Zarządzanie Nauka i Edukacja Kursy online

Specjalista HR

location icon
online
calendar icon
Od 30 kwi 19:00 do 30 kwi 19:00

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE.  DOSTĘP OTRZYMASZ DO DWÓCH GODZIN OD ZAKUPU

Czym się różni bilet promocyjny od normalnego?

Jeśli widzisz dostępny bilet promocyjny to nie zastanawiaj się długo :) Otrzymasz pełnowartościowe szkolenie w niższej cenie :) Pula biletów promocyjnych jest ograniczona.

Potrzebujesz faktury proforma? - napisz biuro@hrway.pl

Jak wygląda szkolenie?

W ciągu kilku godzin od zakupu na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzymasz ode mnie link do materiałów szkoleniowych (ok. 500 min. nagrań)


Pamiętaj, że zawsze uczysz się kiedy chcesz - nie wymagamy obecności konkretnego dnia i konkretnej godzinie.

Dodatkowo raz w tygodniu organizujemy webinary szkoleniowe, które są uzupełnieniem materiału szkoleniowego.

Oddaję kurs w Twoje ręce i tylko od Ciebie zależy,czy przejdziesz go w 3 dni, czy w 3 miesiące. Po zgłoszeniu zakończenia kursu wysyłam imienny certyfikat (na wskazany przez Ciebie adres lub mailem)

W mailu otrzymasz plan szkolenia z dostępem do filmów szkoleniowych 

Dodatkowo mailem otrzymasz pakiet uczestnika - podręcznik oraz materiały dodatkowe omawiane na szkoleniu

Masz dodatkowe pytania? - Napisz biuro@hrway.pl


Co dostaniesz?

- dostęp do szkolenia na okres 180 dni ( 6 miesięcy) - linki do  filmów szkoleniowych otrzymasz bezpośrednio na swój adres mail przez co nie tracisz czasu na logowanie się na platformę.

- certyfikat po ukończeniu pełnego szkolenia (certyfikat NIE ZAWIERA informacji, że szkolenie odbyło się w formie online)

- ciągły kontakt z prowadzącym szkolenie

- udział w specjalnych webinarach HR WAY Kontakt mail - biuro@hrway.pl lub telefonicznie - 500-75-32-79 

Zapraszamy do nas na FB https://www.facebook.com/hrwaykarolinakrzyzaniak/


Data szkolenia jest planowanym terminem zakończenia sprzedaży - szkolenie jest dostępne i uczestnik otrzyma dostęp online do dwóch godzin po dokonaniu zakupu.


Program szkolenia "Specjalista ds. HR"


WPROWADZENIE:

1. Po co firmom HR ? Skąd się wziął HR? Zadania pracownika działu HR

2. Różne stanowiska pracy w działach HR
3. HR Business Partner  - rola i zadania w organizacji. Kompetencje HR Business Partnera

BUDOWANIE PARTNERSTWA W OBSZARZE HR 

1. Strategia personalna a strategia firmy

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI  W ORGANIZACJI

1. Pojęcie kompetencji

2. Kompetencje firmowe, stanowiskowe

3. Przegląd najważniejszych kompetencji

4. Księga kompetencji

5. Opisy stanowisk pracy

REKRUTACJA i SELEKCJA 

1. Modele polityki rekrutacyjnej w firmie

2. Kanały poszukiwanego kandydata

3. Scenariusze rozmów rekrutacyjnych

4. Employer branding w rekrutacji

5. Prawne aspekty rekrutacji

6. Onboarding (adaptacja)

7. Podstawy administracji personalnej.

MOTYWOWANIE

1. Budowanie satysfakcji i zaangażowania

2. Badanie satysfakcji

3. Badanie zaangażowania

OCENA I ROZWÓJ 

1. Rodzaje ocen

2. Błędy w procesie oceny

3. Przygotowanie do rozmów oceniających

4. Projektowanie działań rozwojowych po ocenie 

ODEJŚCIE PRACOWNIKA z FIRMY

1. Odejście z inicjatywy pracownika

2. Odejście z inicjatywy pracodawcy

BADANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ w OBSZARZE HR

1. Wskaźniki w HR

2. Benchmark

3. Badanie efektywności działań rozwojowych

4. Kluczowe wskaźniki efektywności  pracowników ( KPI)

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ W HR?

1. Jak szukać pracy w HR bez doświadczenia?

2. Źródła poszukiwania pracy w HR

PODSTAWY ADMINISTRACJI PERSONALNEJ


Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia


Poniżej wybrane opinie uczestników szkoleń z obszaru HR realizowanych przez HR WAY


Pozostałe opinie na stronie HR WAY na facebooku

https://www.facebook.com/hrwaykarolinakrzyzaniak/

Trener - Prowadzący Karolina Krzyżaniak

HR interim menedżer, pracuje z organizacjami w procesie wdrożenia polityki HR w przedsiębiorstwach, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na różne poziomy stanowisk, jej szczególnym obszarem zainteresowań jest wdrażanie modeli zarządzania kompetencjami w firmach sektora MŚP. Certyfikowany trener biznesu. Właściciel firmy szkoleniowej HR WAY.
Regulamin szkoleń online organizowanych przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak 1.Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Krzyżaniak prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą:. HR WAY Karolina Krzyżaniak ulica Grabowa 2/4 85-601 Bydgoszcz NIP 554 249 79 85 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności, wystawienie dokumentów księgowych. 3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być, w przypadku kontroli podatkowej lub innych urzędowych kontroli prowadzonych na podstawie przepisów prawa: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty. 4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 6. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 7. W momencie zakupu szkolenia oświadczam, że chcę natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi i rozumiem, że nie będę mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm. 8. W ramach dokonanej opłaty szkoleniowej uczestnik szkolenia w ciągu maksymalnie 12 godzin otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych. Dostęp ten będzie aktywny przez 180 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 9. W momencie zakończenia szkolenia uczestnik zgłasza zakończenie szkolenia na adres biuro@hrway.pl, a organizator przesyła uczestnikowi w ciągu 7 dni certyfikat ukończenia szkolenia (w sposób ustalony między stronami). 10. Udostępnione materiały są przeznaczone tylko dla uczestnika szkolenia (z wyłączeniem materiałów przekazanych w drodze mailowej) Powielanie, udostępnianie (również w social mediach), przekazywanie materiałów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego szkolenie. W przypadku naruszenia zakazu organizator ma prawo do roszczenia w wysokości dziesięciokrotności zakupionego biletu szkoleniowego. 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Specjalista HR - BILET PROMOCYJNY (szkolenie, certyfikat, dostęp do webinarów) - OSTATNIE WOLNE MIEJSCE
już niedostępne 249,00 zł -
  Specjalista HR - (szkolenie, certyfikat, dostęp do webinarów)
już niedostępne 397,00 zł -