premiera musicalu oryginalnego # / premiere of an original musical #

location icon
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Żubardzka 2a, łódź
calendar icon
Od 16 cze 19:00 do 16 cze 20:00
ticket icon
Od 20,00 zł

--- for English scroll down --- 


Broadway Across Borders w Polsce. Premiera musicalu oryginalnego #  z udziałem młodych polskich artystów i artystek


# - oryginalny musical


Reżyseria: Aaron Thielen

Kierownictwo muzyczne: Ryan T. Nelson

Muzyka, teksty i koordynacja muzyczna: Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon

Mentoring i konsultacja produkcyjna i prowadzenie warsztatów: Łukasz Czyż, Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon 

Obsada: Marcelina Budz, Marta Bykowska, Alina Chybalska, Aneta Ćmiel, Maksymilian Deja, Katarzyna Dominiak, Karina Maria Giemza, Zuzanna Glądys, Adrianna Hanslik, Marta Jarmuszczak, Agata Kądzielawa, Karolina Kijak, Aneta Koprowska, Maja Korbiel, Wiktoria Krakowska, Maria Majewska, Zofia Marcinkowska, Julia Maszczak, Kamila Najduk, Krzysztof Neldner, Kamil Olczyk, Zofia Pacholczak, Paulina Pytlak, Łukasz Radlak, Andrzej Rassek, Julia Sekulska, Jakub Stryczyński, Karolina Szeleś, Martyna Temporowicz-Gudajczyk, Laura Walczak, Tomasz Wierzba

Reżyseria świateł: Ewa Garniec 

Wizualizacje: Lulu Zubczyńska


O MUSICALU: 


Aaron Thielen i Ryan T. Nelson, twórcy organizacji Broadway Across Borders tworzą ze studentami i studentkami trzech polskich uczelni artystycznych i uznanymi artystami i artystkami młodego pokolenia nowy musical #.

Punktem wyjścia do pracy i przygotowania repertuaru były tematy aktualne i ważne dla młodych osób w Polsce. Światowa premiera musicalu składającego się z oryginalnych utworów powstałych podczas projektu odbędzie się w czerwcu w Łodzi.

Broadway Across Borders z siedzibą w Chicago to organizacja realizująca projekty wymiany artystycznej łączące artystów teatru muzycznego w krajach takich jak Bośnia i Hercegowina, Polska, Serbia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Pierwsze dwa projekty odbyły się w Bośni i Hercegowinie we współpracy z Ambasadą USA w Sarajewie. Tak narodził się BiH Broadway. Podczas pandemii BaB współpracowało z młodymi artystami z wielu krajów, aby stworzyć pierwszą międzynarodową wirtualną produkcję broadwayowskiego hitu Spring Awakening, a także dwa oryginalne dziesięciominutowe musicale. Teraz Ambasada USA w Warszawie zaprosiła Broadway Across Borders do pracy z utalentowanymi studentami w Polsce.

Aaron Thielen od trzech dekad pracuje jako aktor, reżyser, choreograf oraz scenarzysta teatralny, przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego Marriott Theatre w Chicago, skupiając się na tworzeniu premier oryginalnych musicali. Ryan T. Nelson jest profesorem teatru muzycznego na Northwestern University. Nadzoruje produkcje musicalowe w Wirtz Center for the Performing Arts, jest także dyrektorem muzycznym Marriott Theatre w Chicago. 

Artyści tworzący Broadway Across Borders wierzą, że teatr muzyczny, na wskroś amerykańska forma sztuki, wykracza poza języki i narodowości i stanowi potężne narzędzie do eliminowania uprzedzeń i dyskryminacji oraz wspierania wspieranie poszanowania i ochrony praw człowieka.

W musicalu # wezmą udział studenci i studentki trzech polskich uczelni artystycznych: Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Młodzi artyści i artystki są wspierani przez Agę Ozon, Adriana Kierońskiego, Gosię Lipkę oraz Łukasza Czyża, którzy brali udział w poprzednich projektach Broadway Across Borders.

W listopadzie odbyły się warsztaty musicalowe z Ryanem T. Nelsonem w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, będące pierwszym etapem przygotowań. Kolejne warsztaty w trzech miastach z Aaronem Thielenem i Ryanem T. Nelsonem odbyły się w marcu. W czerwcu wszyscy artyści spotkają się w Łodzi podczas tygodnia prób do światowej premiery oryginalnego musicalu, którego jedyny pokaz odbędzie się 16 czerwca w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej.

Elizabeth Blumenthal, zastępczyni attaché ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie powiedziała: "Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki jest zachwycona mogąc łączyć tych utalentowanych młodych polskich artystów z amerykańskimi profesjonalistami z Broadway Across Borders we wspólnych poszukiwaniach sposobów w jaki teatr muzyczny może badać problemy społeczne. Czekamy z ciekawością, by zobaczyć co razem stworzą."Produkcja: Broadway Across Borders

Produkcja wykonawcza: Materia

Projekt finansowany jest przez Ambasadę USA w Warszawie

Partnerzy:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu


KIEDY: piątek 16 czerwca o godzinie 19:00

GDZIE: Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Żubardzka 2a 

Informacje: www.materialodz.pl/broadway-across-borders


DOSTĘPNOŚĆ

Budynek jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Spektakl nie zawiera scen nagości, stroboskopu

Spektakl w języku polskim 


OGRANICZENIA WIEKOWE

Z uwagi na poruszaną tematykę, sugerowany wiek widzów to 13+ 

_________________________________________________

Broadway Across Borders in Poland. The premiere of an original musical # with young polish artists


# - an original musical


Director: Aaron Thielen

Music director: Ryan T. Nelson

Music, lyrics and music coordination: Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon

Mentors, production consultants: Łukasz Czyż, Adrian Kieroński, Gosia Lipka, Aga Ozon

Artists: Marcelina Budz, Marta Bykowska, Alina Chybalska, Aneta Ćmiel, Maksymilian Deja, Katarzyna Dominiak, Karina Maria Giemza, Zuzanna Glądys, Adrianna Hanslik, Marta Jarmuszczak, Agata Kądzielawa, Karolina Kijak, Aneta Koprowska, Maja Korbiel, Wiktoria Krakowska, Maria Majewska, Zofia Marcinkowska, Julia Maszczak, Kamila Najduk, Krzysztof Neldner, Kamil Olczyk, Zofia Pacholczak, Paulina Pytlak, Łukasz Radlak, Andrzej Rassek, Julia Sekulska, Jakub Stryczyński, Karolina Szeleś, Martyna Temporowicz-Gudajczyk, Laura Walczak, Tomasz Wierzba

Lighting Design: Ewa Garniec

Visuals: Lulu Zubczyńska


ABOUT THE MUSICAL


Aaron Thielen and Ryan T. Nelson, the founders of the Broadway Across Borders, will create an original musical # with students of three Polish art schools and recognized artists of the young generation. The starting point for the creative work and preparation of the repertoire are the themes and issues important to young people in Poland. The world premiere of the original musical consisting of new songs created during the project will take place in June in Łódź.

Broadway Across Borders is a Chicago-based organization that implements art exchange projects connecting musical theatre artists in countries such as Bosnia and Herzegovina, Poland, Serbia, Germany and the United States. Their first two projects took place in Bosnia and Herzegovina where they worked with the U.S. Embassy in Sarajevo. This is how BiH Broadway was born. During the pandemic, they worked with young artists from multiple countries to create the first international virtual production of the Broadway hit Spring Awakening, as well as two original ten-minute musicals. Now the U.S. Embassy in Warsaw has invited these American artists to work with the talented students here in Poland.

For the past 30 years Aaron Thielen has been working professionally as an actor, director, choreographer, writer, and for the past 17 years the Artistic Director at the Marriott Theatre in Chicago IL, that focuses on producing, creating, and developing musicals. Dr Ryan T. Nelson is an Associate Professor of Instruction in Music Theatre at Northwestern University. He supervises musical productions in the Wirtz Center for the Performing Arts. He is also the Music Supervisor/Resident Music Director at the Marriott Theatre in Chicago.

The artists behind Broadway Across Borders believe that musical theatre, the quintessential American art form, transcends languages and nationalities. It is an incredibly powerful tool for building bridges between people to eliminate prejudice and discrimination and further human rights.

Students of the three arts schools will take part in this unique project, including The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, The Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań and The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź. Young artists are mentored by Broadway Across Borders alumni artists: Aga Ozon, Adrian Kieroński, Gosia Lipka and Łukasz Czyż.

In November, students worked for a week with Ryan Nelson in Warsaw, Poznań and Łódź. The next three workshops with Aaron Thielen and Ryan T. Nelson were held in March. In June everyone will meet in Łódź during a week of rehearsals to prepare for the world premiere, planned for June 16th in the Concert Hall of the Academy of Music in Łódź.

Elizabeth Blumenthal, Deputy Cultural Attaché at the U.S. Embassy in Warsaw, says, "The U.S. Embassy is delighted to have the opportunity to bring together these talented young Polish artists to work with American theater professionals from Broadway Across Borders and find ways to use musical theater to explore social issues. We can't wait to see what they create together."


Production: Broadway Across Borders

Executive production: Materia

The project is financed by the US Embassy in Warsaw

Partners:

The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw

The Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań

The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź


Premiere: June 16th at 7 PM in the Concert Hall of the Academy of Music in Łódź, ul. Żubardzka 2a

More information: www.materialodz.pl/broadway-across-borders


ACCESSIBILITY 

The building is fully adapted for people with physical disabilities

The performance does not contain nudity or stroboscope scenes

Performance in Polish language 


AGE RESTRICTIONS
Due to the themes of the musical, the suggested age of viewers is 13+

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  BILET NORMALNY - regular price ticket / - oryginalny musical
już niedostępne 40,00 zł -
BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE
- osobom uczącym się i studiującym oraz doktorantom/kom
- osobom z niepełnosprawnością
- osobom po 60 roku życia

REDUCED TICKET IS FOR
- students
- persons with disabilities
- persons aged 60 years and older
BILET ULGOWY - reduced-price ticket / - oryginalny musical

BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE
- osobom uczącym się i studiującym oraz doktorantom/kom
- osobom z niepełnosprawnością
- osobom po 60 roku życia

REDUCED TICKET IS FOR
- students
- persons with disabilities
- persons aged 60 years and older

już niedostępne 20,00 zł -