Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

Efektywny menedżer- szkolenie otwarte

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 2 gru 9:00 do 3 gru 17:00

To szkolenie jest dedykowane:

dla osób, które nadzorują, bądź koordynują pracę zespołu, pragną osiągnąć efekty poprzez skuteczne działanie i współpracę członków zespołu. Dla tych, którzy potrzebują konkretnych narzędzi menedżerskich.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Określać cele i priorytety w pracy menedżera 
  • Docenić znaczenie dobrej organizacji pracy 
  • Wyznaczać cele i skutecznie przydzielać zadania pracownikom 
  • Rozróżniać typy pracowników w kontekście ich zaangażowania i poziomu kompetencji 
  • Udzielać bieżącej informacji zwrotnej  
  • Delegować i motywować stosownie do możliwości i potrzeb pracowników 
  • Tworzyć zespół zorientowany na cel, konstruktywny i wzajemnie się wspomagający


Forma szkolenia:

W trakcie gry szkoleniowej "Piątek 13go" uczestnicy doświadczą sytuacji planowania, organizowania czasu przeznaczonego na wykonanie zaplanowanych zadań, ustalania priorytetów oraz pracy pod presją. W trakcie zajęć będzie wiele okazji do wymiany doświadczeń, dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, poszerzania swojej świadomości menedżerskiej dzięki testowi autoanalizy. Nie damy gotowej recepty na kierowanie zespołem, ale wiedzę, co można robić inaczej, efektywniej...


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 1 722,00 zł -