Zaproszenie na spotkanie miesięczne Europa Forum - Monatstreffen Europa Forum

location icon
Hewlett Packard Enterprise Global Business Center / Pl. Dominikański - Gebäude A 1 | 5. Etage, Saal Gold & Platinum ul. ks. Piotra Skargi 1, Wrocław
calendar icon
Od 26 wrz 18:00 do 26 wrz 21:00

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie wrześniowe na temat:

CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w dużym i małym przedsiębiorstwie

- korzyści dla pracodawcy, pracownika i społeczności lokalnej. Dobre praktyki z polskiego i niemieckiego rynku pracy.


Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 września 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie firmy członkowskiej EUROPA FORUM:

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center

Pl. Dominikański - Budynek A 1 | 5 piętro sala Gold & Platinum / ul. ks. Piotra Skargi 1 | 50-082 Wrocław

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM


Tematem przewodnim wydarzenia będzie CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz oraz jej wpływ na rozwój firmy i rozwój lokalny.

Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Potwierdza to najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy liczba działań firm przekroczyła 1000, a w tym roku liczba ta sięgnęła ponad 1500.

Jak realizować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu ("CSR") w dużym i małym przedsiębiorstwie, z korzyściami dla społeczności, pracowników oraz pracodawcy - dobre praktyki z polskiego i niemieckiego rynku na przykładzie firm: Hewlett Packard Enterprise i Stadtwerke Görlitz oraz Horsh.

Nasi eksperci wyjaśnią nam jak biznes może wspierać strefę aktywności obywatelskiej, czyli współpraca z podmiotami ekonomii społecznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki prowadzone w dziedzinie CSR w firmie Hewlett Packard Enterprise na poziomie lokalnym, bazując na globalnej strategii ujętej w ramach Programu "HPE Gives", mające na celu aktywizację pracowników w sferze szerokopojętego pomagania. W prezentacji pokazane zostaną inicjatywy realizowane przez Wrocławskie Centrum HPE z uwzględnieniem ich różnorodności, skali, beneficjentów i rezultatów społecznych. Swoimi doświadczeniami wdrożeń działań w obszarze CSR na rynku niemieckim podzieli się Stadtwerke Görlitz AG, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Görlitz.

Podczas spotkania dowiemy się jak firma może osiągnąć znaczące sukcesy w obszarze CSR przy minimalnym wkładzie finansowym w realizację aktywności CSR. Nasi eksperci z Firmy Horsh przybliżą, jakie obecnie są korzyści podatkowe dla przedsiębiorców wspierających działalność charytatywną.

Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe
przy drobnej przekąsce i lampce wina.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 24 września 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zumEF-Monatstreffen im September ein, welches wir dem Thema widmen:

CSR - Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung in einem Großunternehmen und Kleinunternehmen

- Nutzen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die lokale Öffentlichkeit.

Gute Praxis auf dem polnischen und deutschen Arbeitsmarkt.


Das Treffen findet statt:

am Donnerstag, den 26. September 2019 um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten von:

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center

Pl. Dominikański - Gebäude A 1 | 5. Etage, Saal Gold & Platinum / ul. ks. Piotra Skargi 1 | 50-082 Wrocław


Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Leitthema der Veranstaltung werden CSR - Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung und deren Einfluss auf die Entwicklung eines Unternehmens und die Entwicklung des lokalen Marktes sein.

Immer mehr Unternehmen implementieren und realisieren Maßnahmen im Bereich der Unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility - CSR). Dies bestätigt die neueste Ausgabe der Veröffentlichung des CSR-Forums (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), der Bericht "Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in Polen. Gute Praxis". In der vorjährigen Ausgabe des Berichts überschritt erstmals die Anzahl dieser Maßnahmen der Unternehmen 1000, während es in diesem Jahr über 1500 waren.

Wie wird Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ("CSR") in einem Großunternehmen und Kleinunternehmen zum Nutzen der Öffentlichkeit, der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers umgesetzt - gute Praxis am polnischen und deutschen Markt am Beispiel der Unternehmen: Hewlett Packard Enterprise, Stadtwerke Görlitz und Horsh.

Unsere Experten erklären uns, wie die Unternehmen den Bereich der Aktivitäten der Öffentlichkeit unterstützen können, das heißt die Zusammenarbeit mit Rechtsträgern der Sozialwirtschaft.

Vorgestellt wird während des Treffens die Gute Praxis im Bereich CSR in dem Unternehmen Hewlett Packard Enterprise auf lokaler Ebene, basierend auf der globalen Strategie, die im Rahmen des Programms "HPE Gives" erfasst ist, die die Aktivierung der Arbeitnehmer im Bereich der Unterstützung im weiteren Sinne zum Ziel hat. Die Präsentation umfasst Initiativen, die vom Breslauer HPE-Zentrum realisiert werden, wobei deren Vielfalt, Umfang, Begünstigte und gesellschaftliche Resultate berücksichtigt werden. Die Stadtwerke Görlitz AG wird ihre Erfahrungen in der Implementierung von CSR-Maßnahmen am deutschen Markt vorstellen.

Während des Treffens werden wir erfahren, wie ein Unternehmen wesentliche Erfolge im CSR-Bereich mit minimalem finanziellem Einsatz für die Realisierung von CSR-Aktivitäten erzielen kann. Unsere Experten der Firma Horsh werden erörtern, welche steuerlichen Vorteile derzeit für Unternehmen bestehen, die eine karitative Tätigkeit unterstützen.

Im Anschluss an unser Treffen laden wir Sie gerne traditionell zu einem Get-together bei Wein und Imbiss ein.

Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir bis spätestens, 24.09.2019.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla nie członków EF - Eintrittskarte für NICHT EF Mitglieder (bilet płatny)
już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet wstępu dla członków EF i Partnerów - Eintrittskarte für EF Mitglieder und Partner
już niedostępne bezpłatny -