Eksport w Europie - negocjacje B2B

location icon
Szkolenie online Dostęp zdalny, Dla uczestników
calendar icon
Od 4 maj 9:00 do 4 maj 12:30

Jesteś przedsiębiorcą sektora MŚP i myślisz o rozpoczęciu działalności eksportowej? Nie wiesz, jak zacząć? A może szykujesz się do wznowienia działalności na zagranicznych rynkach? Zapraszamy na szkolenie online "Eksport w Europie - negocjacje B2B", które odbędzie się 04.05.2021 r. w godz. 9.00-12.30.


Kto może wziąć udział w szkoleniu?


Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.


Cele organizacji szkolenia:

  • nabycie umiejętności planowania negocjacji i osiągania porozumienia z kontrahentami w handlu międzynarodowym na terenie Europy,
  • zapoznanie się z celami negocjacji,
  • przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu negocjacji,
  • omówienie aspektu kulturowego negocjacji biznesowych na arenie międzynarodowej w Europie, w tym przedstawienie najważniejszych elementów kultury biznesowej, które trzeba zbadać przed rozpoczęciem planowania negocjacji,
  • zapoznanie się z modelami i wymiarami kulturowymi negocjacji B2B,
  • przedstawienie najważniejszych strategii negocjacyjnych w handlu międzynarodowym, w tym omówienie modelu Harwardzkiego i omówienie elementów BATNA,
  • budowanie umiejętności tworzenia planów negocjacji,
  • ćwiczenia negocjacyjne,
  • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda szkolenia:


9:00-9:15 - prezentacja wprowadzająca BARR

9:15-10:15 - I Blok tematyczny - planowanie negocjacji


A. Przygotowanie merytoryczne do negocjacji -wiedza o kliencie, o tym co robi i co dla niego jest najważniejsze. Sposoby pozyskiwania informacji o partnerze negocjacyjnym. Jak najlepiej interpretować uzyskane dane.

B. Zapoznanie się z celami negocjacji - minimalny (break point), optymalny, maksymalny (opening point).

C. Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu negocjacji i jak ich uniknąć.


10:15-11:15 - II Blok tematyczny - aspekt kulturowy negocjacji biznesowych


A. Negocjacje międzynarodowe - aspekt różnic kulturowych, które mogą przesądzić o sukcesie rozmów biznesowych. Dogłębne badanie kultury rynku. Najważniejsze elementy kultury rynku, które należy zbadać przed podjęciem się planowania negocjacji.

B. Modele i wymiary kulturowych negocjacji B2B.

C. Case study - firma z branży kosmetycznej, negocjacje wejścia na rynek rosyjski.


11:15-11:30 - przerwa


11:30-12:30 - III Blok tematyczny - strategie negocjacyjne


A. Przedstawienie i omówienie modeli negocjacji: unikanie, uległość, rywalizacja, współpraca, kompromis.

B. Harwardzki model negocjacji B2B.

C. Przedstawienie przykładowego scenariusza negocjacji, w którym zawarte będą: Elevator Pitch, przykładowe dialogi, obiekcje drugiej stronyi argumentacja poszczególnych elementów oferty w dwóch wariantach: pozytywnym i negatywnym. Omówienie wszystkich tych elementów BATNA i porady jak dobrze je przygotować.

D. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.


12:30 - sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia


Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Wspiera polskie firmy w wejściu na rynki zagraniczne poprzez efektywne wskazywanie i dobór partnerów biznesowych i handlowych, pośredniczenie
w procesie negocjacyjnym, także w ramach programu "Paszport do eksportu".

Przeprowadził kilkanaście szkoleń dotyczących negocjacji biznesowych, gdzie starał się uświadomić polskim przedsiębiorcom, że cena sprzedaży nie jest istotnym czynnikiem w eksporcie i dlaczego.


Organizator:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


Jak będzie przebiegać proces rejestracji na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online (dostępny po kliknięciu przycisku "Kup bilety"). Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.


Regulamin uczestnictwa w szkoleniu znajduje się pod linkiem https://barr.pl/rozwijaj-biznes-w-bydgoszczy/szkolenia-proeksportowe/


Informacje o szkoleniu

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. "Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet na bezpłatne szkolenie online "Eksport w Europie - negocjacje B2B", 04.05.2021 r., godz. 9.00-12.30.
już niedostępne -