FARMY FOTOWOLTAICZNE

location icon
Online
calendar icon
Od 25 sty 9:00 do 25 sty 9:00

Zapraszamy na szkolenie dla inwestorów w zakresie farm fotowoltaicznych dla osób prywatnych oraz firm.
Uczestnicy szkolenia poznają proces inwestycyjny, regulacje prawne, modele biznesowe oraz systemy wsparcia instalacji PV i sposoby finansowania w zakresie farm fotowoltaicznych.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Uwarunkowania prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

1. Perspektywy rozwoju, aktualna polityka i zakres prawodawstwa w zakresie instalacji farm fotowoltaicznych w Polsce.

2. Krajowe regulacje prawne i zmiany przepisów w zakresie rozwoju fotowoltaiki i inwestowania w odnawialne źródła energii.


II.
Rodzaje inwestycji fotowoltaicznych

   👉Projekty off-site- opis, charakterystyka

   👉Projekty on-site - opis, charakterystyka

   👉Uregulowania prawne i regulacyjne


III. Przebieg procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne
   
   👉Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing).

   👉Niezbędne decyzje i czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy).

   👉Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie).

   👉 Pozwolenie na budowę (właściwe organy, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty w tym projekt budowalny, uzgodnienia z innymi organami i podmiotami).

   👉Budowa i uruchomienie instalacji PV


IV.
Przebieg procesu budowy farm fotowoltaicznych

   👉Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy farmy fotowoltaicznej.

   👉Analiza inwestycyjna i symulacje stopy zwrotu z farm fotowoltaicznych


V. Instalacje fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej

   👉Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (rodzaje niezbędnych umów, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).
   👉Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument indywidualny i biznesowy).
   👉 Instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia oraz szczególne wymogi w tym zakresie
   👉Ceny referencyjne, szanse i ryzyka fotowoltaiki (w tym zmiany w zakresie spółdzielni/klastrów PV)


VI. Koncesje na wytwarzanie energii oraz kontraktowanie dostaw energii.

   👉Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (kiedy, kto musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).
   👉 Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o Corporate PPA.


VII. Pozyskiwanie gruntów pod farmy. 

   👉Rodzaje gruntów, na których można budować farmę PV.
   👉Metody pozyskiwania gruntów pod budowę farm PV.
   👉Uwarunkowania prawne i finansowe pozyskiwania gruntów pod budowę farm PV.
   👉 Szczegółowe parametry gruntów, na których można budować farmy PV, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów rolnych.
   👉 Metody oceny i źródła pozyskiwania informacji nt. gruntów.


Kilka ważnych infirmacji:

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat❗
Link dostępowy wysyłamy przed szkoleniem 💻
Szkolenie odbywa się w formie zdalnej w godzinach 9:00 - 15:00 🕒
Cena szkolenia to 800 zł netto + 23%VAT 💰
Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2022 r.*


Aby wziąć udział w szkoleniu:

💬 napisz do nas wiadomość prywatną lub
📨 e-mail: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl
📞 zadzwoń: 533 593 228

*Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE- FARMY FOTOWOLTAICZNE Przebieg procesu inwestycyjnego, procesu budowy, analiza modeli biznesowych oraz finansowania. 25.1.2022
już niedostępne 984,00 zł -