FARMY FOTOWOLTAICZNE Przebieg procesu inwestycyjnego, procesu budowy, analiza modeli biznesowych oraz finansowania. 16.11.2021

location icon
Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Gospodarcza 24, Oświęcim
calendar icon
Od 16 lis 9:00 do 16 lis 9:00
ticket icon
Od 1 107,00 zł

Szkolenie dla inwestorów w zakresie farm fotowoltaicznych dla osób prywatnych oraz firm.

Uczestnicy szkolenia poznają proces inwestycyjny, regulacje prawne, modele biznesowe oraz systemy wsparcia instalacji PV i sposoby finansowania w zakresie farm fotowoltaicznych.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Uwarunkowania prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

1.Perspektywy rozwoju, aktualna polityka i zakres prawodawstwa w zakresie instalacji farm fotowoltaicznych w Polsce.

2.Krajowe regulacje prawne i zmiany przepisów w zakresie rozwoju fotowoltaiki i inwestowania w odnawialne źródła energii.

II. Rodzaje inwestycji fotowoltaicznych

 • 1.Projekty off-site- opis, charakterystyka
 • 2.Projekty on-site - opis, charakterystyka
 • 3.Uregulowania prawne i regulacyjne

III. Przebieg procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne.

 • 1.Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing).
 • 2.Niezbędne decyzje i czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy).
 • 3.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie).
 • 4.Pozwolenie na budowę (właściwe organy, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty w tym projekt budowalny, uzgodnienia z innymi organami i podmiotami).
 • 5.Budowa i uruchomienie instalacji PV

IV. Przebieg procesu budowy farm fotowoltaicznych

1.Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy farmy fotowoltaicznej.

2.Analiza inwestycyjna i symulacje stopy zwrotu z farm fotowoltaicznych

V. Instalacje fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej

 • 1.Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (rodzaje niezbędnych umów, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).
 • 2.Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument indywidualny i biznesowy).
 • 3.Instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia oraz szczególne wymogi w tym zakresie
 • 4.Ceny referencyjne, szanse i ryzyka fotowoltaiki (w tym zmiany w zakresie spółdzielni/klastrów PV)

VI. Koncesje na wytwarzanie energii oraz kontraktowanie dostaw energii.

 • 1.Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (kiedy, kto musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).
 • 2.Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o Corporate PPA.

VII. Pozyskiwanie gruntów pod farmy.

1. Rodzaje gruntów, na których można budować farmę PV.
2. Metody pozyskiwania gruntów pod budowę farm PV.
3. Uwarunkowania prawne i finansowe pozyskiwania gruntów pod budowę farm PV.
4. Szczegółowe parametry gruntów, na których można budować farmy PV, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów rolnych.
5. Metody oceny i źródła pozyskiwania informacji nt. gruntów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat.


Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej w Oświęcimiu.

Miejsce szkolenia: Oświęcim, ul. Gospodarcza 24, I piętro sala konferencyjna.

W godzinach 9:00 - 16:00

Cena szkolenia to 900 zł netto + 23%VAT

Cena uwzględnia catering w postaci barku kawowego, obiadu dwudaniowego oraz napojów (kawa, herbata, woda, soki) oraz materiały szkoleniowe.

Najbliższe szkolenie:

16 listopada 2021 r.*Aby wziąć udział w szkoleniu:
💬 napisz do nas wiadomość prywatną lub
📨 e-mail: kinga.danek@szkoleniaoze.com.pl
📞 zadzwoń: 533 593 228

*Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE- FARMY FOTOWOLTAICZNE Przebieg procesu inwestycyjnego, procesu budowy, analiza modeli biznesowych oraz finansowania. 16.11.2021
już niedostępne 1 107,00 zł -