Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjności regionu

location icon
Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13b, Słupsk
calendar icon
Od 28 cze 10:00 do 28 cze 14:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.: Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13B.

Konferencja jest pokłosiem efektywnej współpracy miedzy instytucjami z regionu słupskiego i koszalińskiego

Jego organizatorami są: Politechnika Koszalińska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza i Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina.


Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań rozwoju obszaru słupskiego i koszalińskiego w kontekście pobudzania i wdrażania innowacji. Założeniem organizatorów jest zachęcenie do dyskusji o innowacjach jak najszerszego grona interesariuszy regionalnych. Liczymy też, że dzięki wydarzeniu możliwe będzie wzmocnienie współpracy na Pomorzu między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji

10.15 - 11.00 PANEL I Diagnoza potencjałów innowacji regionu Pomorza Środkowego moderator - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju regionalnego systemu innowacji i inteligentnych specjalizacji na Pomorzu Środkowym, dr Patrycjusz Zarębski, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania Pomorza Środkowego w rozwoju regionalnego systemu innowacji, dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Zasoby kapitału ludzkiego i kapitału społecznego Pomorza Środkowego dla rozwoju innowacji społecznych- w koncepcji regionalnego systemu innowacji, dr Małgorzata Czerwińska - Jaśkiewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Znaczenie infrastruktury logistycznej dla rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu rolniczych gospodarstw domowych jako kluczowa przesłanka rozwoju usług finansowych - w ramach regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr Agnieszka Strzelecka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

 • 11.00 - 12.00 PANEL II Przedsiębiorczość w inteligentnym rozwoju Pomorza Środkowego moderator - dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 • Mirosław Kamiński - Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Rober Firkowski - Prezes Zarządu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Krzysztof Krawczyk - Prezes Zarządu Eko Industrie Sp. z o.o. Słupsk
 • Piotr Huzar - Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Andrzej Mielcarek - Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
 • Grzegorz Sobański - Manager zarządzający SOBANSCY

 • 12.00 - 12.15 Przerwa 

  12.15 - 13.15 PANEL III Innowacyjne podejście do konkurencyjności Pomorza Środkowego moderator- dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

  • Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupsk 
  • Ryszard Sylka - Burmistrz Miasta Bytów 
  • Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka 
  • Arkadiusz Borysiewicz - Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska 
  • Romuald Sobieralski - Przewodniczący Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
  • Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz - Politechnika Koszalińska 
  • Patrycjusz Zarębski - Politechnika Koszalińska
  13.15 - 13.30 Podsumowanie konferencji - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
  13.30 - 14.00 Lunch

  Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu "Dialog".

  Dołącz do wydarzenia

  Dołącz do wydarzenia
    Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
    bezpłatny
  już niedostępne -