Biznes i Przedsiędsiębiorczość Komunikacja i wystąpienia publiczne Zarządzanie Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Sport Polityka i Gospodarka Rodzina i relacje międzyludzkie

Efektywna Praca Zdalna i Home Office w Nowej, Zmiennej Rzeczywistości [SZKOLENIE STACJONARNE]

location icon
Hotel HP Park Poznań ul. abpa A. Baraniaka 77, Poznań
calendar icon
Od 11 sie 10:00 do 12 sie 17:00
ticket icon
Od 1 832,70 zł

Koronawirus COVID-19 zmienia świat, pracę i życie ludzi na całym świecie. Zmusił wiele firm i tysiące pracowników do zmiany sposobu pracy a praca zdalna na odległość stała się normą.

Efektywna Praca Zdalna i Home Office w Nowej, Zmiennej Rzeczywistości, to szkolenie dla osób, które zostały postawione w sytuacji zmiany i muszą nauczyć się pracować zdalnie na odległość oraz reagować na zmiany celów, priorytetów i potrafić się do nich dostosować.

Sytuacja ta wymaga poznania nowych sposobów na przepływ pracy i komunikację na odległość oraz wykształcenia nowych umiejętności zarządzania sobą w czasie.

PRACA ZDALNA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 • Największe wyzwania i problemy  w pracy na home office
 • Obowiązki pracownika w  pracy z domu
 • Rola odpowiedzialności i zaufania w pracy z domu
 • Proaktywność i reaktywność w pracy zdalnej

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA MIEJSCA DO PRACY 

 • Organizacja przestrzeni do pracy w domu
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Ergonomia pracy - najważniejsze zasady
 • Bezpieczeństwo danych i informacji

PRACA W DOMU I DOMOWNICY

 • Ustalenie "zasad gry" z domownikami
 • Komunikacja w rodzinie
 • Konflikty i trudne rozmowy
 • Radzenie sobie ze stresem i izolacją społeczną

KOMUNIKACJA W PRACY ZDALNEJ

 • Ustalanie zasad i reguł pracy zdalnej z szefem i współpracownikami
 • Komunikacja synchroniczna i  asynchroniczna
 • Kanały, procesy i narzędzia  efektywnej komunikacji zdalnej
 • Piramida komumikacji w zespole rozproszonym
 • Bariery komunikacji wirtualnej - jak sobie z nimi radzić?
 • Zasady skutecznej komunikacji pisemnej
 • Efektywne spotkania online
 • Efektywna współpraca w zespole rozproszonym -  złote zasady

ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI

 • Planowanie własnej pracy i listy zadań
 • Proste wyznaczanie priorytetów dziennych i tygodniowych
 • Krzywa wydajności w pracy na home office
 • 6 typów czasu w pracy zdalnej
 • Zarządzanie czasem i efektywna praca z kalendarzem
 • Planowanie dnia i tygodnia pracy

PRACA W SKUPIENIU I SAMODYSCYPLINA 

 • Dystraktory i złodzieje czasu w pracy zdalnej na home office
 • Krzywa zakłóceń w pracy na home office
 • Praca w skupieniu i koncentracja na zadaniu - metody i pomocne narzędzia
 • Komunikowanie statusów  zajętości i dostępności

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WORK LIFE BALANCE

 • Work Life Balance w pracy na home office
 • 4 obszary odnowy i równowagi
 • 5 źródeł energii
 • Odwrócony harmonogram
 • Rutyny, nawyki i rytuały w pracy zdalnej

SESJA Q&A - PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podsumowanie szkolenia 
 • Sesja pytań i odpowiedzi
INNE KOMPLEMENTARNE SZKOLENIA: 
 

TRENER PROWADZĄCY NA ŻYWO

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 

WIEDZA 

 • Ma wiedzę na temat wyzwań, barier i ograniczeń w pracy zdalnej i wie, jak sobie z nimi radzić 
 • Zna narzędzia i aplikacje wspierające pracę zdalną 
 • Zna metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie 
 • Wie jak zadbać o bezpieczeństwo danych i ochronę informacji w pracy zdalnej 
 • Wie jak dbać o work life balance i bycie efektywnym przez długi czas

UMIEJĘTNOŚCI 

 • Potrafi zaplanować efektywną przestrzeń do pracy i ergonomiczne stanowisko pracy 
 • Umie zawrzeć kontrakt na pracę zdalną z domownikami, przełożonym i współpracownikami
 • Potrafi radzić sobie ze złożoną sytuacją związaną w pracy zdalnej z innymi domownikami
 • Planuje pracę zgodnie z celami i priorytetami uzgodnionymi z przełożonym 
 • Skutecznie radzi sobie z dystraktorami i złodziejami czasu na home office 
 • Potrafi pracować w skupieniu i koncentracji 
 • Potrafi skutecznie komunikować się i współpracować zdalnie z zespołem 
 • Kształtuje nawyki i rytuały podnoszące efektywność pracy zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

 • Bierze odpowiedzialność za realizację własnych zadań i komunikację w zespole 
 • Promuje postawę odpowiedzialności i współpracy z innymi członkami zespołu 
 • Przejawia proaktywność i wykazuje się inicjatywą w efektywnej pracy zdalnej


METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej online z wykorzystaniem następujących metod: 
 • Prezentacja - mini wykład interaktywny 
 • Praktyczne przykłady 
 • Dyskusja moderowana 
 • Studium przypadku (case study)
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Pytania i odpowiedzi

Grupa docelowa 

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętność skutecznej pracy zdalnej i home office oraz efektywnego zarządzania sobą w czasie i komunikacji zespołem rozproszonym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT i bezpłatnych aplikacji. 
Szkolenie będzie przydatne szczególnie dla:
 • Pracowników biurowych / umysłowych pracujących zdalnie / home office 
 • Freelancerów
 • Przedsiębiorców i właścicieli firm oraz menadżerów zarządzającymi zespołami rozproszonymi / wirtualnymi (czasowo lub stale) 
 • Menadżerów i członków zespołów projektowych pracujących zdalnie 
 • Osób koordynujących prace zespołu rozproszonego

Materiały dydaktyczne 

 • Prezentacja multimedialna używana podczas szkolenia w wersji elektronicznej 
 • Certyfikat udziału w szkoleniu w wersji elektronicznej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu
 • Dostęp do 2,5-godzinnego nagrania szkolenia online: Jak skutecznie i na stałe wdrożyć w firmie pracę zdalną? - szkolenia w formie webinarium podczas którego został omówiony proces wdrożenia krok po kroku pracy zdalnej firmie oraz aspekty prawne takiego wdrożenia.

Informacje dodatkowe 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 
Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701). 
 
 
Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 5 osób. 
 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Grupa max. 12 osób. Efektywna Praca Zdalna i Home Office w Nowej, Zmiennej Rzeczywistości [SZKOLENIE STACJONARNE]

Grupa max. 12 osób.

12 Sierpnia 2020 1 832,70 zł