Rachunkowość i Księgowość

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu: 121101)

location icon
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa Kraków
calendar icon
Od 17 paź 9:00 do 17 paź 9:00
ticket icon
Od 2 185,00 zł


POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ! 
Naucz się ZARZĄDZANIA RACHUNKOWOŚCIĄ I EFEKTYWNEJ ANALIZY.
Zdobądź CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU oraz ZAŚWIADCZENIE MEN!POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program

I. Zaawansowana rachunkowość finansowa - budowa polityki rachunkowości; wycena aktywów i pasywów, podatek odroczony, ceny transferowe, likwidacja spółek, rezerwy, kontrakty długoterminowe - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Dokumentacja polityki rachunkowości, wycena aktywów i pasywów; kontrakty długoterminowe
 • Dyrektywy UE, ich wpływ na rozliczanie podatków (VAT; schematy podatkowe)
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • Odroczony podatek dochodowy
 • Likwidacja spółek, ceny transferowe
 • Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe z uwzględnieniem skutków podatkowych

II. Prawo podatkowe i gospodarcze z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 16 godzin zajęć z doradcą podatkowym

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji, praktyczne przykłady
 • Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnego orzecznictwa, praktyczne przykłady
 • Prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
 • Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe
 • Ordynacja podatkowa
 • Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktycznym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej

III. Efektywne analizy finansowe i controlling w rachunkowości - 16 godzin lekcyjnych z analitykiem finansowym

 • Controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Metodologia analizy
 • Analiza ryzyka
 • Definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza potencjału strategicznego firmy, analiza konkurencji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu

IV. Rachunkowość zarządcza - 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Koszt i jego rodzaje
 • Rola rachunkowości zarządczej
 • Modele kalkulacji kosztów: prosta i doliczeniowa
 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 • Kalkulacja kosztu utraconych korzyści
 • Analiza progu rentowności (produkcja, usługi)
 • Analiza kosztu roboczogodziny

V. Nowoczesny rachunek kosztów - 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach usługowych
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Rachunek kosztów działań ABC
 • Rachunek kosztów jakości

VI. Sprawozdania finansowe i ich konsolidacja - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Sprawozdanie finansowe jednostki - charakterystyka
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności
 • Najważniejsze informacje związane z konsolidacją sprawozdań finansowychTEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

 • jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (TO NIE JEST WYMÓG - WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ)
 • pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym
 • masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu,umiejętnie kierować jej finansami
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 


JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN wg. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

CZEGO PRAKTYCZNIE NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE?

 •  Dzięki zajęciom poznasz krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Dowiesz się, jak właściwie ORGANIZOWAĆ RACHUNKOWOŚĆ jednostki i skutecznie prowadzić jej kontrolę.
 •  Zrozumiesz istotę odroczonego podatku dochodowego i nauczysz się wykonywać WYCENĘ składników aktywów
  (z uwzględnieniem skutków podatkowych).
 •  Po zajęciach będziesz umieć ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia związane z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ, kapitały (fundusze) własne oraz zobowiązania, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe.
 • Nauczysz się wyciągać odpowiednie WNIOSKI i optymalizować przyszłe działania finansowe.
 • Będziesz potrafić sporządzać SPRAWOZDANIA FINANSOWE i zrozumiesz zasady ich konsolidacji.
 • Poznasz możliwości RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Dowiesz się, jak ujmuje ona koszty, jaka jest jej rola, modele, jak dokonuje się kalkulacji i analiz. Zrozumiesz czym się różnią: kapitały (fundusze) własne oraz zobowiązania, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe.
 • Na kursie dowiesz się, jak sporządza się NOWOCZESNY RACHUNEK KOSZTÓW (wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia, rachunek kosztów działań ABC, rachunek kosztów jakości).
 • Nauczysz się prowadzenia EFEKTYWNYCH ANALIZ FINANSOWYCH. Dowiesz się, czym jest controlling i jakie ma wykorzystanie w rachunkowości. Zdobędziesz umiejętność dokonywania analiz sprawozdań finansowych. Nauczysz się dokonywania analizy RYZYKA, analizy WSKAŹNIKOWEJ, analizy potencjału strategicznego firmy, analiza kluczowych czynników sukcesu, analizy konkurencji, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę na temat tego, jk osiągnąć PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU.
 • Dokładnie poznasz PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO oraz ordynacji podatkowej. Dowiesz się, jaki jest stan aktualnego orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatki CIT, PIT, VAT. Poznasz prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych oraz prawo karne skarbowe. Nauczysz się procedur postępowania podatkowego i poruszania się w obszarze kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego w praktycznym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 • Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRM i kierowania ich księgowością.

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study
i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. 


JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?


OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM

W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.


30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.


SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%

Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 400 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).


INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć.


ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: 
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH:

17-18.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
24-25.10.2020 r. w godz. 09.00-15.00
07-08.11.2020 r. w godz. 09.00-15.00
14-15.11.2020 r. w godz. 09.00-15.00
21-22.11.2020 r. w godz. 09.00-15.00


Egzamin odbędzie się: 22.11.2020 r. o godz. 14.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.


..zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu: 121101)
16 października 2020, 14:00 2 185,00 zł