moduł II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - zarządzanie potencjałem

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne oraz grupowe.
 • Zastosowanie kolorów osobowości w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe, omówienie na forum.

13:15 - 14: 00 Przerwa obiadowa

14:15 - 14: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:45 Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, by inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u zielonych w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

15:45 - 16:00 Podsumowanie, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Moduł na życzenie: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA- uniwersalność narzędzia w komunikacji

 • Praca na przykładach zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
 • Możliwości implementacji kodów koloru w codziennej pracy działów w organizacji.
 • Możliwość zastosowania kodów kolorów w budowaniu relacji interpersonalnych, efektywności osobistej i rozwoju dzieci.

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia z zakresu komunikacji mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem.
 • Uczestnicy po realizacji szkolenia otrzymują prezent w postaci 20% na wybrane szkolenie.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu komunikacji realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu komunikacji, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

Cena zawiera:

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe z zakresu komunikacji oraz pakiet konferencyjny - notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat - zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu komunikacji.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu komunikacji.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia - http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie - skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej - http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://www.humanskills.pl/komunikacja-interpersonalna-i-budowanie-relacji-biznesowych
już niedostępne 1 340,70 zł -